ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE S.T.B.

În perioada 21 mai – 30 mai 2024 se pot depune documentele pentru decontarea abonamentelor S.T.B.

În vederea decontării abonamentelor S.T.B. aveți nevoie de :

  • Cerere scrisă adresată Domnului Decan;
  • Extras de cont (Copie IBAN);
  • Copie Card S.T.B;
  • Borderou documente justificative- Anexa I – (download model);
  • Bon fiscal în original (ștampilat).

Nu se decontează abonamentele din timpul vacanțelor.