Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Admitere Licenta 2020

Home

Sesiunea I Preadmitere

Rezultatele finale pentru Sesiunea I – Preadmitere pot fi vizualizate incepand cu data de 28.06.2020, ora 16:00, prin accesarea contului de inscriere. Detalii despre inmatriculare aici

Sesiunea II Admitere

 • Perioada de înscriere: 5 iulie ora 08:00 –19 iulie ora 16:00;
 • Afișare rezultate intermediare: 21 iulie ora 16:00;
 • Afișare rezultate finale admiși: 23 iulie ora 16:00;
 • Validare și înmatriculare: 24 iulie–28 iulie în intervalul orar 8:00 -16:00;
 • Afișare rezultate finale admiși și înmatriculați: 29 iulie ora 12:00.

     In cadrul Sesiunii II – Admitere, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica scoate la concurs toate locurile ramase in urma inmatricularilor din Sesiunea I – Preadmitere

     În anul 2020, în Sesiunea a II Admitere,disciplinele luate în considerare (medii BAC) la concursul de admitere în UPB sunt Matematică, Fizică, Informatică, Chimie, Economie și Biologie:

     Media generala se va calcula conform formulei, cu doua zecimale, prin trunchiere:

Mecatronica1

unde Proba 1 este media obtinuta de candidat la proba la matematica la examenul de Bacalaureat iar, Proba 2 este nota obtinuta de candidat la examenul de Bacalaureat la una dintre materiile specificate mai sus.

Informatii detaliate despre aceasta procedura pot fi consultate in regulamentul de admitere


Sesiunea III Admitere-Completare (August-Septembrie 2020)


Inceput inscriere: 30 iulie ora 08:00

     In anul 2020, ținând cont de situația specifică generată de pandemia de coronavirus, de măsurile de distanțare socială și de incertitudinile privind calendarul și modalitatea de finalizare a studiilor pentru absolvenții de liceu în anul 2020, admiterea în U.P.B. se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe. Pentru Concursul de admitere se organizează succesiv, trei sesiuni.

     Click pe numele fiecarei sesiuni pentru a afla mai multe:

  I. Sesiunea I – Admitere anticipată,cu fazele:
  • Pre-admitere;
  • Validare pre-admiși;
  • Inmatriculare admiși anticipat.

  In cadrul Sesiunii I de admitere calculul mediei de admitere se face pe baza mediilor anuale la discipline corespondente din foaia matricolă/situația școlară a candidatului pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

  In Sesiunea I (Admitere anticipata) (Inscrieri 1-22 Iunie 2020), FIMM scoate la concurs urmatoarele locuri:
  Mecatronica1
  “Cum te poti inscrie? Click aici!”

       In cadrul acestei sesiuni Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica scoate la concurs urmatoarele locuri dintre locurile disponibile pentru sesiunea de admitere 2020.

  Mecatronica1

  *In aceasta etapa nu sunt disponibile locuri la taxa!

  In cadrul Sesiunii I de admitere calculul mediei de admitere se face pe baza mediilor anuale la discipline corespondente din foaia matricolă/situația școlară a candidatului pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

       Media generala se va calcula conform formulei:

  Mecatronica1

       Disciplinele de concurs pentru Probele 1 si 2 la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica sunt:

  Mecatronica1

       Pentru Proba 3, punctajul va fi calculat drept media aritmetica dintre:

  • Media generala a claselor a IX-a, a X-a si a XI-a;
  • Maxim 10 puncte obtinute conform criteriilor de mai jos:
  Mecatronica1

  *Mai multe informatii se pot regasi in Anexa II a regulamentului de admitere

  **Pagina principala admitere licenta UPB

  Mecatronica1 Mecatronica1
I. Sesiunea II Admitere (Inscrieri 5-29 Iulie 2020) ,cu fazele:
 • Înscriere;
 • Admitere;
 • Validare;
 • Inmatriculare.

     In cadrul acestei sesiuni Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica scoate la concurs urmatoarele locuri:

Mecatronica1

     În anul 2020,în sesiunea a II-a,disciplinele luate în considerare la concursul de admitere în UPB sunt Matematică, Fizică, Informatică, Chimie, Economie și Biologie:

     Media generala se va calcula conform formulei, cu doua zecimale, prin trunchiere:

Mecatronica1
I. Sesiunea III Admitere-Completare,cu fazele:
 • Înscriere;
 • Admitere;
 • Validare;
 • Inmatriculare.

     Atentie! Eligibilitatea pentru oricare dintre etapele de admitere presupune incarcarea tuturor documentelor solicitate precum si completarea tuturor campurilor din formularul de admitere:

Mecatronica1

     Numarul de locuri disponibile in total in cele trei sesiuni de admitere, pentru fiecare domeniu al FIMM:

Mecatronica1

Calendar admitere licenta:

Mecatronica1

Regulament admitere licenta 2020

Pagina principala admitere UPB


Echipamente de proces industriale

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecanica fina si nanotehnologii

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

     Între specializările învățământului tehnic superior, cea de Mecanica Fină și Nanotehnologii are o importanță particulară. Ea acoperă domeniul foarte larg și diversificat al aparaturii și instrumentației, atât prin sistemele sale proprii, deosebit de necesare pentru economie sau utilități casnice, cât și prin contribuția la toate produsele tehnice care necesită miniaturizare, precizie, măsurare și control. De aceea, într-o economie dezvoltată, mecanica fină este apreciată ca o industrie strategică datorită importanței domeniului pe care îl acoperă, dar și pentru rentabilitatea produselor sale, care înglobează maximum de precizie și tehnicitate, în minimum de materie primă.

Mecatronica1

     Mecanica fină are o legătura naturală cu mecatronica, fiind parte a triadei MECAnică de precizie – ElecTRONică – InformatICĂ, fapt reflectat în pregătirea de specialitate, care presupune cursuri comune cu specializarea de Mecatronică, în anii III și IV.

Mecatronica1 Mecatronica1
 • construcția sistemelor mecanice și micromecanice precise;
 • proiectare și fabricație asistate de calculator;
 • echipamente și sisteme hidro-pneumatice de automatizare;
 • automate programabile;
 • robotică și microrobotică;
 • metrologie, aparate și sisteme de măsurare;
 • aparate optice și biomedicale;
 • structura mecanică a aparatelor electronice;
 • tehnologii convenționale și neconvenționale (laser, ultrasunete etc.);
 • micro – și nanotehnologii.
Mecatronica1 Mecatronica1

     Experiența de până acum a demonstrat că absolvenții de mecanică fină s-au integrat rapid în activitățile de proiectare, cercetare, conducere a proceselor tehnologice de producție, asigurarea calității, exploatare și întreținere a tuturor tipurilor de aparate studiate la cursurile menționate. Ei pot fi, de asemenea, angajați ca metrologi cu studii superioare în toate unitățile industriale sau de cercetare științifică.

Mecatronica1 Mecatronica1

     Pregătirea inginerului de mecanică fină, asigurată de Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie, este concepută astfel încât să poată să se adapteze rapid și ușor la cerințele noilor sisteme tehnice, tot mai complexe, mai diversificate și mai performante.

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice


Mecatronica1 Mecatronica1

Sisteme de echipamente termice

Inginerie Industriala

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1 Mecatronica1

Optometrie

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook , Instagram Instagram
sau Youtube! Youtube

    Programul de licență Optometrie își propune să formeze ingineri cu competenţe extinse de practică şi cercetare ştiinţifică în specializarea optometrie. Apariţia specialistului în optometrie este impusă de noua configuraţie şi schimbările din peisajul sistemului de asigurare a sănătăţii din România. Clinicile şi cabinetele private dotate cu aparatură de ultimă generaţie necesită prezenţa unui inginer specializat pentru punerea în funcţiune şi exploatarea echipamentelor specifice. Obiectivele specializării sunt direcţionate spre formarea de specialişti în: asimilarea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pieselor oftalmice şi echipamentelor opto-mecatronice utilizate în optometrie; formarea abilităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare în domeniul ingineriei optice; implementarea sistemelor mecatronice în producţia lentilelor oftalmice, aparatelor de diagnosticare şi recuperare oculară; expertize, consultanţă tehnică, service pentru sisteme optometrice.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Un optometrist este un specialist pregătit să examineze defecte ale vederii și să le corecteze prin dispozitive optice, cum sunt ochelarii și lentilele de contact. Specializarea de Optometrie din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică face parte din Asociația Europeană a Școlilor și Colegiilor de Optometrie, care asigură, printre altele, unificarea pregătirii opticianului optometrist european.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Pregătirea inginerului optometrist este asigurată prin: cursuri comune de pregătire generală în domeniul ingineriei (matematică, fizică, chimie, desen tehnic, mecanică, rezistența materialelor, utilizarea și programarea calculatoarelor); cursuri de bază specifice pregătirii de mecanică fină (optică geometrică, optică fizică, elemente constructive de mecanică fină, aparate oftalmologice, mecatronică); cursuri de specialitate (anatomie, patologie generală și oculară, optometrie pediatrică, farmacologie, bazele contactologiei, metode de testare în optometrie, tehnologii de execuție și adaptare a ochelarilor, lentile de contact, vedere artificială).

Mecatronica1 Mecatronica1

Competențe specifice programului de licenta Optometrie:

 • modelarea asistatǎ de calculator a sistemului vizual;
 • analiza prin simulare a comportamentului ocular;
 • modelarea şi simularea sistemelor optice;
 • testarea optometricǎ post-operatorie;
 • metrologie, standardizare şi conformitate de produs
 • percepţie vizuală – spaţiu şi mişcare;
 • cunoaşterea tehnicilor de proiectare şi analiză avansată;
 • compensarea opticǎ a pacienţilor
Mecatronica1 Mecatronica1

     După absolvire, inginerul optometrist poate lucra în clinici oftalmologice, laboratoare cu profil de optometrie, întreprinderi producătoare de echipament oftalmic, întreprinderi cu specific de optică și/sau mecanică fină.

Mecatronica1 Mecatronica1

Mecatronica

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Mecatronica are drept obiect de activitate concepția, exploatarea și mentenanța sistemelor tehnice multidisciplinare. Este o formă modernă de punere în valoare a echipamentelor mecanice, prin utilizarea controlului electronic, ceea ce presupune abordarea simultană a concepției subsistemului mecanic și a celor electronic, respectiv informatic. Exemple cunoscute de sisteme mecatronice: mașini unelte moderne, roboți, tehnică de calcul, jucării, aparate medicale și organe artificiale, aparatură de cercetare, ultimele tipuri de automobile, aparatură electrocasnică de ultimă generație, tehnică de telecomunicații fără a epuiza lista.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Specialistul în mecatronică este un inginer de sistem, care aplică electronica si informatica în construcții mecanice complexe, fiind capabil să desfășoare activități interdisciplinare de proiectare, cercetare și producție, asistate de calculator. El răspunde, astfel, cerințelor conceperii, operării sau monitorizării echipamentelor moderne, a căror funcționare se bazează pe control electronic.

Printre subiectele studiate se numara:

 • Proiectare 3D/2D
 • Utilizarea materialelor
 • Mecanisme și ECSM
 • Senzori și traductoare
 • Acționari
 • Bazele Sistemelor Mecatronice (electronică)
 • Microcontrolere
 • Modelare matematica
 • Robotică
 • Programare
Mecatronica1 Mecatronica1

    Un inginer mecatronist înțelege ușor sistemele multidisciplinare, fiind capabil să depășească frontierele dintre domeniile fizice tradiționale, în beneficiul rezolvării optime a problemelor asociate cu acestea.

Mecatronica1 Mecatronica1

Competențe specifice programului de licenta Mecatronică:

 • cercetare, proiectare şi execuţie asistată de calculator;
 • CAD, CAM, CAQ;
 • concepţie şi realizare a sistemelor de acţionare
 • robotizare şi cibernetizare a proceselor de producţie și control;
 • bioinginerie orientată către biomecanică, biomateriale

Download prezentarea specializarii Mecatronica

Va asteptam in echipa noastra!

Mecatronica1

Inginerie și management

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1 Mecatronica1

Potentiali angajatori:

Informatii si date importante:

Burse – Dupa admitere studentii pot beneficia de burse de performanta, de merit sau sociale. De asemenea, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica pune la dispozitie burse Erasmus pe baza acordurilor existente cu alte universitati.

Printre competentele dobandite in timpul studiilor se numara:

 •  Conceptia si realizarea de sisteme mecatronice si robotice, programarea si optimizarea de sisteme inteligente
 • Utilizarea mediilor de programare de tip CAD/CAM/CAE
 • Conceptia, proiectarea, fabricarea si mententata echipamentelor din industriile de proces (alimentara, farmaceutica, petrochimica, materiale plastice)
 • Proiectarea si modelarea sistemlor si echipamentelor termice, motoare, sisteme frigorifice si de climatizare, generatoare si turbine
 • Modelarea sistemelor si structurilor optico-mecanice si implementarea modelelor in investigarea optometrica
 • Conceptia, proiectarea, realizarea si exploatarea masinilor si sistemelor hidro-pneumatice si a echipamentelor pentru surse regenerabile de energie
 • Managementul firmei, logistica si evaluare tehnico-economica
 • Cunostinte financiar-contabile, drept comercial si legislatie
 • Conceptie integrata in design industrial, prototipare rapida si realitate virtuala

Printre materiile studiate in timpul facultatii se numara:

 • Proiectarea asistata de calculator a echipamentelor mecanice si mecatronice
 • Grafica asistata de calculator
 • Informatica aplicata si analiza numerica
 • Termotehnica
 • Automatizari in echipamente si sisteme termice
 • Mecatronica motorului
 • Echipamente din industriile de proces
 • Mecanica fluidelor
 • Robotica
 • Roboti mobili
 • Sisteme de actionare inteligente
 • Software pentru sisteme mecatronice
 • Metode de testare in optometrie
 • Optometrie practica
 • Finante si contabilitate
 • Managementul resurselor umane
 • Design de obiect
 • Design publicitar
 • Creativitate si inovare in design
 • Realitate virtuala
 • Web design
 • Tehnici de promovare in mediul virtual
 • Surse regenerabile de energie
 • Tratarea si epurarea apei si aerului
 • Ventilatie si climatizare

Va asteptam in echipa noastra!