Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Re-Acreditare

Home Re-Acreditare

1. În perioada 25-27 Februarie 2019 va fi evaluat, în vederea Re-Acreditării, programul de studii Design Industrial, domeniul de studii Inginerie Industrială, ciclul de studii Licența .
2. În acest an (2019) urmează sa fie evaluate toate programele de MASTER care funcționează în facultate și pentru care s-au depus dosare la ARACIS în vederea Re-Acreditării.

============================================================================================

În perioada 2-4 Aprilie 2015, vor fi re-acreditate urmatoarele specializări:

– Sisteme și Echipamente Termice

– Mecanică Fină și Nanotehnologii

– Inginerie Economică

Formularele de completat pot fi accesate mai jos:

Formulare Sisteme și Echipamente Termice

Formulare Mecanică Fină și Nanotehnologii

Formulare Inginerie Economică

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR

ASCOIATIA STUDENTILOR

STUDENTI.PUB.RO

STUDENTI.PUB.RO

Platforma Cursuri

Platforma Cursuri