ADMITERE LICENȚĂ 2018

ADMITERE LICENȚĂ 2018

Deschidere an universitar 2018-2019

======================================================================

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, prin Directia Relatii Internaționale (DRI), organizeaza evenimentul dedicat studentilor straini International Students Welcome Week – ISWW.

Programul evenimentului, care se va desfasura in perioada 8-12 octombrie 2018, este disponibil aici

======================================================================

Studentii FIMM la IEAS 2018

======================================================================

 

Cazare anul 2018-2019

Facultate de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11.

           Repartițiile în cămin se realizează conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html

Toti studenții care solicită cazare în căminul P11 au obligația de a completa cerera de cazare pe portalul studenti.pub.ro (cu exceptia studentilor din anul I – admisi in 2018). În caz contrar, cazarea se va efectua în limita locurilor rămase libere.

 

Cazările pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică se vor desfășura în luna septembrie, conform programului de mai jos.

            Joi 20 septembrie 2018, sala CD 006 ora 9.00

studenții de anul I Licență și Master (admiși și înmatriculați în anul universitar 2018-2019).

           Vineri 21 septembrie 2018, sala CD 006 ora 14.00

studenții FIMM din anii II-IV si Master anul II, cu n-0, n-1 restanțe

            Sâmbătă 22 septembrie 2018, sala CD 006 ora 9.00

studenții FIMM din anii II-IV si Master anul II, cu n-2, n-3 restanțe

            Studenții care nu au fost repartizați în căminul P11 în prima etapă vor primi repartiție în alte cămine din Complexul Regie, în etapa de redistribuire.

 

Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-și ridica repartiția la cămin având asupra lui următoarele:

– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului);

două fotografii 3×4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;

dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie (150 RON);

dovada achitării fondului de reparații (100 RON);

 

==========================================================================

Comunicat de presa IEAS 2018 – Proiectele finaliste

==========================================================================

Rezultatele examenului de Admitere Licenta 2018 sunt:

Lista candidatilor admisi etapa I

Lista candidatilor respinsi care indeplinesc baremul minim de admitere

Lista candidatilor respinsi care nu indeplinesc baremul minim de admitere

Situatia ocuparii locurilor

Candidatii declarati admisi se pot imatricula in zilele de 18 si 19 Iulie 2018, orele 8-18, sala CD006.

 

==========================================================================

Admitere licenta 2018

Lista candidatilor inscrisi la concursul de Admitere Licenta 2018 este afisata mai jos.

Lista candidati cu sali – ordine alfabetica 

Lista candidati pe sali – medie BAC

Candidatii sunt rugati sa verifice aceste liste si sa raporteze eventualele neconcordante conform cu urmatorul program:

15 Iulie, orele 14-16 la secretariatul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica

16 Iulie, orele 8-9 la secretariatul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica

 

 

==========================================================================

Înscrierea candidaților la concursul de admitere licență, sesiunea iulie 2018, se face la sediul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Splaiul Independenței 313, corp CD, sala CD006, în perioada 9-14 iulie, zilnic între orele 09.00-16.00

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019:

Domenii de Licență Specializări Locuri de la Buget Locuri cu taxă
I. Inginerie mecanică 1.Sisteme și echipamente termice

2. Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

3.Mecanică fină și nanotehnologii

4.Echipamente pentru procese indutriale

145
II. Inginerie industrială 5. Design industrial 45
III. Științe inginerești aplicate 6. Optometrie 25
IV. Mecatronică și robotică 7. Mecatronică 80
V. Inginerie și management 8. Inginerie economică în domeniul mecanic 45
TOTAL 340 100

 

Dosarul de înscriere conține:

 1. a) 4 fotografii tip buletin de identitate;
  b) diplomă de bacalaureat sau adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2018) – original;
  c) foaia matricolă eliberată de liceu (original);
  d) copie după certificatul de naștere;
 2. e) copie după cartea de identitate;
  f) adeverință medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie);
  g) fișa de înscriere (se va completa la secretariatul fiecărei facultăți);
  h) chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

 

Actele de mai sus se depun în dosar plic.

Taxa de înscriere la concurs este în valoare de – 125 Lei (se achită la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică).  Candidații preinscriși vor achita o taxă de înscriere de 110 lei.

Taxa de înmatriculare este în valoare de – 50 Lei (se achita la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică)

Media de admitere este alcătuită din 20% – media examenului de bacalaureat și 80% – media notelor de concurs.

 

Pentru admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică probele de concurs sunt:

Proba I: Algebră și elemente de analiză matematică

Proba II: La alegere una dintre disciplinele: Fizică, Geometrie și trigonometrie, Economie sau Chimie

Susținerea concursului de admitere va avea loc în zilele de 16 şi 17 iulie 2018. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 și are durata de 2 ore.

Pentru mai multe detalii și REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2018-2019 ciclul de studii universitare de licenţă, vă rugăm să accesați adresa  https://upb.ro/admitere/admitere-licenta/ .

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă locuri de cazare tuturor studenților din provincie, înmatriculați în anul I, 2018-2019.

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică beneficiază si de un proiect ROSE (Romania Secondary Education Project) PRO-FIMM, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, implementat de către Ministerul Educației Naționale, care vine in sprijinul studenților de anul I, pentru o mai buna adaptare la mediul academic.