Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Conducerea Facultății:

Decan

Prof. Univ. dr. ing. 

Mariana – Florentina ŞTEFĂNESCU


Prodecan

Prof.dr.ing. 

Constantin BUCȘAN

Prodecan

Prof.dr.ing. 

Adrian PREDESCU

Prodecan

Prof.dr.ing. 

Horaţiu – Lucian POP

Prodecan

Conf.dr.ing. 

Iuliana-Marlena PRODEA

Conducere departamente:

Departament Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice

Director departament Prof.univ.dr.ing. Valentin APOSTO
021 402 9339

DEPARTAMENT

Departament Organe de Maşini şi Tribologie

Director departament Prof.univ.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU
021 402 9411, s_cananau@yahoo.com

DEPARTAMENT

Departament Mecatronică şi Mecanică de Precizie

Director departament Prof.univ.dr.ing. Mihai AVRAM
021 402 9115, mavram02@yahoo.com

DEPARTAMENT

Departament Echipamente pentru Procese Industriale

Director departament Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA
021 402 9193, nsporea@yahoo.com

DEPARTAMENT