Facultatea de Inginerie Mecanică a luat ființă în anul 1921 ca parte a facultății de Electromecanică, de unde s-a desprins în anii '50. De-a lungul anilor profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studenților facultății noastre, printre aceștia numarându-se presedinti și membrii ai Academiei Romine, personalități știintifice de prestigiu atât pe plan național cât și internațional (Gheorghe Manea, Dorin Pavel, Gogu Constantinescu, C. Ionescu Bujor, George Baranescu, Traian Demian, Alexandru Selesteanu, Constantin Arama).

Pregătirea viitorilor studenţi la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil,

asigurându-se iniţierea în utilizarea completa a tehnologiei de cel mai înalt nivel, iniţierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblelor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcţionarii acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultăţii.

IMG 1

Trebuie remarcat faptul că în ultimii ani dotarea tehnica a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat pe baza programelor de finanţare naţională şi internaţională.

 

STRUCTURA FACULTATII

Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica formează specialiști în urmatoarele domenii și specializări:

Domeniul Inginerie Industriala cu specializările:

IMG 5

•  Design Industrial (elaborată împreună cu cadre didactice de la Universitatea Națională de Arte și Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu") menită să pregatească absolvenți ingineri care să facă parte în cadrul echipelor mixte (arhitecți, ingineri, constructori) din centrele de concepție industrială cum sunt cele de la Renault Technologie Roumanie, Pro E, etc. Acești ingineri capătă competențe atât în domeniul ingineriei mecanice, cât și în cel estetic.

•  Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite

Domeniul Inginerie Mecanica cu specializările:

•  Sisteme și echipamente termice (motoare cu ardere internă, instalații de turbine, instalații pentru încalzire si producerea aburului, instalații frigorifice și de climatizare).

•  Masini și sisteme hidraulice și pneumatice (pompe, ventilatoare, sisteme hidraulice și pneumatice de acționare, echipamente ăi tehnologii pentru depoluare)

•  Echipamente pentru procese industriale (utilaje pentru industria alimentară, a materialelor plastice, industria chimică și a materialelor de construcție)

•  Mecanica fină și nanotehnologii (echipamente periferice pentru calculatoare, aparatură de măsurare, aparatură optică si biomedicală, packaging electronic, actionare roboți).

Domeniul Inginerie și Management cu specializarea:

•  Inginerie economică în domeniul mecanic (marketing în domeniul mecanic și mecatronic, managementul proiectelor de dezvoltare industrială, managementul activităților de cercetare proiectare în domeniul mecanic). 

Domeniul Mecatronica si Robotică cu specializarea:

•  Mecatronică (echipamente și sisteme mecanice inteligente cu electronică si informatică integrată – on board). Prezentări video Mecatronică. 

Domeniul Știinte Inginerești Aplicate cu specializarea:

•  Optometrie ( sisteme optice pentru protezare umana, lentile, ochelari și aparate de observație la distanță, telescoape și lunete, aparate optice inteligente).

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică formează specialiști în cadrul a 10 programe de masterat și în domeniul de doctorat Inginerie Mecanică (20 de conducători de doctorat).

IMG 4

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt pregatiți pentru a putea face fata atât ca ingineri, cât și ca manageri sau oameni de afaceri, prin pregatirea multilaterală ce li se oferă. Formarea studenților începe cu familiarizarea în domeniul utilizării calculatoarelor și produselor software moderne (CATIA, ProEngineer, FLUENT, MATLAB, MATHCAD) pentru concepția și simularea funcționării sistemelor mecanice (motoare, cazane de încalzire centrală și locală, instalații de climatizare, roboți, componente optice și pentru calculatoare, utilaje și echipamente de proces, turbomașini termice și hidraulice, echipamente pentru depoluarea mediului înconjurator și mecatronice) menite sa asigure facilități suplimentare în accesul pe piața locurilor de munca și se finalizează cu aprofundarea elementelor specifice managementului activității industriale în profil mecanic și nu numai.

LABORATOARE 

Printre cele mai performante laboratoare din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică se remarcă următoarele:

•  rețeaua de laboratoare termomecanice pentru dezvoltarea procedeelor de utilizare ecologică și eficientă a combustibililor alternativi;

•  laboratorul pentru dezvoltarea de roboți și echipamente dotate cu inteligență artificială;

•  centrul de excelență pentru tribologie și protezare;

•  laboratorul pentru reologie și prelucrarea materialelor polimerice.

•  rețeaua de laboratoare IT a facultății cu un numar de 200 de calculatoare de ultima generație, care asigură cel puțin o sedință de două ore pe zi pentru fiecare student al facultății.