Tabere 2023

METODOLOGIA  privind organizarea taberelor studențești se poate descărca de aici.

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după calendarul disponibil aici.

Studenții interesați, sunt rugați să completeze Cererea individuală de înscriere (Anexa 4) care se poate descărca de aici.
Cererea semnată de către solicitant, se va depune la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, în perioada 31.05.2023 – 14.06.2023, conform programului de lucru.

Locurile alocate FIMM se vor regăsi într-una sau mai multe dintre seriile:

Pentru eventuale întrebări, vă rugăm să va adresați domnului Conf. dr. ing. POP Horațiu, Prodecan responsabil cu problemele sociale ale studenților.

Decanat FIMM

Arhiva tabere 2022

Tabere 2022

METODOLOGIA  privind organizarea taberelor studențești 2022 se poate descărca de aici. Studenții interesați, sunt rugați să completeze Cererea individuală de înscriere, care se poate descăraca de aici.Cererea semnată și scanată se trimite la adresa de e-mail horatiu.pop@upb.ro. În e-mail studentul va preciza numele, grupa și anul.Lista cu studenții care vor beneficia de locuri în Programul Național „Tabere Studenţeşti” în anul 2022, poate fi vizualizată aici.Comisia de selecție a studenților beneficiari ai locurilor de tabără din Programul Național „Tabere Studenţeşti” în anul 2022, se va reuni în data de 14.07.2022, ora 9.30 la Decanatul FIMM.

Conf. dr. ing. Bogdan GRĂMESCU, Decan FIMM
Conf. dr. ing. Horațiu-Lucian POP, Prodecan FIMM
Ec. Maria ZAHIU, Secretar Șef FIMM
Stud. Ionuț – Cosmin NICA, Reprezentant YAIMM

Comisia de selecție a studenților este formată din: