Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Admitere Master 2020

Home Admitere Master 2020

Rezultatele concursului de admitere la programele de masterat ale FIMM in Sesiunea II Septembrie 2020 sunt listate mai jos:

Rezultate Design de produs și inginerie inovativă
Rezultate Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
Rezultate Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces
Rezultate Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune
Rezultate Mecatronica Avansata
Rezultate Optometrie Avansata

***INFORMATII IMPORTANTE PENTRU ETAPA I – Inmatricularea candidatior admisi in Etapa I va avea loc in perioada 10-12.09.2020 la sediul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Pentru a respecta masurile de siguranta impuse de conditiile actuale pe aceasta pagina va fi publicata in curand programarea pe zile si ore a candidatilor pentru inmatriculare.***

Etapa II Admitere Master 2020

Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica continua concursul de admitere la studiile de masterat, in conformitate cu urmatorul calendar:

 • Inscrierile au loc în perioada 17 August – 11 Septembrie;
 • Concursul va avea loc in perioada 9 – 15 Septembrie;
 • Rezultate se vor afisa pe data de 16 Septembrie
 • Depunere contestatii intre 16 Septembrie, ora 12:00 pana pe 17 Septembrie la ora 12:00
 • Afisare rezultate finale si inmatriculare cu depunere de dosar in CD006 sau la comisie in ziua de 18.09.2020, incepand cu ora 08:00

PROBA 2 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică constă dintr-o probă orală , susținută online, constând dintr-un interviu. Proba orală online va fi susținută pe Microsoft TEAMS și înregistrată.

Candidații admiși în ambele sesiuni au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2020 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Programele de master pentru care se organizeaza concurs de admitere sunt:

 • Mecatronica avansata;
 • Optometrie avansata;
 • Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune;
 • Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice;
 • Design de produs și inginerie inovativă.

Programele de studiu sunt descrise pe larg in partea de jos a acestei pagini.

Pentru mai multe informatii legate de inscriere la concursul de admitere la masterat va rugam sa consultati pagina www.admitere.pub.ro sectiunea Admitere Master 2020

Denumire master Secretar comisie E-Mail secretar Data si ora Link Teams Programare Rezultate
Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com
LINK
Programare
Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 10.09.2020, ora 10:00
LINK
Programare
Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul:Inginerie mecanică) Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 10.09.2020, ora 10:00
LINK
Programare
Optometrie avansată Philip Coanda philip.coanda@upb.com 09.09.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Design de produs și inginerie inovativă Delia Prisecaru delia.prisecaru@hotmail.com 10.09.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Ingineria si Managementul Sistemelor si Echipamentelor Termice Dinu Fuiorescu 11.09.2020, ora 17:00
LINK
Programare


Rezultate Etapa I – Admitere Master 2020

Programele de master Mecanica de Precizie pentru Sisteme Mecatronice si Conceptie Integrata in Ingineria Mecanica nu au strans un numar suficient de candidati pentru a incepe iar studentii au fost repartizati conform optiunilor lor. Daca in sesiunea Septembrie 2020 vor exista locuri libere prin neinmatriculare sau retragere, acestea vor fi redeschise.

Eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele concursului de admitere la programele de masterat ale FIMM in Sesiunea I 2020 sunt listate mai jos:

Rezultate Antreprenoriat Industrial
Rezultate Design de produs și inginerie inovativă
Rezultate Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
Rezultate Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces
Rezultate Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune
Rezultate Mecatronica Avansata
Rezultate Optometrie Avansata
Rezultate Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
Mecatronica1

PROBA 2 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică constă dintr-o probă orală , susținută online, constând dintr-un interviu. Proba orală online va fi susținută pe Microsoft TEAMS și înregistrată.

Mecatronica1

Informatii referitoare la comisiile de admitere si programare

Denumire master Secretar comisie E-Mail secretar Data si ora Link Teams Programare Rezultate
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Fuiorescu Dinu dinu.fuiorescu@yahoo.com 10.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Marius Bontos marius.bontos@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 09.07.2020, ora 10:00
LINK
Programare
Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul:Inginerie mecanică) Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Optometrie avansată Philip Coanda philip.coanda@upb.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Antreprenoriat industrial Andrei Calin acalin05@gmail.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Design de produs și inginerie inovativă Delia Prisecaru delia.prisecaru@hotmail.com 10.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP Georgeta Roman ursegeanina@yahoo.com
LINK
Termomecanica Echipamentelor pentru Procese Industriale Georgeta Roman ursegeanina@yahoo.com
LINK
Conceptie Integrata in Ingineria Mecanica Petrica Turtoi petrica.turtoi@upb.ro 09.07.2020, ora 14:00
LINK
Programare

Numărul locurilor alocate pentru Admiterea la masterat 2020 din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică este de 190 locuri la buget și 30 locuri cu taxă.

PROBA 2 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică constă dintr-o probă orală , susținută online, constând dintr-un interviu. Proba orală online va fi susținută pe Microsoft TEAMS și înregistrată.

Pentru prima sesiune, inscrierea se face în intervalul 29 Iunie – 7 Iulie, iar concursul are loc in perioada 8-10 Iulie. Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 13-16 Iulie.

A doua sesiune de admitere in invatamantul universitar de masterat de desfasoara in perioada 17 August - 18 Septembrie Inscrierea se face in perioada 17 August - 8 Septembrie iar conrcursul va avea loc in perioada 9 - 11 Septembrie. Comunicarea rezultatelor si inmatricularea candidatilor se face face in perioada 14-18 Septembrie. Depunerea documentelor in original pentru candidatii admisi are loc in perioada 14-18 Septembrie.

Instructiuni inscriere Master pentru candidati aici
Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat in anul universitar 2020-2021

     Inscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere admitere.pub.ro și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
 • prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere).

    Conținut dosar:

 • a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată
 • b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
 • c) diploma de bacalaureat;
 • d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • f) certificatul de naștere;
 • g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • h) certificat de competență lingvistică pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC
 • i) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
 • k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere;
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).
Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat .


Mecatronica1

PROBA 2 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică constă dintr-o probă orală , susținută online, constând dintr-un interviu. Proba orală online va fi susținută pe Microsoft TEAMS și înregistrată.

Mecatronica1
Informatii referitoare la comisiile de admitere
Denumire master Secretar comisie E-Mail secretar Data si ora Link Teams Programare Rezultate
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Fuiorescu Dinu dinu.fuiorescu@yahoo.com 10.07.2020, ora 09:00
LINK
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Marius Bontos marius.bontos@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 09.07.2020, ora 10:00
LINK
Programare
Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul:Inginerie mecanică) Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Optometrie avansată Philip Coanda philip.coanda@upb.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Antreprenoriat industrial Andrei Calin acalin05@gmail.com 09.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Design de produs și inginerie inovativă Delia Prisecaru delia.prisecaru@hotmail.com 10.07.2020, ora 09:00
LINK
Programare
Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP Georgeta Roman ursegeanina@yahoo.com
LINK
Termomecanica Echipamentelor pentru Procese Industriale Georgeta Roman ursegeanina@yahoo.com
LINK
Conceptie Integrata in Ingineria Mecanica Petrica Turtoi petrica.turtoi@upb.ro 09.07.2020, ora 14:00
LINK
Programare


Click pe numele programului de master pentru a afla mai multe informatii

Antreprenoriat Industrial

Mecatronica1


Concepție integrată în ingineria mecanică

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau pe site-ul nostru Instagram

     Programul de master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIA MECANICĂ (CIIM) a fost creat încă de la înființarea studiilor de Master în UPB și a funcționat până în anul 2009 sub numele de CAD/CAE. Este primul program de Master din UPB dedicat integral proiectării bazate pe utilizarea uneltelor informatice. Este acreditat de ARACIS încă din 2011 și reacreditat în 2019 cu gradul de ”încredere” (Decizia Consiliului ARACIS din data de 21.07.2019, comisia C10 - poz. 148), se încadrează în domeniul de specializare Inginerie Mecanică. Programul funcționează în cadrul Departamentului ”Organe de mașini și Tribologie”, dar prin caracterul său multidisciplinar, include activități didactice și în departamentele ”Rezistenţa Materialelor”, ”Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului”, ”Mecatronica si mecanica de precizie”.


Mecatronica1

Design de produs si inginerie inovativa

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1

Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice

Ingineria calității și mediului în industriile de proces

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP – IMent-Eli

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice din cadrul Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie cuprinde cursuri de pregătire aprofundată în domeniul ingineriei mecanice, specifice mecanicii fine.

     Printre competențele specifice programului de master “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” se regasesc:

 • optimizarea unui ciclu complet de dezvoltare de produs;
 • dezvoltarea tehnicilor de calcul;
 • optimizarea multiobiectiva a tehnologiilor convenţionale ;
 • concepţie inovativă a aparatelor și sistemelor de uz industrial ;
Mecatronica1
 • Analiza teoretica si experimentala a echipamnetelor hidraulice si pneumtaice de automatizare;
 • Structuri de calcul pentru aplicatii industriale;
 • Sisteme senzoriale si metrologie avansata;
 • Microsisteme electromecanice;
 • Robotica de precizie/Roboti de masurare si control;
 • Structuri mecanice pentru sisteme mecatronice;
 • Arhitectura sistemelor de automatizare si control disctribuite;
 • Inventica si inovare in ingineria de precizie;
 • Biomecanica miscarii umane si aplicatii clinice si industriale;
 • Roboti pentru prestari servicii;

     Experienţa de până în prezent a demonstrat că absolvenţii masterului “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” prin noțiunile acumulate au reușit să se integreze rapid în activităţile de proiectare, cercetare, conducere a proceselor tehnologice de producţie și asigurarea calităţii. În același timp, prin aprofundarea cunoștințelor din domeniu, absolvenții programului de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice au depășit bariera inginerească dezvoltandu-și reale aptitudini de cercetare-inovare.

Mecatronica Avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul Mecatronică Avansată din cadrul Departamentului de Mecatronică și Mecanică de Precizie este un master de aprofundare/cercetare avansată și are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice și practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinară, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înaltă performanță, să asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție și servicii sau să lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Activităţile desfășurate în cadrul programului de master “Mecatronică Avansată” se bazează pe cercetări complexe orientate spre componente, produse și sisteme mecatronice, ce pot revoluționa domeniul ingineriei mecanice lărgind astfel ariile de aplicabilitate ale electronicii si informaticii. Absolventul programului de master Mecatronica avansată este capabil să abordeze sistemic toate etapele de proiectare și fabricație a produselor, utilizând sisteme informatice și să asigure integrarea sinergetică a componentelor mecanice, electrice și electronice cu sistemul informatic, prin combinarea corectă a parametrilor, rezultând un produs optim.

Mecatronica1 Mecatronica1

Optometrie avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    

    Optometrie Avansată este un master interdisciplinar, cu obiective precum formarea de specialişti în asimilarea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pieselor oftalmice şi echipamentelor opto-mecatronice utilizate în optometrie; formarea abilităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare în domeniul ingineriei optice; implementarea sistemelor mecatronice în producţia lentilelor oftalmice, aparatelor de diagnosticare şi recuperare oculară; expertize, consultanţă tehnică, service pentru sisteme optometrice

    Prin programul de master se asigură competenţe generale în direcţiile:

 • modelarea asistată de calculator a sistemului vizual;
 • analiza prin simulare a comportamentului ocular;
 • modelarea şi simularea sistemelor optice;
 • compensarea optică a pacienţilor vârstnici ;
 • testarea optometrică post-operatorie ă;
 • calculul compensării optometrice optime;

    Competentele specifice specializarii sunt transmise prin cursurile de specialitate::

 • Optometrie geriatrica;
 • Optometrie comportamentala;
 • Metrologie, standardizare şi conformitate de produs;
 • Modelarea sistemului vizual;
 • Metode informatice avansate in optica si optometrie;

Sisteme hidraulice și pneumatice avansate

Mecatronica1 Mecatronica1

Termodinamica echipamentelor pentru procese industriale

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook