Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Informatii despre cazari aici

ANUNȚ BURSE

Actele necesare pentru depunerea dosarului de acordare a bursei sociale se pot descărca de aici
Pentru bursele sociale Declarația de venituri se poate descărca aici.
Declarația pe proprie răspundere se poate decărca aici.

Actele se transmit prin poșta electronică la următoarele adrese:

Anul I Licență și II Master la: georgiana.enache81@upb.ro

Anul II Licență și I Master la: elena_anda.zamfir@upb.ro

Anul III Licență și IV Licență la: gabriela.rosoaga@upb.ro
Dosarul pentru bursa de performanța se depune electronic (in conformitate cu Regulamentul de mai jos) la adresele menționate anterior, in intervalul 19-23.10.2020.

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la studiile universitare de licență și masterat se poate descărca la adresa:

Universitatea Politehnica din București deschide noul an universitar, începând de luni, 5 octombrie 2020, ora 11.00, în Aula universității.
Având în vedere că desfășurăm acest eveniment în condiții speciale, numărul de participanți posibil este de circa 250 persoane, sub 40% din capacitatea de 1.100 de locuri a Aulei universității noastre.

Din acest motiv, vom transmite acest eveniment și online.

Transmisiunea va putea fi accesată pe website-ul și pe pagina de Facebook a universității noastre.

Vă invităm să ne bucurăm împreună de începutul acestui an universitar.

Vă așteptăm cu drag!

Pentru accesarea platformelor online ale UPB va rugam sa consultati ghidul oficial>>ghid<<

Anunt Contracte de studii

În conformitate cu „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în UPB”, participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dumneavoastră în formaţiile de studiu se face pe baza Contractului anual de studii.

Programarea studentilor poate fi descarcata aici. Semnarea contractelor va avea loc in sala CD001.

Contractul anual de studii certifică încadrarea dumneavoastră în procesul de învăţământ şi includerea în formaţiile de studiu aferente anului pe care îl veți urma.

ATENȚIE!

Nefinalizarea prin necompletarea şi/sau nesemnarea acestuia la termen conduce la pierderea calităţii de student al Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica

Contractul anual de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar.

Semnarea contractelor anuale de studii necesită intervenția dumneavoastră prin semnarea fizică a acestora. Planificarea semnării Contractului anual de studii va fi publicat în timp util.

Orice problemă legată de acest aspect, vă rugăm să o semnalați pe adresa facultății noastre: secretariat.fimm@upb.ro.Potentiali angajatori:

Informatii si date importante:

Burse – Dupa admitere studentii pot beneficia de burse de performanta, de merit sau sociale. De asemenea, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica pune la dispozitie burse Erasmus pe baza acordurilor existente cu alte universitati.

Printre competentele dobandite in timpul studiilor se numara:

  •  Conceptia si realizarea de sisteme mecatronice si robotice, programarea si optimizarea de sisteme inteligente
  • Utilizarea mediilor de programare de tip CAD/CAM/CAE
  • Conceptia, proiectarea, fabricarea si mententata echipamentelor din industriile de proces (alimentara, farmaceutica, petrochimica, materiale plastice)
  • Proiectarea si modelarea sistemlor si echipamentelor termice, motoare, sisteme frigorifice si de climatizare, generatoare si turbine
  • Modelarea sistemelor si structurilor optico-mecanice si implementarea modelelor in investigarea optometrica
  • Conceptia, proiectarea, realizarea si exploatarea masinilor si sistemelor hidro-pneumatice si a echipamentelor pentru surse regenerabile de energie
  • Managementul firmei, logistica si evaluare tehnico-economica
  • Cunostinte financiar-contabile, drept comercial si legislatie
  • Conceptie integrata in design industrial, prototipare rapida si realitate virtuala

Printre materiile studiate in timpul facultatii se numara:

  • Proiectarea asistata de calculator a echipamentelor mecanice si mecatronice
  • Grafica asistata de calculator
  • Informatica aplicata si analiza numerica
  • Termotehnica
  • Automatizari in echipamente si sisteme termice
  • Mecatronica motorului
  • Echipamente din industriile de proces
  • Mecanica fluidelor
  • Robotica
  • Roboti mobili
  • Sisteme de actionare inteligente
  • Software pentru sisteme mecatronice
  • Metode de testare in optometrie
  • Optometrie practica
  • Finante si contabilitate
  • Managementul resurselor umane
  • Design de obiect
  • Design publicitar
  • Creativitate si inovare in design
  • Realitate virtuala
  • Web design
  • Tehnici de promovare in mediul virtual
  • Surse regenerabile de energie
  • Tratarea si epurarea apei si aerului
  • Ventilatie si climatizare

Va asteptam in echipa noastra!