Modele cereri:

Cerere reinmatriculare

Cerere eliberare situatie scolara

Cerere repetare an

Cerere retragere studii

Cerere intrerupere studii

============================

Modele adeverințe:

*Cerere dosar pensionare

*Cerere foaie matricolă

*Duplicat foaie matricolă

În vederea decontării abonamentelor RATB aveți nevoie de :

 • Cerere scrisă adresată Domnului/Doamnei Decan;
 • Extras de cont (Copie IBAN);
 • Copie Card RATB;
 • Borderou documente justificative- Anexa I – model;
 • Bon fiscal în original(ștampilat).

Pentru eliberarea adeverinței de vechime (necesară la  dosarul de pensionare) 

 •   Cerere tip către decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică – model ;
 •   Copie după diploma obținută;
 •   Copie după cartea de identitate.

Pentru eliberarea foii matricole :

 •   Cerere tip către decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică – model;
 •   Copie după diploma obținută;
 •   Copie după cartea de identitate.

Pentru eliberarea duplicatului  la foaia matricolă :

 •   Cerere tip către decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică – model;
 •   Copie după diploma obținută;
 •   Copie după cartea de identitate;
 •   Monitorul Oficial al Romaniei, în original unde a aparut anunțul;
 •   Declarația titularului la Notariat în care sunt  specificate toate elementele necesare pentru identificarea împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;
 •  Taxa eliberare duplicat.