ADMITERE LICENȚĂ 2018

ADMITERE LICENȚĂ 2018

Admitere licenta 2018

Lista candidatilor inscrisi la concursul de Admitere Licenta 2018 este afisata mai jos.

Lista candidati cu sali – ordine alfabetica 

Lista candidati pe sali – medie BAC

Candidatii sunt rugati sa verifice aceste liste si sa raporteze eventualele neconcordante conform cu urmatorul program:

15 Iulie, orele 14-16 la secretariatul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica

16 Iulie, orele 8-9 la secretariatul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica

 

 

==========================================================================

Înscrierea candidaților la concursul de admitere licență, sesiunea iulie 2018, se face la sediul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Splaiul Independenței 313, corp CD, sala CD006, în perioada 9-14 iulie, zilnic între orele 09.00-16.00

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019:

Domenii de Licență Specializări Locuri de la Buget Locuri cu taxă
I. Inginerie mecanică 1.Sisteme și echipamente termice

2. Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

3.Mecanică fină și nanotehnologii

4.Echipamente pentru procese indutriale

145
II. Inginerie industrială 5. Design industrial 45
III. Științe inginerești aplicate 6. Optometrie 25
IV. Mecatronică și robotică 7. Mecatronică 80
V. Inginerie și management 8. Inginerie economică în domeniul mecanic 45
TOTAL 340 100

 

Dosarul de înscriere conține:

 1. a) 4 fotografii tip buletin de identitate;
  b) diplomă de bacalaureat sau adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2018) – original;
  c) foaia matricolă eliberată de liceu (original);
  d) copie după certificatul de naștere;
 2. e) copie după cartea de identitate;
  f) adeverință medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie);
  g) fișa de înscriere (se va completa la secretariatul fiecărei facultăți);
  h) chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

 

Actele de mai sus se depun în dosar plic.

Taxa de înscriere la concurs este în valoare de – 125 Lei (se achită la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică).  Candidații preinscriși vor achita o taxă de înscriere de 110 lei.

Taxa de înmatriculare este în valoare de – 50 Lei (se achita la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică)

Media de admitere este alcătuită din 20% – media examenului de bacalaureat și 80% – media notelor de concurs.

 

Pentru admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică probele de concurs sunt:

Proba I: Algebră și elemente de analiză matematică

Proba II: La alegere una dintre disciplinele: Fizică, Geometrie și trigonometrie, Economie sau Chimie

Susținerea concursului de admitere va avea loc în zilele de 16 şi 17 iulie 2018. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 și are durata de 2 ore.

Pentru mai multe detalii și REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2018-2019 ciclul de studii universitare de licenţă, vă rugăm să accesați adresa  https://upb.ro/admitere/admitere-licenta/ .

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă locuri de cazare tuturor studenților din provincie, înmatriculați în anul I, 2018-2019.

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică beneficiază si de un proiect ROSE (Romania Secondary Education Project) PRO-FIMM, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, implementat de către Ministerul Educației Naționale, care vine in sprijinul studenților de anul I, pentru o mai buna adaptare la mediul academic.