În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică din cadrul Universității Politehnica din București sunt acreditate 8 specializări de studii de licență și 10 programe de master, după cum urmează:

Licență

 Domeniu             Specializare
An acreditare
 Inginerie Mecanică  Echipamente pentru procese industriale 2017
 Mașini și sisteme hidraulice si pneumatice 2017
 Mecanică fină și nanotehnologii 2021
 Sisteme și echipamente termice 2015
 Mecatronică și Robotică  Mecatronică 2017
 Inginerie Industrială  Design industrial 2019
 Inginerie și Management  Inginerie economică în domeniul mecanic 2021
 Științe inginerești aplicate  Optometrie 2018

Master

Master An acreditare
 Antreprenoriat industrial  2019
 Optometrie avansată  2019
 Concepție integrată în ingineria mecanică 2019
 Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune 2019
 Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice 2019
 Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice 2019
 Ingineria calității și mediului în industriile de proces 2019
 Sisteme hidraulice și pneumatice avansate 2019
 Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale 2019
 Mecatronică avansată 2019
 Design de produs si inginerie inovativa 2019
Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP 2019