Cursul de inițiere se adresează tuturor absolvenților cu diplomă de licența, CARE NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE ÎN DOMENIU.

PERIOADA DE  INSCRIERI PENTRU INITIERE: 01 MARTIE – 3 MAI 2021

Cursul de inițiere începe la data de 05 mai  2021 și se desfășoară pe platforma Microsoft Teams a UPB.

Perioada de înscriere pentru cei care AU PREGATIRE IN DOMENIU (INGINERI):  01 martie  – 20 mai 2021.

  1. După absolvirea cursului de inițiere, pentru obținerea certificatului și suplimentului de diplomă (optometriststudii superioare), trebuie să urmați și să finalizați unul din cele doua programe:
  • PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR: „OPTOMETRIE TESTARE ȘI PRESCRIPȚIE
  • PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR: „TESTARE OPTOMETRICĂ ȘI MANAGEMENTUL PACIENTULUI

Programul postuniversitar  durează 6 luni (5 luni activitate de predare si examene, o luna pentru elaborarea lucrării de absolvire). Toate activitatile se desfasoaraa pe platforma Microsoft Teams în perioada  12 iunie 2021 – 12 noiembrie 2021.

Lucrarea de absolvire se va susține pe data de 11 decembrie 2021. Activitățile practice se vor desfășura (pentru moment) on line sau la Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie, corp CH.

  • DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

Fișă înscriere

Diploma licență – cf.cu originalul

Supliment diploma – cf.cu originalul

Certificat naștere –xerox

Carte de identitate –xerox

Costul total al pachetului de curs  (inițiere 500 lei  +3500 lei curs) este de 4000 lei. Suma se va achita total sau eșalonat în contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX , Trezoreria Statului Sector 6. La explicațiile din OP sau mandat poștal vă rog să scrieți:  plata reprezintă taxa curs postuniversitar OTP,-  C60-CCDM, cursant………).

După efectuarea plații vă rugăm să scanați OP-ul sau mandatul poștal și să îl transmiteți prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr.

CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE:

  1. ON LINE (documentele necesare înscrierii vor fi scanate (calitate buna) și transmise prin e-mail  pana cel mai tarziu in data de  20 MAI  2021.
  2. Daca dorti puteti trimite trimite actele prin FAN COURIER:

Curs Postuniversitar OPTOMETRIE

Universitatea Politehnica din București

Splaiul Independenței 313, sector 6,

Registratura UPB

Splaiul Independenței 313, sector 6,

În atenția doamnei Gabriela Georgeta Udrea

Tel.0745892384

In format electronic documentele necesare înscrierii se pot descarcă de pe site-ul:

Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică

        Responsabil curs,

Gabriela Georgeta Udrea,

e-mail: georgetaudrea@yahoo.fr

mobil 0745892384,

telefon 0214029115