Programe master

Programe master

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică organizează următoarele cursuri de Master:

 

 Nr. Crt. Denumire program Tipul programului Domenii de licenta arondate Specializari
1 Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP

Mai multe informatii:

Afis 1 Master

Afis 2 Master

Complementar 2 ani
Inginerie mecanica Masini si Sisteme hidraulice si pneumatice, Inginerie mecanica, Mecanica fina si nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale
Mecatronica Mecatronica, Robotica
Inginerie si management Inginerie si management
Optometrie Optometrie
Chimie aplicată și știința materialelor Toate specializările
Energetică Toate specializările
Fizică Toate specializările
Inginerie Medicală Toate specializările
Ingineria

Materialelor

Toate specializările
Medicină  Toate specializările
Chimie Toate specializările
Transporturi Toate specializările
Automatica Toate specializările
Inginerie

aerospațială

Toate specializările
2 Ingineria şi managementul

sistemelor şi echipamentelor termice

Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Sisteme si echipamente termice, Inginerie mecanica
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic
 3 Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Masini si Sisteme hidraulice si pneumatice, Inginerie mecanica, Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara, Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic
 4 Inginerie mecanică de precizie Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Mecanica fina si nanotehnologii
5 Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie
6 Mecatronică avansată Interdisciplinar 2 ani Mecatronica si robotica Mecatronica, Robotica
7 Antreprenoriat industrial Interdisciplinar 2 ani Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic
 8 Optometrie avansată Interdisciplinar

2 ani

Stiinte ingineresti aplicate Optometrie
9 Concepţie integrată în ingineria mecanică Interdisciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Inginerie mecanica, Sisteme si echipamente termice, Masini si Sisteme hidraulice si pneumatice, Mecanica fina si nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie,Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic
Mecatronica si robotica Mecatronica, Robotica
10 Evaluarea riscului, sigurantei si integritatii echipamentelor sub presiune Inter disciplinar

2 ani

Inginerie mecanica Inginerie mecanica, Sisteme si echipamente termice, Masini si Sisteme hidraulice si pneumatice, Mecanica fina si nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie,Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic
Mecatronica si robotica Mecatronica, Robotica
 11 Ingineria calitatii si mediului in industriile de proces Inter disciplinar           2 ani Inginerie mecanica Inginerie mecanica, Sisteme si echipamente termice, Masini si Sisteme hidraulice si pneumatice, Mecanica fina si nanotehnologii, Echipamente pentru procese industriale, Utilaje pentru textile si pielarie,Autovehicule rutiere, Vehicule pentru transportul feroviar