Lista studentilor admisi in 2020 la Scoala Doctorala a FIMM poate fi accesata aici.

Secretariatul Şcolii Doctorale se află în sala CG014, în corpul de clădire CD, lângă Decanatul Facultăţii Inginerie Mecanică şi Mecatronică.

        Telefon Secretariat: 0214029219

 SCOALA DOCTORALA FIMM

Nr. Crt.

Doctorand

An admitere

Tema de doctorat

Profesorul coordonator

1

Bondoc S.D. Iulius Daniel

01.10.2012

Cercetări privind supraalimentarea unui motor cu aprindere prin scânteie

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

2

Busuioceanu (Grigorie) C. Paraschiva

01.10.2012

Cercetări privind concentrarea tensiunilor termo – mecanice din structura echipamentelor de proces, utilizând metoda elementelor structurale scurte

Prof. Dr. Ing. Radu Iatan

3

Calmuțchi A.R. Alexandra – Larisa

01.10.2012

Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de tratamente anticorozive aplicate elementelor metalice ale caroseriilor automobilelor

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

4

Cârlănescu C. Răzvan

01.10.2012

Cercetări numerice și experimentale asupra efectelor adăugării de hidrogen în gazul natural, în camera de ardere a unei turbine cu gaz

Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru

5

Cuta N. Andrei – Nicolae

01.10.2012

Cercetări pentru perfecționarea tehnologiilor de realizare a protezelor dentare prin depuneri selective cu laser

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

6

Grațiozi I. Roxana Andrea

01.10.2012

Cercetări privind utilizarea fenomenului de rezonață mecanică în tehnica măsurării

Prof. Dr. Ing. Anton Constantin Micu

7

Manolescu T. Florin – Lucian

01.10.2012

Cercetări privind construcția și funcționarea sistemelor mecanice de amestecare a produselor fibroase de origine vegetală

Prof. Dr. Ing. Radu Iatan

8

Turtoi I. Petrică

01.10.2012

Contribuții la studiul proceselor de expulzare prin medii complexe

Prof. Dr. Ing. Mircea Pascovici

9

Alexandru N. Ana Maria

18.10.2013

Contribuții la stadiul sistemelor neconvenționale de recuperare a energiei

Prof. Dr. Ing. Alexandru Dobrovicescu

10

Dumitru C. Vlad Gabriel

18.10.2013

Contribuții la îmbunătățirea transferului de căldură și masă care are loc la turnurile de răcire

Prof. Dr. Ing. Nicolae Băran

11

Durbacă I. Adrian – Costin

18.10.2013

Tensiuni în zona de îmbinare a mantalei de încălzire/răcire cu corpul recipientului

Prof. Dr. Ing. Radu Iatan

12

Jecu I. Marius – Marian

18.10.2013

Perfecționarea procedeelor de sudare cu laser în vederea realizării unor componente mecatronice

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

13

Lăcătușu I. Ioan – Marius

18.10.2013

Studiu și cercetarea unor sisteme robotice complexe

Prof. Dr. Ing. Anton Constantin Micu

14

Manea I. Simona – Eugenia

18.10.2013

Cercetări privind suprapunerea efectelor în cazul materialelor cu comportare neliniară

Prof. Dr. Ing. Valeriu Jinescu

15

Mirică A. Ionel

18.10.2013

Reducerea emisilor poluante la Motoarele Dissel

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

16

Necula Gr. Cristian

18.10.2013

Cercetări pentru realizarea și testarea unor microsisteme mecatronice de recuperare a energiei cinetice

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

17

Petrache V. Marius

18.10.2013

Cercetări asupra comportării topiturilor unor materiale polimerice regenerabile la solicitările de forfecare și extensională, cu aplicație la unele procese de prelucrare

Prof. Dr. Ing. Valeriu Jinescu

18

Popa I. Romeo – Traian

18.10.2013

Cercetări privind eficiența energetică, la clădiri, a vitrajelor și accesoriilor acestora, în condițiile tării noastre

Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru

19

Popescu – Cută E. Alina

18.10.2013

Module senzoriale pentru sisteme pneutronice

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

20

Roșu I. Ionuț

18.10.2013

Influența regimului termic al unui PARR asupra coroziunii acide a acestuia

Prof. Dr. Ing. Ionel Pîșă

21

Stoica N. V. Nicolae Alexandru

18.10.2013

Contribuții privind studiul proceselor tribologice din amortizoarele de vibrații

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

22

Ursu C. Adrian

18.10.2013

Procedee neconvenționale de asamblare la conductele de transport și distribuție a fluidelor

Prof. Dr. Ing. Doru Dumitru Palade

23

Vlăduțoiu E. Laurențiu – Constantin

18.10.2013

Contribuții privind studiul proceselor de uzare în medii abraziv – corozive, cu aplicații la organele de lucru ale mașinilor agricole

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

24

Al – Duhaidahawi Mohanad Hamzah Kussein

01.10.2014

Utilizarea combustibililor alternativi în motoarele cu ardere internă

Prof. Dr. Ing. Viorel Bădescu

25

Urse (Roman) C. Georgeta

01.10.2014

Influența geometriei și a rigidității garniturii de etanșare asupra etanșeității asamblării cu flanșe

Prof. Dr. Ing. Valeriu Jinescu

26

Sandu M. Cornel

01.10.2014

Analize teoretice și experimentale ale arderii combustibililor gazoși inferiori, aplicate la camera de ardere a turbomotorului

Prof. Dr. Ing. Ionel Pîșă

27

Melciu E. Ioan Cătălin

01.10.2014

Procese de expulzare repetitive în medii complexe

Prof. Dr. Ing. Mircea Pascovici

28

Petrescu Gh. Alina Maria

01.10.2014

Cercetări privind studiul proprietăților de aderență ale contactelor electronice obținute prin tehnologia de lipire în stare de vapori

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

29

Cîrnaru Șt. Radu

01.10.2014

Cercetări științifice pentru perfecționarea microtehnologiilor aplicate la realizarea unor senzori din domeniul mecatronicii

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

30

Selagea I. Mihail – Nicolae

01.10.2014

Tehnologii de microprelucrare laser pentru realizarea unor componente mecatronice din zona micro

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

31

Pîrva I. Elisabeta

01.10.2014

Cercetări privind comportamentul izotrop și anizotrop al unui material de tip aliaj de aluminiu, supus unor solicitări tribologice.

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

32

Stoian E. Alexandru Cristian

01.10.2014

Cercetări privind utilizarea butanolului la motorul cu aprindere prin scânteie

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

33

Gilvacs I. Al. Mădălina – Irina

01.10.2014

Recuperarea căldurii din gazele de evacuare ale unui motor diesel folosind cilcul Rankine organic

Prof. Dr. Ing. Viorel Bădescu

34

Salca P. Cristina

01.10.2014

Studii și cercetări privind transportarea și montarea echipamentelor industriale de tip coloană

Prof. Dr. Ing. Radu Iatan

35

Mlisan (Cusma) M. Rasha

01.10.2014

Influența arhitecturii generatoarelor de bule fine asupra concentrației de oxigen dizolvat în apă

Prof. Dr. Ing. Nicolae Băran

36

Tănase Șt Elena Beatrice

01.10.2014

Influența compoziției gazului insuflat în apă asupra conținutului de oxigen dizolvat în apă

Prof. Dr. Ing. Nicolae Băran

37

Ahmed Sachit Hashim

22.02.2016

Robot for External Inspection and Monitoring of Oil and Gas Pipes

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

38

Al Hawamda Ismaiel

01.10.2015

Sisteme mecatronice inteligente în 3D de măsurare și verificare pentru industria automobilului

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

39

Altayyeb Abdullah Kadhim

01.10.2015

Contribuții la optimizarea sistemelor frigorifice

Prof. Dr. Ing. Alexandru Dobrovicescu

40

Antakjy Kussay Ahmed Subhi

01.10.2015

Evolution of tribological condition of socket and human at above knee amputation

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

41

Borcilă D. Dumitru – Bogdan

01.10.2015

Comparatie calitativă și cantitativă între Mașinile Stirling și sistemul cardio – pulmonar în cadrul Termodinamicii cu viteză finită

Prof. Dr. Ing. Stoian Petrescu

42

Donisan S. Evelina

01.10.2015

Cercetări privind un nou tip de contor volumic cu rotoare profilate

Prof. Dr. Ing. Nicolae Băran

43

Dragne V. Mihai Ionel

01.10.2015

Contribu’ii la valorificarea energetică superioară a uleiurilor uzate utilizând materiale nanostructurate

Prof. Dr. Ing. Ionel Pîșă

44

Dumitrescu Gh. Radu – Andrei

01.10.2015

Cercetări cu privire la influența deteriorărilor asupra rezistenței produselor din materiale plastice

Prof. Dr. Ing. Valeriu Jinescu

45

Enache V. Ionel

01.10.2015

Cercetări privitoare la suprapunerea efectelor solicitărilor asupra structurilor mecanice cu fisuri, supuse vibrațiilor

Prof. Dr. Ing. Valeriu Jinescu

46

Haider Shahad Wahad

01.10.2015

CAD/CAM development of coulombian damper and tribology aspects

Prof. Dr. Ing. Andrei Tudor

47

Iacob Gh. Emanuel

01.10.2015

Studii și cercetări asupra incinerării deșeurilor municipale

Prof. Dr. Ing. Alexandru Dobrovicescu

48

Ion I. Lucian

01.10.2015

Cercetări privind creșterea performanțelor mașinilor termice utilizând schimbătoare de căldură cu microcanale

Prof. Dr. Ing. Alexandru Dobrovicescu

49

Ionel Al. D. Claudiu Ion

01.10.2015

Sisteme de monitorizare și mentenanță la distanță

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

50

Mândrean N. Cristian

01.10.2015

Estimarea duratei de viață a subansamblelor cazanelor de abur în funcție de condițiile de exploatare

Prof. Dr. Ing. Ionel Pîșă

51

Mărgărit R. Romulus Gheorghe

01.10.2015

Motor cu ardere internă, cu raport de compresie variabil și ciclu de funcționare Atkinson

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

52

Marin N. Constantin

01.10.2015

Cercetări pentru îmbunătățirea caracteristicilor unor metamateriale utilizate la realizarea anumitor componente din structura unor sisteme mecatronice

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

53

Mohora F. Bogdan

01.10.2015

Cercetări pentru proiectarea computerizată a ramelor de ochelari și procesarea 3D a acestora în concordanță cu fizionomia și particularitățile pacientului

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

54

Nemoianu M. Liviu – Alberto

01.10.2015

Cercetări privind utilizarea GPL la motorul diesel de automobil

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

55

Nicolici R. Adrian Ionuț

01.10.2015

Cercetări privind utilizarea grăsimilor animale la motorul diesel

Prof. Dr. Ing. Constantin Pană

56

Oprescu D. Dragoș Nicolae

01.10.2015

Analiza și contribuții privind cogenerarea de înaltă eficiență

Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru

57

Popescu D. Ștefan Cătălin

01.10.2015

Cercetări pentru perfecționarea proceselor de tratament termic cu laser urmate de răcire șoc, în vederea obținerii zonal a unor proprietăți și caracteristici deosebite pentru materialul tratat

Prof. Dr. Ing. Octavian Donțu

58

Răsoi N. Gabriel

01.10.2015

Studii si cercetari avansate privind producerea si stocarea energiei obtinuta prin conversia directa de
tip termic-electric din surse regenerabile

Prof. Dr. Ing. Viorel Bădescu

59

Stătescu C. V. Mihai

01.10.2015

Cercetări privind solicitări dezvoltate în structura echipamentelor tehnologice agabaritice în timpul transportării

Prof. Dr. Ing. Radu Iatan

60

Toader D. Alexandru

01.10.2015

Studiu privind sistemele de încălzire / răcire cu montaj în pardoseală

Prof. Dr. Ing. Nicolae Băran

61

Vulpe C. Marian

01.10.2015

Contribuții la valorificarea energetică superioară a deșeurilor din hârtie

Prof. Dr. Ing. Ionel Pîșă