Anunț pentru studenții cazați pe timpul verii și pentru cei care doresc un loc de cazare în căminele P1 sau P20

1. Studenții cazați pe timpul verii în căminul P10 sau Complex Leu (numai aceștia), se vor caza în căminul P11 în data de 22.09.2023. Repartizarea în căminul P11 se va face în intervalul orar 9.00-13.00, în sala CD006 din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

Important: înainte de a fi repartizați în căminul P11, studenții FIMM trebuie să îndeplinească formalitățile de decazare din căminul P10 sau Complex Leu.

2. În anul universitar 2023-2024, FIMM NU mai are locuri alocate în căminul P12 dar va avea locuri alocate în căminul P1 și căminul P20. Studenții care doresc să fie cazați în căminul P1 sau căminul P20, trebuie să depună o cerere  în acest sens  la Secretariatul FIMM (în format fizic sau online la adresa secretariat.fimm@upb.ro) până cel târziu marți 19.09.2023 ora 14.00. Repartizarea studenților în aceste cămine se va face de către Comisia de cazare a FIMM în funcție de performanța academică (media anului de studiu în curs), numărul de cereri depuse și numărul de locuri alocate FIMM.

Studenții care în anul universitar 2022-2023 au locuit în căminul P12 pot depune pentru anul universitar 2023-2024 , cerere de cazare în căminul P1 sau P20 conform procedurii de mai sus, sau în căminul P11 (cerere pe platforma studenti.pub.ro).

Tarifele aferente regiei de cămin pentru anul universitar 2023-2024 sunt cele aprobate în semestrul II al anului universitar 2022-2023, fiind valabile până la data de 31 decembrie 2023.        

Studenții FIMM care doresc să locuiască în căminul P11, P1 sau P20 și NU se regăsesc în categoria (1) sunt rugați să urmărească site-ul FIMM la această rubrică. (Cazare studenți 2022 – 2023 | Universitatea POLITEHNICA din București Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică (pub.ro)) . În curând se va afișa calendarul aferent procesului de cazare.

Studenții din anii II, III, IV și MII sunt rugați sa facă cererile de cazare în platforma studenți.pub.ro până cel târziu 20.09.2023 (ultima zi).

Cererile pentru cazarea studenților din anii I și MI se vor face în ziua stabilită conform calendarului ce urmează a fi afișat

În data de 22.09.2023, intervalul orar 9.00-13.00, sala CD006, se prezintă pentru repartizare NUMAI studenții care se încadrează la punctul (1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *