Conducerea Facultății:

Decan

Conf. Univ. dr. ing. 

Bogdan Grămescu


Prodecan

conf. dr. ing.

Victor Constantin

Prodecan

S.l.dr.ing. 

Marilena Stoica

Prodecan

Conf.dr.ing. 

Horatiu-Lucian Pop

Prodecan

S.l..dr.ing. 

Gheorghita Tomescu

Conducere departamente:

Departament Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice

Director departament Prof.univ.dr.ing. Valentin APOSTOL
021 402 9339

DEPARTAMENT

Departament Organe de Maşini şi Tribologie

Director departament Prof.univ.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU
021 402 9411

DEPARTAMENT

Departament Mecatronică şi Mecanică de Precizie

Director departament Conf.univ.dr.ing. Alina-Rodica SPÂNU
021 402 9115

DEPARTAMENT

Departament Echipamente pentru Procese Industriale

Director departament Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA
021 402 9193

DEPARTAMENT
PAGE TOP
MENU