Comisie pentru candidații cu statutul de student ERASMUS+     pentru mobilități de studiu sau de plasament  FIMM – echivalare studii

Presedinte : Conf. dr.ing Marilena Stoica

Conf. dr. ing. Stanciu Camelia

Conf. dr. ing. Sporea Nicoleta

Conf. Greculescu Anca

S.l. dr. ing. Nistor Mircea

Stud. Cosmin Nica

Stud. Chiriac Adrian