Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Domenii de cercetare

  Mecatronică și robotică:

–         robotică și micro robotică inteligentă;

–         pneutronică și sisteme hidraulice inteligente;

–         actuatori convenționali și neconvenționali;

–         sisteme automate de poziționare precisă;

–         biomecatronică, protezare, ortezare;

–         produse inteligente pentru uz casnic;

–         informatică industrială;

–         proiectarea și fabricația asistate de calculator a produselor mecatronice;

–         piezomecatronică.

 

Mecanică fină și nanotehnologii:

–         senzori inteligenți;

–         sisteme optice;

–         tehnologii neconvenționale și microtehnologii;

–         aparate și sisteme de măsurare;

–         controlul vibrațiilor și zgomotului.

 

Organe de mașini și tribologie:

–         Micro și nanotribologie:

–         Lubrificație ex-poro-hidrodinamică;

–         Suprafețe texturate;

–         Studiul proprietăților tribologice ale materialelor cuplelor cinematice;

–         Biotribologie.

 

–         Transmisii mecanice:

–         Eficiența energetică a transmisiilor mecanice;

–         Cercetări teoretice asupra conceptului de dezvoltare de produs, inclusiv realizarea prototipului

virtual;

–         Tehnologia informației.

 

–         Design industrial.

 

Termotehnică, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

–         Energie regenerabilă:

–         Captatoare solare, concentratoare, case pasive, regim radiativ;

–         arderea combustibililor fosili și regenerabili.

–         valorificarea energetică a deșeurilor;

–         reducerea emisiilor poluante și a gazelor cu efect de seră;

–         instalații frigorifice și de climatizare – agenți frigorifici ecologici, instalații pe doxid de carbon și

agenți naturali, ORC;

–         Hidro-gazo-dinamica generatoarelor de bule fine – Transferul de masă interfazic apă – aer realizat

cu ajutorul microbulelor;

–         Maşini rotative pentru vehicularea fluidelor.

 

Echipamente pentru procese industriale:

–         Echipamente pentru procese industriale (industria chimică, petrochimică, rafinării, industria alimentară, industria materialelor de construcții, prelucrarea materialelor polimerice, prevenirea poluării mediului);

–         Tehnologii de fabricare a echipamentelor pentru procese industriale;

–         Ingineria proceselor fizico-chimice;

–         Recuperarea și reciclarea materialelor polimerice;

–         Materiale compozite;

–         Exploatarea și mentenanța echipamentelor pentru procese industriale.