NOU: Începând cu 19 septembrie 2022, cei care doresc se pot înscrie într-o nouă sesiune la Programele de Master.

Astfel:
Înscrierea candidaților 19.09 – 25.09.2022, ora 16.
Concurs de admitere 26.09.2022
Comunicarea rezultatelor 26.09 – 27.09.2022
Înmatricularea candidaților 27.09.2022Puteti consulta descrierile programelor de master mai jos:

Arhiva:

Comisiile valabile pentru Sesiunea II Admitere (PDF)

Mecatronica Avansata: Link Teams | Programare

Optometrie Avansata: Link Teams | Programare | Rezultate

Mec. de Precizie pentru Sist. Mecatronice: Link Teams | Programare | Rezultate

Anteprenoriat Industrial : Link Teams | Programare | Rezultate

(Link) Instructiuni inscriere Master pentru candidati aici
(Link) Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat in anul universitar 2022-2023

     Inscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere admitere.pub.ro și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;

    Conținut dosar:

 • a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • b) certificatul de naștere;
 • c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
 • e) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
 • g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 • i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

(Link) Instructiuni inscriere Master pentru candidati aici
(Link) Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat in anul universitar 2022-2023

     Inscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere admitere.pub.ro și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
 • fizic la secretariatele facultatilor din cadrul UPB

    Conținut dosar:

 • a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată; în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 • b) diploma de bacalaureat;
 • c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • e) certificatul de naștere;
 • f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • g) buletin/carte de identitate/pașaport;
 • h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
 • i) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
 • k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) si (f).

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.


Mecatronica1

Pentru Proba 1, la toate programele de master, examenul se va desfasura sub forma unui interviu

Denumire master Secretar comisie E-Mail secretar Data si ora Link Teams/Sala Programare Rezultate
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Fuiorescu Dinu dinu.fuiorescu@yahoo.com 11.05.2022
Ora 08:00
Fizic(CG 037)
Programare
Rezultate
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Marius Bontos marius.bontos@upb.ro 12.05.2022
Ora 10:30
Online (LINK)
Programare
Rezultate
Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 11.05.2022
Ora 11:00
Fizic(CI 004)
Online (LINK)
Programare
Rezultate
Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune Iolanda Panait iolanda_pan@yahoo.com 12.05.2022
Ora 12:00
Fizic(CI 001)
Online (LINK)
Programare
Rezultate
Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice Edgar Moraru edgar.moraru@upb.ro 11.05.2022
Ora 11:00
Online, LINK
Programare
Rezultate
Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul:Inginerie mecanică) Mircea Nistor mircea.nistor@upb.ro 12.05.2022
Ora 12:00
Online,LINK
Programare
Rezultate
Optometrie avansată Emil Nita emil.nita@upb.ro 11.05.2022
Ora 08:00
Online,LINK
Programare
Rezultate
Antreprenoriat industrial Georgiana Paduraru gipaduraru@upb.ro 12.05.2022
Ora 09:00
Fizic(CG 029)
Online (LINK)
Programare
Rezultate
Design de produs și inginerie inovativă Lucian Cucu lucian.cucu@hotmail.com 12.05.2022
Ora 09:00
Fizic(CG 020)
Programare
Rezultate
Conceptie Integrata in Ingineria Mecanica Patricia Braileanu patricia.braileanu@upb.ro 12.05.2022
Ora 13:00
Fizic CG020
Programare
Rezultate


Click pe numele programului de master pentru a afla mai multe informatii

Antreprenoriat Industrial

Mecatronica1


Concepție integrată în ingineria mecanică

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau pe site-ul nostru Instagram

     Programul de master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIA MECANICĂ (CIIM) a fost creat încă de la înființarea studiilor de Master în UPB și a funcționat până în anul 2009 sub numele de CAD/CAE. Este primul program de Master din UPB dedicat integral proiectării bazate pe utilizarea uneltelor informatice. Este acreditat de ARACIS încă din 2011 și reacreditat în 2019 cu gradul de ”încredere” (Decizia Consiliului ARACIS din data de 21.07.2019, comisia C10 – poz. 148), se încadrează în domeniul de specializare Inginerie Mecanică. Programul funcționează în cadrul Departamentului ”Organe de mașini și Tribologie”, dar prin caracterul său multidisciplinar, include activități didactice și în departamentele ”Rezistenţa Materialelor”, ”Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului”, ”Mecatronica si mecanica de precizie”.

Download descriere


Mecatronica1

Design de produs si inginerie inovativa

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecatronica1

Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Ingineria și managementul echipamentelor și sistemelor termice

Ingineria calității și mediului în industriile de proces

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP – IMent-Eli

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook

Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice din cadrul Departamentul de Mecatronică și Mecanică de Precizie cuprinde cursuri de pregătire aprofundată în domeniul ingineriei mecanice, specifice mecanicii fine.

     Printre competențele specifice programului de master “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” se regasesc:

 • optimizarea unui ciclu complet de dezvoltare de produs;
 • dezvoltarea tehnicilor de calcul;
 • optimizarea multiobiectiva a tehnologiilor convenţionale ;
 • concepţie inovativă a aparatelor și sistemelor de uz industrial ;
Mecatronica1
 • Analiza teoretica si experimentala a echipamnetelor hidraulice si pneumtaice de automatizare;
 • Structuri de calcul pentru aplicatii industriale;
 • Sisteme senzoriale si metrologie avansata;
 • Microsisteme electromecanice;
 • Robotica de precizie/Roboti de masurare si control;
 • Structuri mecanice pentru sisteme mecatronice;
 • Arhitectura sistemelor de automatizare si control disctribuite;
 • Inventica si inovare in ingineria de precizie;
 • Biomecanica miscarii umane si aplicatii clinice si industriale;
 • Roboti pentru prestari servicii;

     Experienţa de până în prezent a demonstrat că absolvenţii masterului “Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice” prin noțiunile acumulate au reușit să se integreze rapid în activităţile de proiectare, cercetare, conducere a proceselor tehnologice de producţie și asigurarea calităţii. În același timp, prin aprofundarea cunoștințelor din domeniu, absolvenții programului de master Mecanică de Precizie pentru Sisteme Mecatronice au depășit bariera inginerească dezvoltandu-și reale aptitudini de cercetare-inovare.

Mecatronica Avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    Programul Mecatronică Avansată din cadrul Departamentului de Mecatronică și Mecanică de Precizie este un master de aprofundare/cercetare avansată și are ca obiectiv primordial asigurarea cunoștințelor teoretice și practice pentru formarea unui specialist cu pregătire interdisciplinară, capabil să conceapă sisteme mecatronice de înaltă performanță, să asigure mentenanța sistemelor mecatronice din producție și servicii sau să lucreze în cercetare-dezvoltare, asigurând managementul proiectelor integrate.

Mecatronica1 Mecatronica1

    Activităţile desfășurate în cadrul programului de master “Mecatronică Avansată” se bazează pe cercetări complexe orientate spre componente, produse și sisteme mecatronice, ce pot revoluționa domeniul ingineriei mecanice lărgind astfel ariile de aplicabilitate ale electronicii si informaticii. Absolventul programului de master Mecatronica avansată este capabil să abordeze sistemic toate etapele de proiectare și fabricație a produselor, utilizând sisteme informatice și să asigure integrarea sinergetică a componentelor mecanice, electrice și electronice cu sistemul informatic, prin combinarea corectă a parametrilor, rezultând un produs optim.

Mecatronica1 Mecatronica1

Optometrie avansată

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook sau Instagram! Instagram

    

    Optometrie Avansată este un master interdisciplinar, cu obiective precum formarea de specialişti în asimilarea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pieselor oftalmice şi echipamentelor opto-mecatronice utilizate în optometrie; formarea abilităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare în domeniul ingineriei optice; implementarea sistemelor mecatronice în producţia lentilelor oftalmice, aparatelor de diagnosticare şi recuperare oculară; expertize, consultanţă tehnică, service pentru sisteme optometrice

    Prin programul de master se asigură competenţe generale în direcţiile:

 • modelarea asistată de calculator a sistemului vizual;
 • analiza prin simulare a comportamentului ocular;
 • modelarea şi simularea sistemelor optice;
 • compensarea optică a pacienţilor vârstnici ;
 • testarea optometrică post-operatorie ă;
 • calculul compensării optometrice optime;

    Competentele specifice specializarii sunt transmise prin cursurile de specialitate::

 • Optometrie geriatrica;
 • Optometrie comportamentala;
 • Metrologie, standardizare şi conformitate de produs;
 • Modelarea sistemului vizual;
 • Metode informatice avansate in optica si optometrie;

Sisteme hidraulice și pneumatice avansate

Mecatronica1 Mecatronica1
Mecatronica1 Mecatronica1

Termodinamica echipamentelor pentru procese industriale

Ne puteti contacta pe Facebook! Facebook