Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Cămin

Home Cămin

Facultate de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Informații utile cazare studenți 2019 – 2020

 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11.

 

Repartițiile în cămin se realizează conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/.

 

Toți studenții din anul I vor fi cazați în căminul P11.

 

Toți studenții care solicită cazare în căminul P11 au obligația de a completa cererea de cazare pe portalul studenti.pub.ro (cu excepția studenților din anul I – admiși în anul 2019). În caz contrar, cazarea se va efectua în limita locurilor rămase libere.

 

Joi 19 septembrie 2019, sala CD 006 ora 9.00

studenții de anul I Licență și Master (admiși și înmatriculați în anul universitar           2019-2020).

Vineri 20 septembrie 2019, sala CD 006 ora 9.00

studenții FIMM din anii II-IV și Master anul II, cu n-0, n-1 restanțe

 

Sâmbătă 21 septembrie 2019, sala CD 006 ora 9.00

studenții FIMM din anii II-IV și Master anul II, cu n-2, n-3 restanțe

Studenții care nu au fost repartizați în căminul P11 în prima etapă vor primi repartiție în alte cămine din Complexul Regie, în etapa de redistribuire.

 

Pentru informații privind cazarea în căminul P11 vă rugăm să consultați periodic site-ul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică la rubrica Studenți/cămin – http://www.mecanica.pub.ro/new/index.php/camin/

Studenții trebuie să respecte programul de cazări al fiecărei facultăți. Studenții care nu s-au prezentat la cămin cu documentele de cazare până la data limită stabilită de facultate își pierd repartiția în cămin.

Pentru cazare este nevoie de:

– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului);

– două fotografii 3×4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;

– un timbru fiscal în valoare de 5 lei;

– dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie în valoare de 200 RON**;

Studenții care beneficiază de reducerea regiei de cămin sunt rugați să prezinte în ziua repartizării documentele doveditoare**.  

 

**

– studenții români, copii ai personalului didactic si didactic auxiliar (pe baza certificatului de naștere și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

Conform art. 277 alin (1) și (2) din LEN nr. 1/2011: (1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata  taxelor  de  înscriere  la  concursurile  de  admitere  în  învăţământul  superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

– studenții orfani de unul sau ambii părinți (pe baza certificatului de naștere și a certificatelor de deces);

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019

studenții aflați în regim de protecție specială (pe baza documentelor doveditoare);

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 și art. 55 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoane provenite din case de copii, centre de asistenţă sau plasament familial.

– studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă (pe baza documentelor doveditoare);

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019  și art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România

– studenții cu dizabilități;

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 și art. 118 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Comisia de cazare,

Facultatea de Inginerie Mecanică ș Mecatronică

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

ASCOIATIA STUDENTILOR

STUDENTI.PUB.RO

STUDENTI.PUB.RO

Platforma Cursuri

Platforma Cursuri