Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Admitere Postdoctorat

Home Admitere Postdoctorat

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMUL POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL SCOLII DOCTORALE DE INGINERIE MECANICA SI MECATRONICA

Numar de locuri finanțate de IOSUD – UPB: 5

TEME DE CERCETARE AVANSATA

Calendarul desfășurării procesului de selecție a candidaților la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru sesiunea iulie 2019

Metodologie admitere PostDoc

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat sau de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului de identitate și cu respectarea condițiilor legate de conținutul dosarului de înscriere, în funcție de categoria în care se încadrează candidatul.

Dosarul de admitere la programe postdoctorale pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde următoarele:

 • Fișa de înscriere – în care este obligatorie alegerea unui conducător de doctorat și a unei teme de cercetare propuse de acesta (Anexa 3);
 • Certificat de naștere – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • Certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • Copie a actului de identitate;
 • Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • Fotografie ¾;
 • Curriculum Vitae, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD;
 • Lista de lucrări, precum și alte rezultate relevante pentru aprecierea activității științifice a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementarea de proiecte, premii obținute, brevete, etc. (articolele sau alte lucrări științifice vor fi prezentate in extenso doar în format electronic).
 • Proiectul de cercetare postdoctorală (PC) aferent temei de cercetare pentru care candidează, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD (Anexa 4).
 • Declarație pe propria răspundere privind respectarea condiției legate de faptul că o persoană poate beneficia o singură dată de finanțare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată (Anexa 5).
 • Dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

ASCOIATIA STUDENTILOR

STUDENTI.PUB.RO

STUDENTI.PUB.RO

Platforma Cursuri

Platforma Cursuri