Camine

Camine

Cazare anul 2018-2019

Facultate de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11.

           Repartițiile în cămin se realizează conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html

Toti studenții care solicită cazare în căminul P11 au obligația de a completa cerera de cazare pe portalul studenti.pub.ro (cu exceptia studentilor din anul I – admisi in 2018). În caz contrar, cazarea se va efectua în limita locurilor rămase libere.

 

Cazările pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică se vor desfășura în luna septembrie, conform programului de mai jos.

 

            Joi 20 septembrie 2018, sala CD 006 ora 9.00

studenții de anul I Licență și Master (admiși și înmatriculați în anul universitar 2018-2019).

 

Vineri 21 septembrie 2018, sala CD 006 ora 14.00

studenții FIMM din anii II-IV si Master anul II, cu n-0, n-1 restanțe

 

Sâmbătă 22 septembrie 2018, sala CD 006 ora 9.00

studenții FIMM din anii II-IV si Master anul II, cu n-2, n-3 restanțe

 

Studenții care nu au fost repartizați în căminul P11 în prima etapă vor primi repartiție în alte cămine din Complexul Regie, în etapa de redistribuire.

 

Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-și ridica repartiția la cămin având asupra lui următoarele:

– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului);

două fotografii 3×4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;

dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie (150 RON);

dovada achitării fondului de reparații (100 RON);

 

** Categoriile de studenți care beneficiază de reducerea taxei de cămin sunt:

studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

 

studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în invățământ (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de naștere si a certificatelor de deces ale ambilor părinți);

studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere și al certificatului doveditor care atestă faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989);

studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

 

Vă rugăm să urmăriți periodic site-ul FIMM pentru eventuale modificări!!!!

 

Procedura de admitere adoptată de FIMM este cea corespunzătoare     Art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI:

 

Procedura de repartizare și cazare cu cerere înregistrată electronic pe portalul: studenti.pub.ro.

– La sfârşitul anului universitar, fiecare student din anii I – III și master va completa o cerere de precazare pe portalul: studenti.pub.ro, în caz contrar va fi cazat în limita locurilor rămase libere după efectuarea cazărilor.

– La plecarea din cămin, studentul va preda administratorului de cămin, camera cu inventarul complet şi acesta va viza cererea de precazare, certificând astfel, că studentul respectiv nu mai are nici un fel de obligatii fata de cămin.

– Studentul care nu preda camera în aceeași stare în care a primit-o va fi propus in BEF pentru exmatriculare.

– Cererea de precazare se va depune personal de pe contul fiecărui student.

– Dacă studentul îndeplineşte condiţiile de a i se aproba cazarea în anul universitar următor, va fi repartizat în cămin şi în cameră.

Criteriile de repartizare în cămine sunt cele prevăzute în Art. 8 şi în plus:

– Continuitatea în cameră

– Sancţiuni primite în anii anteriori pentru abateri în cămin.

Dacă studentul nu îndeplineşte condiţiile de a i se aproba cererea de precazare, aceasta va fi reanalizată după sesiunea de restanţe din toamnă.

Pentru studenţii admişi în anul I, masteranzi şi doctoranzi se va rezerva un număr de locuri în cămin in conformitate cu decizia facultății, repartizarea şi cazarea va fi efectuata la începutul anului universitar.

Studentul care nu preda camera în aceeași stare în care a primit-o va fi propus in BEF pentru exmatriculare.

Cererile de cazare completate de persoanele de la art.5, sunt analizate de comisia de cazare care repartizează un loc în cămin persoanei respective; ulterior cererea este aprobată sau nu de către prodecanul cu probleme sociale. Cererea aprobată împreună cu chitanţa de achitare a sumelor necesare cazării, contractul de închiriere şi buletinul de identitate sunt prezentate de fiecare persoană administratorului de cămin.”

 

Pentru probleme legate de cazarea studenților în anul universitar 2018-2019 – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică vă rugăm să vă adresați următoarelor persoane:

 

Administrator cămin:   Roxana IANCU

 

Președinte cămin:       Răzvan Mihai ȘTEFAN

 

Responsabil decanat:  Horațiu-Lucian POP (Email:FIMM.camin@gmail.com) prodecan FIMM, Conf. dr. ing. la departamentul de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice

 

 

 

Comisia de cazare,

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică