Sesiunea de Admitere 2024 va incepe in curand!

Urmariti aceasta pagina pentru informatii!

Comisii si programare admitere master Sesiunea III 2023 (download)

Admitere Master 2023 (Inscrieri: 01.07.2023-10.07.2023)

Date concurs admitere DOWNLOAD AICI

Regulamentul sesiunii curente de admitere poate fi consultat aici.
Pentru mai multe detalii despre un anumit program de studii puteti consulta descrierile programelor de mai jos sau puteti contacta secretarii comisiilor de admitere la adresele listate mai jos:

ProgramContact secretar
Antreprenoriat industrialgipaduraru@upb.ro
Conceptie integrata in ingineria mecanicapetrica.turtoi@upb.ro
Design de produs si inginerie inovativapatricia.braileanu@upb.ro
Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiuneiolanda.panait@upb.ro
Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termicedaniel.taban@upb.ro
Ingineria calității și mediului în industriile de procesiolanda.panait@upb.ro
Integrated Mechanical Engineering Designpetrica.turtoi@upb.ro
Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatroniceedgar.moraru@upb.ro
Mecatronica Avansatăionela.baciu@upb.ro
Optometrie avansatăphilip.coanda@upb.ro
Sisteme hidraulice și pneumatice avansates.simionescu@upb.ro

Etapa incheiata: Inscrieri Preadmitere Master 2023 (03.04.2023-13.05.2023)

Candidatii admisi in aceasta etapa se pot inmatricula.

Date concurs admitere DOWNLOAD AICI

La sesiunea de admitere anticipată pot candida studenți într-un an terminal al studiilor de licență sau absolvenți ai unui program de studii de licență din anii anteriori, care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii de masterat în UPB.
Pentru validarea și înmatricularea candidaților astfel pre-admiși, promovarea examenului de Licență/Diplomă până la data prevăzută pentru înmatriculare este o condiție necesară.

Regulamentul sesiunii curente de admitere poate fi consultat aici.
Pentru mai multe detalii despre un anumit program de studii puteti consulta descrierile programelor de mai jos sau puteti contacta secretarii comisiilor de admitere la adresele listate mai jos:

ProgramContact secretar
Antreprenoriat industrialgipaduraru@upb.ro
Conceptie integrata in ingineria mecanicapetrica.turtoi@upb.ro
Design de produs si inginerie inovativapatricia.braileanu@upb.ro
Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiuneiolanda.panait@upb.ro
Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termicedaniel.taban@upb.ro
Ingineria calității și mediului în industriile de procesiolanda.panait@upb.ro
Integrated Mechanical Engineering Designpetrica.turtoi@upb.ro
Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatroniceedgar.moraru@upb.ro
Mecatronica Avansatăionela.baciu@upb.ro
Optometrie avansatăphilip.coanda@upb.ro
Sisteme hidraulice și pneumatice avansate

Puteti consulta descrierile programelor de master si informatii suplimentare despre admitere mai jos:

(Link) Instructiuni inscriere Master pentru candidati aici
(Link) Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat in anul universitar 2023-2024

     Inscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere admitere.pub.ro și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;

    Conținut dosar:

 • a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • b) certificatul de naștere;
 • c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
 • e) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
 • g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 • i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.

Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

(Link) Instructiuni inscriere Master pentru candidati aici
(Link) Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat in anul universitar 2023-2024

     Inscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere admitere.pub.ro și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
 • fizic la secretariatele facultatilor din cadrul UPB

    Conținut dosar:

 • a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată; în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 • b) diploma de bacalaureat;
 • c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • e) certificatul de naștere;
 • f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • g) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
 • i) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 • k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) si (f).

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și a fost stabilit de către Senatul UPB.


Mecatronica1

Pentru Proba 1, la toate programele de master, examenul se va desfasura sub forma unui interviu. Pentru mai multe detalii consultati regulamentul de admitere sau contactati secretarul comisiei de admitereClick pe numele programului de master pentru a afla mai multe informatii

Antreprenoriat Industrial

Mecatronica1


Concepție integrată în ingineria mecanică

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau pe site-ul nostru Instagram

     Programul de master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIA MECANICĂ (CIIM) a fost creat încă de la înființarea studiilor de Master în UPB și a funcționat până în anul 2009 sub numele de CAD/CAE. Este primul program de Master din UPB dedicat integral proiectării bazate pe utilizarea uneltelor informatice. Este acreditat de ARACIS încă din 2011 și reacreditat în 2019 cu gradul de ”încredere” (Decizia Consiliului ARACIS din data de 21.07.2019, comisia C10 – poz. 148), se încadrează în domeniul de specializare Inginerie Mecanică. Programul funcționează în cadrul Departamentului ”Organe de mașini și Tribologie”, dar prin caracterul său multidisciplinar, include activități didactice și în departamentele ”Rezistenţa Materialelor”, ”Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului”, ”Mecatronica si mecanica de precizie”.

Download descriere


Mecatronica1

Design de produs si inginerie inovativa

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1

Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice

Ingineria calității și mediului în industriile de proces

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Integrated Mechanical Engineering Design

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau pe site-ul nostru Instagram
Mecatronica1 Mecatronica1

Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice din cadrul Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie cuprinde cursuri de pregătire aprofundată în domeniul ingineriei mecanice, specifice mecanicii fine.

     Printre competențele specifice programului de master “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” se regasesc:

 • optimizarea unui ciclu complet de dezvoltare de produs;
 • dezvoltarea tehnicilor de calcul;
 • optimizarea multiobiectiva a tehnologiilor convenţionale ;
 • concepţie inovativă a aparatelor și sistemelor de uz industrial ;
Mecatronica1
 • Analiza teoretica si experimentala a echipamnetelor hidraulice si pneumtaice de automatizare;
 • Structuri de calcul pentru aplicatii industriale;
 • Sisteme senzoriale si metrologie avansata;
 • Microsisteme electromecanice;
 • Robotica de precizie/Roboti de masurare si control;
 • Structuri mecanice pentru sisteme mecatronice;
 • Arhitectura sistemelor de automatizare si control disctribuite;
 • Inventica si inovare in ingineria de precizie;
 • Biomecanica miscarii umane si aplicatii clinice si industriale;
 • Roboti pentru prestari servicii;

     Experienţa de până în prezent a demonstrat că absolvenţii masterului “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” prin noțiunile acumulate au reușit să se integreze rapid în activităţile de proiectare, cercetare, conducere a proceselor tehnologice de producţie și asigurarea calităţii. În același timp, prin aprofundarea cunoștințelor din domeniu, absolvenții programului de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice au depășit bariera inginerească dezvoltandu-și reale aptitudini de cercetare-inovare.

Mecatronica Avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul Mecatronică Avansată din cadrul Departamentului de Mecatronică și Mecanică de Precizie este un master de aprofundare/cercetare avansată și are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice și practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinară, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înaltă performanță, să asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție și servicii sau să lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Activităţile desfășurate în cadrul programului de master “Mecatronică Avansată” se bazează pe cercetări complexe orientate spre componente, produse și sisteme mecatronice, ce pot revoluționa domeniul ingineriei mecanice lărgind astfel ariile de aplicabilitate ale electronicii si informaticii. Absolventul programului de master Mecatronica avansată este capabil să abordeze sistemic toate etapele de proiectare și fabricație a produselor, utilizând sisteme informatice și să asigure integrarea sinergetică a componentelor mecanice, electrice și electronice cu sistemul informatic, prin combinarea corectă a parametrilor, rezultând un produs optim.

Mecatronica1 Mecatronica1

Optometrie avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    

    Optometrie Avansată este un master interdisciplinar, cu obiective precum formarea de specialişti în asimilarea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pieselor oftalmice şi echipamentelor opto-mecatronice utilizate în optometrie; formarea abilităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare în domeniul ingineriei optice; implementarea sistemelor mecatronice în producţia lentilelor oftalmice, aparatelor de diagnosticare şi recuperare oculară; expertize, consultanţă tehnică, service pentru sisteme optometrice

    Prin programul de master se asigură competenţe generale în direcţiile:

 • modelarea asistată de calculator a sistemului vizual;
 • analiza prin simulare a comportamentului ocular;
 • modelarea şi simularea sistemelor optice;
 • compensarea optică a pacienţilor vârstnici ;
 • testarea optometrică post-operatorie ă;
 • calculul compensării optometrice optime;

    Competentele specifice specializarii sunt transmise prin cursurile de specialitate::

 • Optometrie geriatrica;
 • Optometrie comportamentala;
 • Metrologie, standardizare şi conformitate de produs;
 • Modelarea sistemului vizual;
 • Metode informatice avansate in optica si optometrie;

Sisteme hidraulice și pneumatice avansate

Mecatronica1 Mecatronica1
Mecatronica1 Mecatronica1