Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Finalizare studii (Toamna 2020)

Home Finalizare studii (Toamna 2020)

Arhiva examenelor de incheiere a studiilor pentru sesiunea de vara 2020 este disponibila aici.

Perioada de inscriere la examenele de diploma si disertatie este 24.08.2020 – 06.09.2020.
Examenele se vor sustine in perioada 07.09.2020 – 09.09.2020.
Pentru mai multe informatii va rugam sa consulati titlurile de mai jos.


Specializare
Secretar
E-mail secretar
Data si ora
Link Moodle
Link MS Teams

Programare/Rezultate

Sisteme si echipamente termice
Adina Gheorghian
adina_gheorghian@yahoo.com
09.09.2020, ora 09:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice
Stefan Simionescu
stefan_simionescu@yahoo.com
07.09.2020, ora 10:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Echipamente de Proces Industriale
Georgeta Roman
ursegeanina@yahoo.com
07.09.2020, Ora 10:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Mecanica fina si nanotehnologii
Moraru Edgar
edgar.moraru@upb.ro
07.09.2020, Ora 08:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Mecatronica
Mircea Nistor
mircea.nistor@upb.ro
07-08.09.2020, Ora 08:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Optometrie
Robert Ciobanu
robert.ciobanu185@yahoo.com
07.09.2020, Ora 10:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Inginerie Economica in Domeniul Mecanic
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Design Industrial
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate


Specializare
Secretar
E-mail secretar
Data si ora
Link Moodle
Link MS Teams
Programare
Ingineria si Mangementul Sistemelor si Echipamentelor Termice
Adina Gheorghian
adina_gheorghian@yahoo.com
09.09.2020, ora 12:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Sisteme Hidraulice si Pneumatice Avansate
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Evaluarea Riscului SIgurantei si Integritatii Echipamentelor sub Presiune
Georgeta Roman
ursegeanina@yahoo.com
09.09.2020, Ora 10:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Ingineria Calitatii si Mediului in Industriile de Proces
Enachescu Georgiana
georgiana.enachescu@upb.ro
08.09.2020, Ora 10:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Conceptie Integrata in Ingineria Mecanica
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Mecatronica Avansata
Mircea Nistor
mircea.nistor@upb.ro
09.09.2020, Ora 08:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Mecanica de Precizie pentru Sisteme Mecatronice
Moraru Edgar
edgar.moraru@upb.ro
09.09.2020, Ora 08:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Optometrie Avansata
Robert Ciobanu
robert.ciobanu185@yahoo.com
09.09.2020, Ora 08:30
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Design de Produs si Inginerie Inovativa
Delia Prisecaru
delia.prisecaru@hotmail.com
08.09.2020, Ora 14:00
LINK
LINK
1.Programare

2.Rezultate
Antreprenoriat Industrial
Delia Prisecaru
delia.prisecaru@hotmail.com
09.09.2020, Ora 11:00
LINK
LINK
1.Programare

2.RezultateContestațiile privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor se trimit pe adresa de e-mail: fimm@upb.ro, in termenul indicat de art. 18, alin.2 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020.

Art .18 (2) Eventualele contestaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor se depun la secretariatul facultăţii organizatoare unde absolventul susţine examenul de finalizare a studiilor, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii acestora. Comisiile pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor sunt stabilite la propunerea Consiliilor facultăţilor, sunt numite de către Rector. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul UPB, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.