Date de identificare proiect:

Proiect numarul PN-III-P2-2.1-PED-2021-0427, contract de finantare 721PED/2022

Finantat de catre UEFISCDI– Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1-Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Autoritatea contractanta : UEFSCDI – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Contractor: Universitatea Politehnica din Bucuresti

Tip proiect: Proiect Experimental-Demonstrativ, nr. 721PED/2022

Titlul proiectului: Utilizarea hidrogenului-solutie viabila pentru ecologizarea motorului cu ardere interna de automobil

Valoarea totala a contractului: 598.795,00 lei

Durata contractului: 2022-2024

Director de proiect: Cernat Alexandru