Pachet documente curs (Download)

PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

„COMPETENȚE DIGITALE”

Grupul țintă căruia i se adresează

Absolvenți de studii universitare de licență sau echivalente, în același domeniu cu cel al programului postuniversitar indiferent de domeniul fundamental al ciclului de licență absolvit de cursant, care doresc să dobândească competențe specifice în domeniul tehnicilor digitale. Competențele digitale pe care cursanții le pot dobândi la absolvirea cursului, contribuie la însușirea unor noi strategii didactice de lucru la clasă și la distanță.

Ocupațiile profesionale vizate de calificarea academică și/sau profesională: COR 2020231–specialist în învățământ (studii superioare)

COR 2020232–profesor în învățământul profesional (studii superioare) COR 2020233–profesor în învățământul secundar (studii superioare) Cursanții înscriși în primele doua serii vor beneficia de reducere

Costul total al cursului este redus de la 1000 lei la 700 lei

Pentru grup de 2 persoane se aplica o reducere de 200 lei/persoana.

CALENDARUL desfășurării cursului „Competențe digitale”

Înscrieri: PERMANENT

Durata cursului: 45 de zile în intervalul

Modalitatea de desfășurare: MS Teams

Finalizare curs: lucrare de absolvire susținută dupa absolvirea cursului, după o procedură (programare, suport platformă) care va fi anunțată pe platforma Moodle.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  1. Download cerere de înscriere
  2. Diplomă de licență – copie cu ștampilă CF cu originalul și semnătură
  3. Supliment diplomă – copie cu ștampilă CF cu originalul și semnătură
  4. Certificat de naștere – copie xerox
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox
  6. Act de identitate (CI etc.) – copie xerox
  7. Download declarație consimțământ

Documentele editabile

Cursul se va achita total sau eșalonat (două tranșe) în contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX . La explicațiile din OP sau mandat poștal TREBUIE scris: „Plata reprezintă taxă curs postuniversitar C60-CCDM/CD, cursant. ) deschis la Trezoreria Statului Sector 6.

 Vă rugăm ca, după efectuarea plații, să scanați OP-ul și să transmiteți prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr

Modalitatea de transmitere a documentelor necesare înscrierii

1. ON-LINE (în format pdf.). Pe diploma si suplimentul de diploma trebuie sa puneti stampila conform cu originalul (sau scrieti dumneavoastra conform cu originalul), data si semnaura titularului.

2. Daca trimiteti actele la UPB, prin FANCOURIER, adresa la care trebuie sa ajunga documentele este:

Curs Postuniversitar ”COMPETENȚE DIGITALE” Universitatea POLITEHNICA din București

Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, BUCUREȘTI Registratura UPB

Responsabil curs Gabriela Georgeta Udrea Tel. 0745892384

In format electronic documentele necesare înscrierii se pot descărca de pe site-ul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică link: http://www.mecanica.pub.ro/new/index.php/postuniversitar/