Cazare anul 2016-2017

Facultate de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică oferă posibilitate de cazare în caminul P11.

Repartiţiile în camin se realizează conform Rgulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa  http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html.

Cazarile pentru anul universitar 2016-2017 la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică se vor desfasura în sala CD006 conform programului:

Joi 29 septembrie între orele 900 – 1400 - studenţii precazaţi;

Vineri 30 septembrie 900– 1400 anul I (candidaţii admişi);

Sâmbătă 1 octombrie 900– 1400 - anii II, III, IV şi Master I, II

Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-si ridica repartiţia la cămin având asupra lui urmatoarele:

- carte de identitate (original + copie –pe copie să fie scris CITEŢ numarul de telefon mobil al studentului)

- timbru fiscal de 5 lei

- 250 lei reprezentând 100 lei fondul de reparaţii + 150 lei chiria pentru luna octombrie**

**beneficiază de reducerea taxei de camin (de la 250 lei la 100 lei), pe baza actelor doveditoare, urmatoarele categorii de studenţi:

- studenţii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

-studenţii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

-studenţii copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în invatamant (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

-studenţii orfani de ambii parinţi (pe baza certificatului de nastere şi a certificatelor de deces);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

-studenţii straini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

-studenţii cu un părinte decedat şi venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de nastere, al certificatului de deces al parintelui şi al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

-studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi al certificatului doveditor care atestă faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Române din 1989).

 

Pentru probleme legate de cazarea studenţilor în anul universitar anul 2016-2017 – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică vă rugăm să vă adresaţi urmatoarelor persoane:

Administrator cămin:   Roxana IANCU  (Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Preşedinte cămin:       George MARIN ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0726488418  )

Responsabil decanat:  Horaţiu POP (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – prodecan FIMM

Conf.dr.ing. la departamentul de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice şi Frigorifice

 

Comisia de cazare,

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

 

Anunţ

În atenţia studenţilor bugetati care vor fi repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2016/2017

Repartizarea în căminele studenţeşti se face de catre Comisiile de cazare constituite la nivelul facultăților Universităţii Politehnica din Bucuresti, tinând cont de numărul studenţilor bugetaţi si de prevederile Regulamentului de cazare al facultăţiilor, pe baza cererilor de precazare facute de studenti in baza de date www.studenti.pub.ro.

Cazarea studenţilor în cămine se face in perioada: 29 septembrie - 3 octombrie 2016.

Studentii care nu se cazeaza in intervalul mentionat mai sus isi pierd repartitia in camin.

Incepand cu data de 4 octombrie 2016, locurile neocupate se vor redistribui studentilor care nu au fost cazati in prima etapa de repartitie.

Studenții repartizati in caminele universitatii se vor prezenta la administratia caminului pentru cazare cu urmatoarele documente primite de la comisia de cazare:

- cererea de cazare aprobată de președintele comisiei de cazare (in original);

- contractul generat de baza de date (2 exemplare originale);

- dovada achitării contravalorii cazării pentru luna octombrie (chitanta in original);

- timbru fiscal in valoare de 5 lei.

Studenții care se incadreaza intr-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii parinti, studenti cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta urmatoarele documente in original la Comisia de cazare a facultatii, care vor fi pastrate de comisie:

-         adeverinţă fiu cadru didactic vizata de Inspectotatul Scolar Judetean sau Universitate;

-         certificat de urmaş al eroilor-martiri ai Revolutiei din Decembrie1989;

-         adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverinta de la centrul de plasament/certificate de deces.

Taxele percepute de universitate pentru luna octombrie sunt urmatoarele:

(1) Pentru studenţii Universității Politehnica din București (licență, master, doctorat români și străini pe cont propriu valutar):

a) pentru luna octombrie: vor achita la cazare suma de 250 de lei;

b) pentru lunile noiembrie-iunie tariful se stabileste în funcție de consumul lunilor anterioare;

(2). Studenții Universității Politehnica din Bucuresti, copii de cadre didactice:

a) pentru luna octombrie vor achita la cazare suma de 100 de lei, iar pentru restul lunilor vor beneficia de gratuitate la plata regiei de camin conform prevederilor Legii 1/2011. Studentii care din diferite motive nu prezinta documentele prin care dovedesc ca beneficiaza de gratuitate/reducere a taxei de cazare in ziua ridicarii repartitiei,  au posibilitatea sa aduca aceste documente pana la data de 5 octombrie 2016, insa vor achita taxa integral, urmand ca apoi sa li se restituie suma achitata.