Modele de adeverinte

Modele de adeverinte

In vederea decontarii abonamentelor RATB aveti nevoie de :

 • -Cerere scrisa adresata Domnului/Doamnei Decan
 • -Extras de cont (Copie IBAN)
 • -Copie Card RATB
 • -Borderou documente justificative- Anexa I – model
 • -Bon fiscal in original(stampilat)

 


Pentru eliberarea adeverintei de vechime (necesara la  dosarul de pensionare) 

 •   – Cerere tip catre decanul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – model ;
 •   – Copie dupa diploma obtinuta;
 •   – Copie dupa cartea de identitate.

 


 

 

Pentru eliberarea foii matricole :

 •   – Cerere tip catre decanul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – model;
 •   – Copie dupa diploma obtinuta;
 •   – Copie dupa cartea de identitate.

 


 

 

Pentru eliberarea duplicatului  la foaia matricola :

 •   – Cerere tip catre decanul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – model;
 •   – Copie dupa diploma obtinuta;
 •   – Copie dupa cartea de identitate.
 •   – Monitorul Oficial al Romaniei,in original unde a  aparut anuntul
 •   – Declaratia titularului la Notariat in care sunt  specificate toate elementele necesare pentru identificarea imprejurarilor in care actul a fost pierdut,distrus complet sau deteriorat partial .
 • Taxa eliberare duplicat