Anunt burse semestrul II

 1. Lista cu studenții bursieri FIMM pentru semestrul II/2023-2024
 2. Criterii de atribuire a burselor pentru semestrul II/2023-2024
 3. Algoritm pentru distribuirea fondului de burse LICENTA semestrul II/2023-2024
 4. Algoritm pentru distribuirea fondului de burse MASTERAT semestrul II/2023-2024

Anunt burse semestrul II 2023-2024 (Download PDF aici)

Documente utile:
CERERE SOLICITARE BURSĂ SOCIALĂ (Download)
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND  VENITURILE (Download)
Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal (Download)
Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal al membrilor familiei (Download)
Procedura privind calcul venit net (Download)
Nota informare GDPR (Download)

0_1_Metodologie burse 2023-2024 (Download PDF)
0_2_OM_burse_6463_2023 (Download PDF)

Anunt burse semestrul II

Studenții care din motive întemeiate nu au depus cerere/dosar pentru obținerea bursei sociale la începutul semestrului I al anului universitar 2023-2024, pot face acest lucru la începutul semestrului II.

Studenții care au depus cerere/dosar la începutul semestrului I NU depun un nou dosar. Bursele sociale deja acordate vor fi reanalizate din punctul de vedere al criteriului de promovabilitate. Studenții care după sesiunea din iarnă nu au obținut media ≥ 5, nu vor mai beneficia de bursă socială în semestrul II al anului universitar 2023-2024.

Bursele sociale aferente semestrului II din anul universitar 2023-2024 se vor aloca în limita fondului disponibil.

Bursele de performanță gradul I, II și III se vor revizui după sesiunea din iarnă.

Informații detaliate privind modul de acordare al burselor și actele necesare vor fi disponibile aici în cursul zilei de 26.02.2024.

24.11.2023 – Lista finală cu studenții bursieri FIMM

Lista finală cu studenții bursieri FIMM (Download)

21.11.2023 – Anunt burse

 1. Lista studenți Bursieri FIMM – download
 2. Criterii de acordare a burselor – download
 3. Algoritm distribuire fond burse Licență 2023 – download
 4. Algoritm distribuire fond burse Master 2023 – download

ANUNŢ BURSE SEMESTRUL I 2023-2024

Bursele se acordă conform documentelor de mai jos:

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024

Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă

Criteriile de repartizare a fondului de burse alocat FIMM va fi stabilit de către Comisia de atribuire a burselor, conform Metodologiei de mai sus și vor fi disponibile pe aceasta pagina.
Calendarul pentru acordarea burselor poate fi consultat aici (Download).

Burse de performanță gradul I

Studenții/studentele care solicită bursă de performanță gradul I sunt rugați să completeze cererea de mai jos și să depună dosarul respectând prevederile din Art. 21, alin. (6) din Metodologie.
CERERE SOLICITARE BURSĂ PERFORMANȚĂ GRADUL I (Download)

Burse sociale

Informatii referitoare la acordarea bursei sociale pot fi consultate aici (Download)

Documente necesare pentru depunerea dosarului de bursă socială:

1_CERERE SOLICITARE BURSĂ SOCIALĂ (Download)
2_DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND  VENITURILE NETE, CU CARACTER PERMANENT SUPUSE IMPOZITULUI PE VENIT (Download)
3_Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal (Download)
4_Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal al membrilor familiei studentului solicitant de bursă socială (Download)
5_Procedura privind calcul_venit_net (Download)
6_Nota informare GDPR (Download)

ANUNŢ BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2023-2024

Pentru semestrul I al anului Universitar 2023-2024, bursele se vor acorda conform:
Ordinului Ministerului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă
și
Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024
Pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024, plafonul pentru acordarea bursei sociale este salariul de bază minim net pe economie -2079 lei lunar / membru de familie. Perioada considerată pentru evaluarea veniturilor nete – 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar.
Dosarele depuse deja pentru obținerea bursei sociale se vor reface. 
În curând se vor afișa informații detaliate și calendarul pentru atribuirea burselor.

ANUNŢ BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2023-2024

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – Anexa 1. – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro ;
 2. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : iulie, august și septembrie 2023, pentru fiecare membru de familie și a studentului. Se vor lua în calcul și tichetele de masă sau primele încasate.
 4. Adeverință de la administrația financiară (ANAF iulie, august și septembrie 2023) pentru fiecare membru de familie, inclusiv  studentul;
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document oficial din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Dacă în adeverința ANAF apar venituri din jocuri de noroc, studenții trebuie să aducă extras de cont, din care să reiasă sumele încasate. Aceste sume se vor trece în declarația de venituri, la capitolul alte venituri.
 7. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 8. Taloanele de pensie pe lunile iulie, august și septembrie 2023;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (pe lângă dovada de la administrația financiară vor prezenta și declarație notarială că nu realizează venituri);
 10. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverința de la Casa de pensii din care să reiasă sumele aferente lunilor mai sus precizate și adeverinţa de VENIT NET a studentului;
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui ,talonul de pensie de urmaș, adeverința de la Casa de pensii din care să reiasă sumele aferente lunilor mai sus precizate, însoțite de actele de venituri ale celuilalt părinte și ale studentului(adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate, adeverința de la administrația financiară ANAF iulie, august și septembrie 2023);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter.
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 1. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 2. Dovadă primire alocații (de orice tip).
 3. Numărul de cont (IBAN) al studentului, emis de bancă.
 4.  Pentru cei care doresc bursă socială venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.898 de ron pe lună.


  Bursa  socială  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul anului universitar 2022/2023 au obținut media  ≥   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .
 5. DOSARELE SE DEPUN FIZIC (O SINGURĂ DATĂ FĂRĂ ALTE COMPLETĂRI ULTERIOARE) LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 02.10.2023 – 16.10.2023.

Anunt burse 29.03.2023

Toate dosarele depuse pentru bursă socială, care s-au încadrat în venitul minim net pe economie de 1.898 de lei pe lună/membru de familie au fost aprobate!

Bursele de Merit  Gr. I s-au atribuit studenților din anii II-IV licență cu media ≥ 9,50.
Bursele de Merit Gr. II s-au atribuit după cum urmează:
Anul I licență – pentru studenții cu media ≥ 9,10
Anul II licență – pentru studenții cu media ≥ 9,10
Anul III licență – pentru studenții cu media ≥ 9,11
Anul IV licență – pentru studenții cu media ≥ 9,14
– Anul I și II master burse de Merit Gr. II – pentru studenții cu media 10, conform Deciziei Biroului Executiv al Facultății.

Anunt burse 13.02.2023

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE, în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.898 de ron pe lună.

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – Anexa 1. – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro ;
 2. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023, pentru fiecare membru de familie și a studentului. Se vor lua în calcul și tichetele de masă sau primele încasate.
 4. Adeverință de la administrația financiară (ANAF noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023) pentru fiecare membru de familie, inclusiv  studentul;
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document oficial din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Dacă în adeverința ANAF apar venituri din jocuri de noroc, studenții trebuie să aducă extras de cont, din care să reiasă sumele încasate. Aceste sume se vor trece în declarația de venituri, la capitolul alte venituri.
 7. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 8. Taloanele de pensie pe lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (pe lângă dovada de la administrația financiară vor prezenta și declarație notarială că nu realizează venituri);
 10. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverința de la Casa de pensii din care să reiasă sumele aferente lunilor mai sus precizate și adeverinţa de VENIT NET a studentului;
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui ,talonul de pensie de urmaș, adeverința de la Casa de pensii din care să reiasă sumele aferente lunilor mai sus precizate, însoțite de actele de venituri ale celuilalt părinte și ale studentului(adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate, adeverința de la administrația financiară ANAF noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter.
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 14. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 15. Dovadă primire alocații (de orice tip).
 16. Numărul de cont (IBAN) al studentului, emis de bancă.

Bursa  de  ajutor  social  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul semestrului I al anului universitar 2022/2023  au obţinut media   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .

DOSARELE SE DEPUN FIZIC

(O SINGURĂ DATĂ FĂRĂ ALTE COMPLETĂRI ULTERIOARE)

LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA

27.02. – 10.03.2023.

Anunt burse 08.11.2022

Toate dosarele depuse pentru Bursa socială care s-au încadrat în venitul minim net pe economie de 1.524 de ron pe lună/membru de familie au fost APROBATE!

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.524 de ron pe lună.

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – Anexa 1. – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro ;
 2. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : iulie, august și septembrie 2022, pentru fiecare membru de familie și a studentului;
 4. Adeverință de la administrația financiară (ANAF 2022) pentru fiecare membru de familie, inclusiv  studentul;
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Dacă în adeverința ANAF apar venituri din jocuri de noroc, studenții trebuie să aducă extras de cont, din care să reiasă sumele încasate. Aceste sume se vor trece în declarația de venituri, la capitolul alte venituri.
 7. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 8. Taloanele de pensie pe lunile iulie, august și septembrie 2022;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (pe lângă dovada de la administrația financiară vor prezenta și declarație notarială că nu realizează venituri);
 10. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverinţa de VENIT NET a studentului;
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui ,taloanul de pensie de urmaș, însoțite de actele de venituri ale celuilalt părinte (adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate adeverința de la administrația financiară ANAF 2022);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 14. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 15. Dovadă primire alocații (de orice tip).

Bursa  de  ajutor  social  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul anului universitar 2021/2022  au obţinut media   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .

DOSARELE SE DEPUN FIZIC (O SINGURĂ DATĂ FĂRĂ ALTE COMPLETĂRI ULTERIOARE) LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 10.10.2022 – 20.10.2022.

         Decan,                                                                                          Conf.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU