Program master (2021-2022)
Grupe
 Antreprenoriat industrial Anul I , Anul II
 Optometrie avansată Anul I, Anul II
 Concepție integrată în ingineria mecanică (mai multe informatii…) Anul I
Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune Anul I , Anul II
Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice Anul I , Anul II Frig, Anul II MAI
Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice Anul I
Ingineria calității și mediului în industriile de proces Anul I, Anul II
Sisteme hidraulice și pneumatice avansate Anul II
Termodinamica echipamentelor pentru procese industriale
Mecatronică avansată Anul I, Anul II
Design de produs si inginerie inovativa Anul I , Anul II