Sesiune de Selecție ERASMUS+

 

 

Înscrierea este planificată în intervalul 19.10.2016 - 21.10.2016 între orele 12.00 -14.00 la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanica si Mecatronică

 

Examenul va avea loc pe data de 31.10.2016 ora 13.00 la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanica si Mecatronică

 

Dosarul care se depune la înscriere trebuie să cuprindă:

           

          1date despre tipul și locul stagiului pentru care se face aplicația

$               

                 2.  un CV Europass,

 

                3.  copie după actul de identitate,

 

               4.   scrisoare de intenție,

 

               5.   testul de Competență lingvistică,

 

              6.   orice document care să sprijine activitățile extracurriculare;

 

             7. cerere, adresată decanul facultății, pentru eliberarea Situației școlare.

 

Testul pentru obținerea Competenței lingvistice se organizează la DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ÎN LIMBI MODERNE după următorul program:

 

                 limba franceză, marți 25.10.2016 ora 14.00, sala BN029;

 

                  limba germană, miercuri 26.10.2016, ora 12.00, sala BN026;

 

                 limba engleză, vineri 28.10.2016, ora 15.00, sala AN024.

 

Examenele vor avea o durată de 60 minute. Candidații trebuie să se prezinte cu Carnetul de student și actul de identitate.

 

Lista acordurilor ERASMUS ale Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt detalii aici.

 

Decan,

 

Prof.univ.dr.ing. Mariana-Florentina ȘTEFĂNESCU