Selectati programul de master din lista de mai jos:

Antreprenoriat Industrial

Mecatronica1


Concepție integrată în ingineria mecanică

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau pe site-ul nostru Instagram

     Programul de master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIA MECANICĂ (CIIM) a fost creat încă de la înființarea studiilor de Master în UPB și a funcționat până în anul 2009 sub numele de CAD/CAE. Este primul program de Master din UPB dedicat integral proiectării bazate pe utilizarea uneltelor informatice. Este acreditat de ARACIS încă din 2011 și reacreditat în 2019 cu gradul de ”încredere” (Decizia Consiliului ARACIS din data de 21.07.2019, comisia C10 – poz. 148), se încadrează în domeniul de specializare Inginerie Mecanică. Programul funcționează în cadrul Departamentului ”Organe de mașini și Tribologie”, dar prin caracterul său multidisciplinar, include activități didactice și în departamentele ”Rezistenţa Materialelor”, ”Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului”, ”Mecatronica si mecanica de precizie”.

Download descriere


Mecatronica1

Design de produs si inginerie inovativa

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1

Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice

Ingineria calității și mediului în industriile de proces

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP – IMent-Eli

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice din cadrul Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie cuprinde cursuri de pregătire aprofundată în domeniul ingineriei mecanice, specifice mecanicii fine.

     Printre competențele specifice programului de master “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” se regasesc:

 • optimizarea unui ciclu complet de dezvoltare de produs;
 • dezvoltarea tehnicilor de calcul;
 • optimizarea multiobiectiva a tehnologiilor convenţionale ;
 • concepţie inovativă a aparatelor și sistemelor de uz industrial ;
Mecatronica1
 • Analiza teoretica si experimentala a echipamnetelor hidraulice si pneumtaice de automatizare;
 • Structuri de calcul pentru aplicatii industriale;
 • Sisteme senzoriale si metrologie avansata;
 • Microsisteme electromecanice;
 • Robotica de precizie/Roboti de masurare si control;
 • Structuri mecanice pentru sisteme mecatronice;
 • Arhitectura sistemelor de automatizare si control disctribuite;
 • Inventica si inovare in ingineria de precizie;
 • Biomecanica miscarii umane si aplicatii clinice si industriale;
 • Roboti pentru prestari servicii;

     Experienţa de până în prezent a demonstrat că absolvenţii masterului “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” prin noțiunile acumulate au reușit să se integreze rapid în activităţile de proiectare, cercetare, conducere a proceselor tehnologice de producţie și asigurarea calităţii. În același timp, prin aprofundarea cunoștințelor din domeniu, absolvenții programului de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice au depășit bariera inginerească dezvoltandu-și reale aptitudini de cercetare-inovare.

Mecatronica Avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul Mecatronică Avansată din cadrul Departamentului de Mecatronică și Mecanică de Precizie este un master de aprofundare/cercetare avansată și are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice și practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinară, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înaltă performanță, să asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție și servicii sau să lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Activităţile desfășurate în cadrul programului de master “Mecatronică Avansată” se bazează pe cercetări complexe orientate spre componente, produse și sisteme mecatronice, ce pot revoluționa domeniul ingineriei mecanice lărgind astfel ariile de aplicabilitate ale electronicii si informaticii. Absolventul programului de master Mecatronica avansată este capabil să abordeze sistemic toate etapele de proiectare și fabricație a produselor, utilizând sisteme informatice și să asigure integrarea sinergetică a componentelor mecanice, electrice și electronice cu sistemul informatic, prin combinarea corectă a parametrilor, rezultând un produs optim.

Mecatronica1 Mecatronica1

Optometrie avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    

    Optometrie Avansată este un master interdisciplinar, cu obiective precum formarea de specialişti în asimilarea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pieselor oftalmice şi echipamentelor opto-mecatronice utilizate în optometrie; formarea abilităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare în domeniul ingineriei optice; implementarea sistemelor mecatronice în producţia lentilelor oftalmice, aparatelor de diagnosticare şi recuperare oculară; expertize, consultanţă tehnică, service pentru sisteme optometrice

    Prin programul de master se asigură competenţe generale în direcţiile:

 • modelarea asistată de calculator a sistemului vizual;
 • analiza prin simulare a comportamentului ocular;
 • modelarea şi simularea sistemelor optice;
 • compensarea optică a pacienţilor vârstnici ;
 • testarea optometrică post-operatorie ă;
 • calculul compensării optometrice optime;

    Competentele specifice specializarii sunt transmise prin cursurile de specialitate::

 • Optometrie geriatrica;
 • Optometrie comportamentala;
 • Metrologie, standardizare şi conformitate de produs;
 • Modelarea sistemului vizual;
 • Metode informatice avansate in optica si optometrie;

Sisteme hidraulice și pneumatice avansate

Mecatronica1 Mecatronica1
Mecatronica1 Mecatronica1

Termodinamica echipamentelor pentru procese industriale

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică organizează următoarele cursuri de Master:

 Nr. Crt. Denumire program Tipul programului Domenii de licență arondate Specializări  
1 Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP

 

Mai multe informatii

Complementar 2 ani
Inginerie mecanică Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Inginerie mecanică, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale
Mecatronică Mecatronică, Robotică
Inginerie și management Inginerie și management
Optometrie Optometrie
Chimie aplicată și știința materialelor Toate specializările
Energetică Toate specializările
Fizică Toate specializările
Inginerie Medicală Toate specializările
Ingineria

 

Materialelor

Toate specializările
Medicină  Toate specializările
Chimie Toate specializările
Transporturi Toate specializările
Automatică Toate specializările
Inginerie

 

aerospațială

Toate specializările
 
2 Ingineria şi managementul

 

sistemelor şi echipamentelor termice

Interdisciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice, Inginerie mecanică  
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic  
 3 Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Interdisciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Mașini și Sisteme hidraulice si pneumatice, Inginerie mecanică, Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar  
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic  
 4 Mecanica de precizie pentru sisteme mecatronice Interdisciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii  
5 Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Interdisciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie  
6 Mecatronică avansată Interdisciplinar 2 ani Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică  
7 Antreprenoriat industrial Interdisciplinar 2 ani Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic  
 8 Optometrie avansată Interdisciplinar

 

2 ani

Științe ingineresti aplicate Optometrie  
9 Concepţie integrată în ingineria mecanică (mai multe informatii...)
Interdisciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme si echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar  
Inginerie și management Inginerie economica in domeniul mecanic  
Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică  
10 Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune Inter disciplinar

 

2 ani

Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme si echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice si pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar  
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic  
  Mecatronică și robotică Mecatronică, Robotică
 11 Ingineria calității și mediului în industriile de proces Inter disciplinar           2 ani Inginerie mecanică Inginerie mecanică, Sisteme și echipamente termice, Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice, Mecanică fină și nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile și pielarie, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar  
12 Design de produs si inginerie inovativa Inter disciplinar 2 ani Inginerie mecanică Design Industrial,Informatica aplicată în inginerie industrială,Logistica industriala,Sisteme de Producție Digitale,Masini Unelte si Sisteme de Productie,Mecanica fina si nanotehnologii,Sisteme și echipamente termice,Mașini și Sisteme hidraulice și pneumatice,Echipamente pentru procese industriale,Inginerie economica in domeniul mecanic,Autovehicule Rutiere,Robotica