Departamente

Departamente

In prezent facultatea are 4 departamente:
Departament Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice icon fb small

(Director departament Prof. univ. dr. ing. Valentin APOSTOL)

Departament Mecatronica si Mecanica de Precizie   icon fb small twitter
(Director departament Prof.univ.dr.ing. Mihai AVRAM)

Departament Echipamente pentru Procese Industriale icon fb small
(Director departament Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA )

Departament Organe de Maşini şi Tribologie

Specializare :Inginerie economică în domeniul mecanic icon fb small

Specializare: Design Industrial  icon fb small

(Director departament Prof.univ.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU)

 

În aceste colective îsi desfășoara activitatea un număr de 94 de cadre didactice din care: 36 profesori, 17 conferențiari, 25 șefi de lucrări, 16 asistenți.
De remarcat numărul redus de asistenți și preparatori, motiv pentru care conducerea facultății, respectiv Biroul lărgit al Consiliului Profesoral, are ca sarcină prioritară atragerea în activitatea didactică a celor mai buni absolvenți din facultățile de profil mecanic.

Baza materială a procesului didactic

Din analize efectuate pâna în prezent rezultă că în cadrul Facultățtii de Inginerie Mecanică șă Mecatrnică, în urma investițiilor efectuate în ultimii ani, baza materială destinată procesului de învățământ se află la un nivel acceptabil.
În cele patru departamente ale facultății noastre s-au înființat laboratoare dotate cu tehnică de calcul și anume:

 

  • Departament Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice: 2 laboratoare cu un număr de 33 de calculatoare; 2 laboratoare cu un număr de 20 de calculatoare; 2 laboratoare cu un număr de 30 de calculatoare.
  • Departament Mecatronica si Mecanica de Precizie: 3 laboratoare cu un număr de 66 de calculatoare.
  • Departament Echipamente pentru Procese Industriale: 2 laboratoare cu un număr de 21 de calculatoare
  • Departament Organe de Maşini şi Tribologie: 3 laboratoare cu un număr de 50 de calculatoare.

Conducerea facultății va avea în vedere continuarea programului de perspectivă pentru înlocuirea și modernizarea aparaturii de măsură și control existente în laboratoarele didactice și de cercetare ale departamentelor facultății și orientarea eforturilor finaciare spre achiziția de echipamente moderne.