Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Cămin

Home Cămin

Cazare anul 2018-2019

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11.

            Repartițiile în cămin se realizează conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html

 Cazările pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică se vor desfășura în luna septembrie, conform unui program ce urmează a fi stabilit.

Procedura de admitere adoptată de FIMM este cea corespunzătoare     Art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI:

Procedura de repartizare și cazare cu cerere înregistrată electronic pe portalul: studenti.pub.ro.

– La sfârşitul anului universitar, fiecare student din anii I – III și master va completa o cerere de precazare pe portalul: studenti.pub.ro, în caz contrar va fi cazat în limita locurilor rămase libere după efectuarea cazărilor.

– La plecarea din cămin, studentul va preda administratorului de cămin, camera cu inventarul complet şi acesta va viza cererea de precazare, certificând astfel, că studentul respectiv nu mai are nici un fel de obligatii față de cămin.

– Studentul care nu predă camera în aceeași stare în care a primit-o va fi propus în BEF pentru exmatriculare.

– Cererea de precazare se va depune personal de pe contul fiecărui student.

– Dacă studentul îndeplineşte condiţiile de a i se aproba cazarea în anul universitar următor, va fi repartizat în cămin şi în cameră.

Criteriile de repartizare în cămine sunt cele prevăzute în Art. 8 şi în plus:

– Continuitatea în cameră

– Sancţiuni primite în anii anteriori pentru abateri în cămin.

Dacă studentul nu îndeplineşte condiţiile de a i se aproba cererea de precazare, aceasta va fi reanalizată după sesiunea de restanţe din toamnă.

Pentru studenţii admişi în anul I, masteranzi şi doctoranzi se va rezerva un număr de locuri în cămin în conformitate cu decizia facultății, repartizarea şi cazarea va fi efectuată la începutul anului universitar.

Studentul care nu predă camera în aceeași stare în care a primit-o va fi propus in BEF pentru exmatriculare.

Cererile de cazare completate de persoanele de la art.5, sunt analizate de comisia de cazare care repartizează un loc în cămin persoanei respective; ulterior cererea este aprobată sau nu de către prodecanul cu probleme sociale. Cererea aprobată împreună cu chitanţa de achitare a sumelor necesare cazării, contractul de închiriere şi buletinul de identitate sunt prezentate de fiecare persoană administratorului de cămin.”

Toti studenții care solicită cazare în căminul P11 au obligația de a completa cerera de cazare pe portalul studenti.pub.ro. În caz contrar va fi cazat în limita locurilor rămase libere după efectuarea cazărilor.

           Repartizarea locurilor se va face în următoarea ordine:

studenții de anul I Licență și Master (admiși și înmatriculați în anul universitar 2018-2019);

– studenții FIMM cu n-0, n-1, n-2, ….;

studenții care nu au fost repartizați în căminul P11 în prima etapă vor primi repartiție în alte cămine din Complexul Regie, în etapa de redistribuire.

           Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-și ridica repartiția la cămin având asupra lui următoarele:

– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului);

– două fotografii 3×4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;

– dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie (valoarea se va stabili)**;

–        dovada achitării fondului de reparații (valoarea se va stabili);

**Se vor preciza categoriile de studenți care beneficiază de reducerea taxei de cămin.

Vă rugăm să urmăriți periodic site-ul FIMM pentru evetuale modificări!!!!

Pentru probleme legate de cazarea studenților în anul universitar 2018-2019 – Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică vă rugăm să vă adresați următoarelor persoane:

Administrator cămin:   Roxana IANCU

Președinte cămin:       Răzvan Mihai ȘTEFAN

Responsabil decanat:  Horațiu-Lucian POP (Email:FIMM.camin@gmail.com) prodecan FIMM, Conf. dr. ing. la departamentul de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice

 

Comisia de cazare,

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

 

 

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

ASCOIATIA STUDENTILOR

STUDENTI.PUB.RO

STUDENTI.PUB.RO

Platforma Cursuri

Platforma Cursuri