Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Desfasurarea cursurilor 2019-2020

Home Desfasurarea cursurilor 2019-2020

1. HCA_13/10.03.2020 – Hotărâre privind obligativitatea încărcării, în regim de urgență, de către cadrele didactice de predare/cercetare a materialelor de curs, seminar, proiect și laborator pe platforma UPB – www.curs.pub.ro;

2. HCA_14/11.03.2020 – Hotărâre referitoare la adoptarea unor măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 Coronavirus în UPB;

3. HCA_15/14.03.2020 – Hotărâre referitoare la aprobarea unei Proceduri de lucru privind activitățile didactice desfășurate în sistem online;

4. HCA_18/07.04.2020 – Hotărâre privind Reglementarea activității personalului didactic auxiliar și nedidactic;

5. HCA_19/08.04.2020 – Hotărâre referitoare la derularea, în acest an universitar, a Sesiunilor de Comunicări Științifice în sistem online;

6. HCA_22/13.04.2020 – Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre UPB și ASSMB, respectiv punerea la dispoziție și dotarea unui sediu corespunzător pentru acordarea asistenței stomatologice de urgență în condiții de siguranță, pentru copiii, studenții și adulții din municipiul București, cu prioritate angajații universităților partenere, pe perioada restricționării activității cabinetelor stomatologice;

7. HCA_23/22.04.2020 – Hotărâre privind desfășurarea probelor de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020;

8. Metodologie privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare, semestrul II al anului universitar 2019-2020;

9. Metodologie privind reglementarea practicii studenților din anul II, III (practica obligatorie), anul IV (practica pentru elaborarea lucrării de licență) – ciclul universitar de licență, anul II (practica pentru elaborarea lucrării de disertație) – ciclul universitar de masterat – anul universitar 2019-2020;

10. Metodologie privind reglementarea practicii pedagogice din cadrul DFCD-SSU (licență, masterat, postuniversitar), anul universitar 2019-2020;

11. Metodologie privind desfășurarea programelor postuniversitare în sistem online, anul universitar 2019-2020;

12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat, anul universitar 2020-2021;

13. Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat, în sistem online, anul universitar 2020-2021;

14. Metodologie privind organizarea și desfășurarea susținerii tezelor de doctorat în sistem online, anul universitar 2019-2020;

15. Metodologie privind organizarea și desfășurarea susținerii tezelor de abilitare în sistem online, anul universitar 2019-2020;

16. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020;

17. Constituirea Consiliului de Administrație al Universității POLITEHNICA din București, în mandatul 2020-2024;

18. Constituirea Biroului Consiliului de Administrație al Universității POLITEHNICA din București în mandatul 2020-2024

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

ASCOIATIA STUDENTILOR

STUDENTI.PUB.RO

STUDENTI.PUB.RO

Platforma Cursuri

Platforma Cursuri