Propuneri burse semestrul II 2021-2022 (download)

Propuneri-burse-pe-semestrul-2-2021-2022
Propuneri burse semestrul I 2021-2022 (download)

Propuneri-burse-pe-semestrul-1-2021-2022


IMPORANT!!!!!!! FIMM a primit fondul de burse .In aceste conditii termenul de depunere online  a dosarelor pentru obtinerea bursei sociale este de 28.10.2021.Multumim pentru intelegere.

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – Anexa 1. – se descarcă de aici
 2. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de aici;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : iulie, august și septembrie 2021, pentru fiecare membru de familie și a studentului;
 4. Adeverință de la administrația financiară pentru fiecare membru de familie și a studentului(ANAF 2021);
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare ;
 7. Taloanele de pensie pe lunile iulie, august și septembrie 2021;
 8. Adeverință de la administrația financiară, pentru  fiecare membru de familie;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (inclusiv dovada de la administrația financiară că nu realizează venituri și declarație notarială);
 10.  În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverinţa de VENIT NET a studentului, adeverința de la administrația financiară  a studentului(ANAF 2021);
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui ,taloane de pensie de urmaș însoțite după caz de actele de venituri ale celuilalt părinte (adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate adeverința de la administrația financiară ANAF 2021);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 14. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii ( zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului.Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 15. Dovadă primire alocații (de orice tip).

 Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.386 de ron pe lună.

                  Bursa  de  ajutor  social  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul anului universitar 2020/2021  au obţinut media   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .

DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE.

ETAPA  I : Actele se depun electronic în perioada 18 – 29.10.2021, după cum urmează :

Anul I Licență + I Master – Email : florentina.ghinescu@upb.ro

Anul II Licență + II Master – Email : elena_anda.zamfir@upb.ro

Anul III + IV Licență – Email : gabriela.rosoaga@upb.ro

ETAPA II : Actele în original se depun la secretariat, în perioada 08 – 22.11.2021.

NEDEPUNEREA ACTELOR ÎN ORIGINAL ATRAGE RESTITUIREA BURSEI ÎNCASATE.


Propuneri burse Semestrul II 2020-2021

Propuneri-burse-pe-semestrul-2-2020-2021

ANUNŢ

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – poate fi descarcata aici
 2. Declarație de venituri – formular tip – poate fi descarcata aici;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021, pentru fiecare membru de familie și a studentului;
 4. Adeverință de la administrația financiară pentru fiecare membru de familie și a studentului (ANAF 2020 + 2021);
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații/surorile care nu au împlinit vârsta de școlarizare ;
 7. Taloanele de pensie pe lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021;
 8. Adeverință de la administrația financiară, pentru  fiecare membru de familie;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (inclusiv dovada de la administrația financiară că nu realizează venituri și declarație notarială);
 10.  În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverinţa de VENIT NET a studentului, adeverința de la administrația financiară  a studentului (ANAF 2020 + 2021);
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui, taloane de pensie de urmaș însoțite după caz de actele de venituri ale celuilalt părinte (adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate adeverința de la administrația financiară ANAF 2020 + 2021);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 14. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii ( zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 15. Dovadă primire alocații (de orice tip).

 Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.386 de ron pe lună.

 Bursa  de  ajutor  social  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul semestrului I, an universitar 2020/2021  au obţinut media   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .

DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE.

Actele se transmit prin poșta electronică la următoarele adrese:

Anul I Licență și II Master la: georgiana.enache81@upb.ro

Anul II Licență și I Master la: elena_anda.zamfir@upb.ro

Anul III Licență și IV Licență la: gabriela.rosoaga@upb.ro

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la studiile universitare de licență și masterat se poate descărca aici

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR (ELECTRONIC) : 02 – 16.03.2021

Termen de depunere a actelor în original 31.03.2021