Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică organizează următoarele cursuri de Master:

 Nr. Crt. Denumire program Tipul programului Domenii de licență arondate Specializări
1 Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP

Mai multe informatii

Complementar 2 ani
Inginerie mecanică Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Inginerie mecanică, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale
Mecatronică Mecatronică, Robotică
Inginerie și management Inginerie și management
Optometrie Optometrie
Chimie aplicată și știința materialelor Toate specializările
Energetică Toate specializările
Fizică Toate specializările
Inginerie Medicală Toate specializările
Ingineria

Materialelor

Toate specializările
Medicină  Toate specializările
Chimie Toate specializările
Transporturi Toate specializările
Automatică Toate specializările
Inginerie

aerospațială

Toate specializările
2 Ingineria şi managementul

sistemelor şi echipamentelor termice

Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice, Inginerie mecanică
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
 3 Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Mașini și Sisteme hidraulice si pneumatice, Inginerie mecanică, Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
 4 Mecanica de precizie pentru sisteme mecatronice Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii
5 Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie
6 Mecatronică avansată Interdisciplinar 2 ani Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică
7 Antreprenoriat industrial Interdisciplinar 2 ani Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
 8 Optometrie avansată Interdisciplinar

2 ani

Științe ingineresti aplicate Optometrie
9 Concepţie integrată în ingineria mecanică (mai multe informatii…)
Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme si echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie și management Inginerie economica in domeniul mecanic
Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică
10 Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune Inter disciplinar

2 ani

Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme si echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice si pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică
 11 Ingineria calității și mediului în industriile de proces Inter disciplinar           2 ani Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme și echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
12 Design de produs si inginerie inovativa Inter disciplinar 2 ani Inginerie mecanică Design Industrial,Informatica aplicată în inginerie industrială,Logistica industriala,Sisteme de Producție Digitale,Masini Unelte si Sisteme de Productie,Mecanica fina si nanotehnologii,Sisteme și echipamente termice,Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice,Echipamente pentru procese industriale,Inginerie economica in domeniul mecanic,Autovehicule Rutiere,Robotica