COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII LA NIVEL DE FACULTATE

 

conf.dr.ing. Marilena STOICA Președinte
Conf.dr.ing. Iuliana PRODEA  membru
Conf.dr.ing. Irina RĂDULESCU  membru
Conf.dr.ing.Alina SPÂNU  membru
Ș.l.dr.ing. Alexandru CERNAT membru
stud. Cosmin NICA membru

COMISIA DE AUDIT INTERN

Conf.dr.ing. Marilena STOICA Președinte
Conf.dr.ing. Iuliana PRODEA membru
Conf.dr.ing. Irina RĂDULESCU membru
Conf.dr.ing.Ciprian RIZESCU membru
Ș.l.dr.ing. Catalina DOBRE membru
stud. Cosmin NICA membru

Comisie pentru candidații cu statutul de student ERASMUS+     pentru mobilități de studiu sau de plasament  FIMM – echivalare studii

Presedinte: Conf.dr.ing. Marilena STOICAPreședinte
Conf. dr. ing. Stanciu Cameliamembru
Conf. dr. ing. Sporea Nicoletamembru
Conf. Greculescu Ancamembru
S.l. dr. ing. Nistor Mirceamembru
Stud. Cosmin Nicamembru