Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facultate

Home Facultate

PREZENTARE

Facultatea de Inginerie Mecanică a luat ființă în anul 1921 ca parte a facultății de Electromecanică, de unde s-a desprins în anii ’50. De-a lungul anilor profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare al studenților facultății noastre, printre aceștia numarându-se președinți și membri ai Academiei Române, personalități știintifice de prestigiu atât pe plan național cât și internațional (Gheorghe Manea, Dorin Pavel, Gogu Constantinescu, C. Ionescu Bujor, George Baranescu, Traian Demian, Alexandru Selesteanu, Constantin Arama).

Pregătirea viitorilor studenţi la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil, asigurându-se iniţierea în utilizarea completă a tehnologiei de cel mai înalt nivel, iniţierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblelor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcţionarii acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultăţii.

Trebuie remarcat faptul că în ultimii ani dotarea tehnică a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat pe baza programelor de finanţare naţională şi internaţională.

STRUCTURA FACULTĂȚII

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică formează specialiști în urmatoarele domenii și specializări:

Domeniul Inginerie Industrială cu specializările:

• Design Industrial (elaborată împreună cu cadre didactice de la Universitatea Națională de Arte și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”) menită să pregătească absolvenți ingineri care să facă parte în cadrul echipelor mixte (arhitecți, ingineri, constructori) din centrele de concepție industrială cum sunt cele de la Renault Technologie Roumanie, Pro E, etc. Acești ingineri capătă competențe atât în domeniul ingineriei mecanice, cât și în cel estetic.

• Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite

Domeniul Inginerie Mecanică cu specializările:

• Sisteme și echipamente termice (motoare cu ardere internă, instalații de turbine, instalații pentru încălzire și producerea aburului, instalații frigorifice și de climatizare);

• Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice (pompe, ventilatoare, sisteme hidraulice și pneumatice de acționare, echipamente și tehnologii pentru depoluare);

• Echipamente pentru procese industriale (utilaje pentru industria alimentară, a materialelor plastice, industria chimică și a materialelor de construcție);

• Mecanică fină și nanotehnologii (echipamente periferice pentru calculatoare, aparatură de măsurare, aparatură optică și biomedicală, packaging electronic, acționare roboți).

Domeniul Inginerie și Management cu specializarea:

• Inginerie economică în domeniul mecanic (marketing în domeniul mecanic și mecatronic, managementul proiectelor de dezvoltare industrială, managementul activităților de cercetare proiectare în domeniul mecanic). 

Domeniul Mecatronica si Robotică cu specializarea:

• Mecatronică (echipamente și sisteme mecanice inteligente cu electronică și informatică integrată – on board). Prezentări video Mecatronică. Film 1Film 2.

Domeniul Știinte Inginerești Aplicate cu specializarea:

• Optometrie ( sisteme optice pentru protezare umană, lentile, ochelari și aparate de observație la distanță, telescoape și lunete, aparate optice inteligente).

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică formează specialiști în cadrul a 10 programe de masterat și în domeniul de doctorat Inginerie Mecanică (20 de conducători de doctorat).

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt pregătiți pentru a putea face față atât ca ingineri, cât și ca manageri sau oameni de afaceri, prin pregatirea multilaterală ce li se oferă. Formarea studenților începe cu familiarizarea în domeniul utilizării calculatoarelor și produselor software moderne (CATIA, ProEngineer, FLUENT, MATLAB, MATHCAD) pentru concepția și simularea funcționării sistemelor mecanice (motoare, cazane de încalzire centrală și locală, instalații de climatizare, roboți, componente optice și pentru calculatoare, utilaje și echipamente de proces, turbomașini termice și hidraulice, echipamente pentru depoluarea mediului înconjurator și mecatronice) menite să asigure facilități suplimentare în accesul pe piața locurilor de muncă și se finalizează cu aprofundarea elementelor specifice managementului activității industriale în profil mecanic și nu numai. Ca urmare a pregatirii deosebite și pe plan social prin cursuri speciale de metode de comunicare, prezentare și de legislatie, cei mai multi absolvenți ai facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică își găsesc un loc de muncă încă de la absolvire, iar unii (circa 10%) beneficiază deja de precontracte de angajare subvenționate încă de pe băncile școlii. În acest context, cererile de angajare din partea firmelor de profil depășesc uneori numarul anual de absolvenți.

Anual un important număr de studenți sunt trimiși pentru diferite perioade de studii la cele mai mari universități din Europa în cadrul programelor de schimb internațional, în așa fel încât de-a lungul anilor de studiu marea majoritate a studenților noștri vin în contact cu mediile universitare din străinătate.

Partenerii internaționali de tradiție ai Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt următorii:

• în Franța: École Politechnique de l’Université de Nantes cu care se derulează în laboratorul de Termoenergetică colaborări în domeniul dezvoltării micro-aparatelor pentru măsurarea temperaturii; Universitatea din Nancy unde se derulează cu laboratorul de Termoenergetică colaborări în domeniul studiului proceselor termodinamice ireversibile din cadrul instalațiilor termice și frigorifice, motoarelor Stirling, incluzând și procese de transfer de căldură în medii poroase; Universitatea din Reims – laboratorul de Termomecanică unde se derulează cooperări în domeniul studiului transferului de căldură în regim nestaționar; Université de Poitiers cu care se derulează teze de doctorat în co-tutelă, precum și colaborări în cadrul unor rețele de laboratoare; Université de Metz, Université Jean Monnet din Saint-Etienne.

• în Germania: Universitatea Tehnică din Berlin ; Universitatea Tehnică Friedrich Alexander din Erlangen, Universitatea Tehnică din Dresda , Școala Tehnică Superioară din Darmstadt.

• în Italia: Institutul Politehnic din Torino, Universitatea din Roma.

• în Statele Unite: Universitatea Duke, Universitatea statului Ohio, Universitatea statului Louisiana, Universitatea Carbondale din Illinois Sud.

LABORATOARE
Printre cele mai performante laboratoare din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică se remarcă următoarele:

• rețeaua de laboratoare termomecanice pentru dezvoltarea procedeelor de utilizare ecologică și eficientă a combustibililor alternativi;

• laboratorul pentru dezvoltarea de roboți și echipamente dotate cu inteligență artificială;

• centrul de excelență pentru tribologie și protezare;

• laboratorul pentru reologie și prelucrarea materialelor polimerice.

• rețeaua de laboratoare IT a facultății cu un numar de 200 de calculatoare de ultimă generație, care asigură cel puțin o sedință de două ore pe zi pentru fiecare student al facultății.