Comisie de selecție a candidaților la statutul de student ERASMUS+   pentru mobilități de studiu sau de plasament  

Presedinte : Conf. dr.ing Marilena Stoica

Conf. dr. ing. Camelia Stanciu

Conf. Anca Greculescu

Stud. Cosmin Nica