Comisie de selecție a candidaților la statutul de student ERASMUS+   pentru mobilități de studiu sau de plasament  

Presedinte : S.l. dr.ing Marilena Stoica

Conf. dr. ing. Stanciu Camelia

Conf. Greculescu Anca

Stud. Stanescu Vlad