Admitere 2015 UPB - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Inscriere (11 iulie - 18 iulie 2015)

 

Înscrierea la concursul de admitere se va desfăşura în perioada 11 - 18 iulie 2015, zilnic între orele 9:00-16:00 la sediul facultăţii. Specializarile, precum si numarul de locuri disponibile poate fi vizualizat aici

 Actele necesare pentru inscriere

 

  • 3 fotografii (format 3x4 cm);
  • Diploma sau adeverinta de bacalaureat (original). Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie- iulie sau în sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă;
  • Foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • Copie legalizata a certificatului de nastere;
  • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii);
  • Chitanta privind plata taxei de înscriere (se plateste la Comisia de admitere a facultatii).

 

Concurs

 

Concursul pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 are loc în zilele de 20 şi 21 iulie 2015. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 şi are durata de 3 ore.

 Admiterea în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică se face pe baza a două probe scrise şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat.

 

Concursul de admitere constă în susţinerea a două probe scrise:

 

  • Proba I la disciplineleAlgebră şi Elemente de Analiză Matematicăşi
  • Proba II la alegereFizică / Geometrie si Trigonometrie / Economie / Chimie organica, sub formă de test grilă.

 

       Detalii despre concursul de admitere, se găsesc în "Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul superior la UPB pentru anul universitar2015-2016".