Camine ?>

Camine

Cazare anul 2017-2018

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11.

            Repartițiile în cămin se realizează conform Rgulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html

 Cazările pentru anul universitar 2017-2018 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică se vor desfășura în perioada joi 21 septembrie până sâmbătă 23 septembrie 2017. Cazarea se face în sala CD 001 între orele 09:00 – 14:00 conform programului de mai jos:

joi 21.09.2017 – studenții din anul I si Master I;

vineri 22.09.2017studenții prezacați în luna mai, An II, III, IV, Master I, Master II cu condiția (n-0, n-1);

sâmbătă 23.09.2017 se cazează anul II, III, IV, Master II.

Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-și ridica repartiția la cămin având asupra lui următoarele:

– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului);

– două fotografii 3×4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;

– dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie 150 RON **;

– dovada achitării fondului de reparații 100 RON ;

 

**beneficiază de reducerea taxei de cămin (nu mai plătește regia de cămin dar plătește fondul de reparații), pe baza actelor doveditoare, următoarele categorii de studenți:

 

– studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

 

-studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

 

-studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învățământ (pe baza certificatului de naștere și a a unei adeverințe eliberată/vizatăde Inspectoratul Școlar);

 

-studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de naștere și a certificatelor de deces ale ambilor părinți);

 

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

 

-studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

 

-studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

 

-studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere și al certificatului doveditor care atestă faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989).

 

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

 

 

Vă rugăm să urmăriți periodic site-ul FIMM pentru eventuale modificări!!!!

Pentru probleme legate de cazarea studenților în anul universitar 2017-2018 – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică vă rugăm să vă adresați următoarelor persoane:

Administrator cămin:   Roxana IANCU

Președinte cămin:       Răzvan Mihai ȘTEFAN

Responsabil decanat:  Horațiu-Lucian POP (Email:FIMM.camin@gmail.com) prodecan FIMM, Conf. dr. ing. la departamentul de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice

 

Comisia de cazare,

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică