Licenta 2021

Anunt inscriere examen diploma (download PDF)

Hotarari ale Senatului UPB referitoare la organizarea si verificarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul 2020-2021:

– (HS 180/26.03.2020) poate fi accesat aici.
– (HS 198/26.03.2020) poate fi accesat aici.

SpecializareSecretar comisie examen diplomaAdresa mail
SETșl.dr.ing. Adina GHEORGHIANadina.gheorghian@upb.ro
MSHPșl.dr.ing. Stefan Mugur SIMIONESCUs.simionescu@upb.ro
EPIAs. dr. ing. Georgeta ROMANgeorgeta.urse@upb.ro
MFNAs.dr.ing. Edgar MORARUedgar.moraru@upb.ro
MKSl. dr. ing.  Mircea Iulian NISTORmircea.nistor@ upb.ro
OPTAs. drd. ing Emil NIȚAemil_ionut.nita@upb.ro
ING.ECOAs.drd.ing Ionut Razvan NECHITAionut_razvan.nechita@upb.ro
DESIGNAs.drd.ing Ionut Razvan NECHITAionut_razvan.nechita@upb.ro
SpecializareaComisiaDataLink Moodle/Teams
DESIGN INDUSTRIALProf.dr.ing. Gina Florica STOICA – preşedinte
Conf.dr.ing. Radu-Mircea CARP-CIOCÂRDIA – membru
Ş.l.dr.ing. Georgiana CHIŞIU – membru
Ș.l.dr.arh. Delia Alexandra PRISECARU – membru
Ş.l.dr.ing. Nicolae Alexandru STOICA – membru
As.drd.ing. Ionuț Răzvan NECHITA – secretar
14.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Rezultate
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALEConf. dr. ing. Nicoleta SPOREA – presedinte
Prof. univ. dr. ing. Cosmin JINESCU – membru
Conf. dr. ing. Iuliana-Marlena PRODEA– membru
Conf. dr. ing. Ion DURBACA – membru
Ș.l. dr. ing. Gheorghița TOMESCU– membru
As. dr. ing. Georgeta ROMAN -secretar
14.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Programare
Rezultate
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANICConf.dr.ing. Irina RĂDULESCU – preşedinte
Prof.dr.ing. Alexandru Valentin RĂDULESCU – membru
Prof.dr.ing. Adrian PREDESCU – membru
Conf.dr.ing. Elena Eugenia VASILESCU – membru
Ș.l.dr.ing. Georgiana Ionela PĂDURARU – membru
As.drd.ing. Ionuț Răzvan NECHITA – secretar.
15.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Rezultate
MAȘINI ȘI SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICEProf.dr. ing. Adrian CIOCĂNEA – presedinte    Prof.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU – membru Conf.dr.ing. Sanda BUDEA – membru
Conf. dr.ing. Andrei DRAGOMIRESCU- membru   Conf.dr.ing. Constantin DRĂGOI – membru
S.l. dr.ing. Nicoleta Octavia TĂNASE – membru
Ș.l.dr.ing. Ștefan Mugur SIMIONESCU – secretar
14.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Rezultate
MECANICĂ FINĂ  ȘI  NANOTEHNOLOGIIProf.dr. ing. Octavian DONȚU – presedinte
Conf.dr.ing. Lucian BOGATU – membru
Ş.l.dr.ing. Dana RIZESCU – membru
S.l.dr.ing. Adrian CARTAL – membru
S.l. dr.ing. Viorel GHEORGHE – membru
As.dr.ing. Edgard MORARU – secretar
14.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Rezultate
MECATRONICAProf.dr.ing. Constantin NIŢU – preşedinte
Prof.dr.ing. Mihai AVRAM – membru
Prof.dr.ing. Daniel COMEAGĂ – membru
Conf.dr.ing. Bogdan GRAMESCU – membru
Conf.dr.ing. Alina SPANU- membru
S.l.dr.ing. Mircea Iulian NISTOR – secretar
14.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams 
Rezultate
OPTOMETRIEConf..dr.ing. Ciprian RIZESCU – preşedinte
Conf.dr.ing. Daniel BESNEA– membru
S.l.dr ing.Titi PASCU – membru
Ș.l.dr.ing. Cristian Gabriel ALIONTE – membru
S.l.dr.ing.Robert CIOBANU– membru
As. drd. ing. Emil NIȚĂ – secretar
14,15.09.2021
Ora 9 :00
Moodle  Teams
Programare
SISTEME SI ECHIPAMENTE TERMICEProf.dr. ing. PÎȘĂ Ionel – presedinte
Conf.dr.ing. Elena POP – membru
Conf.dr.ing. RACOVITZĂ Alexandru – membru
S.l. dr.ing. IONIȚĂ Claudia – membru
șl.dr.ing. CERNAT Alexandru
șl.dr.ing. Adina GHEORGHIAN – secretar
15.09.2021
Ora 12 :00
Moodle  Teams 
Programare
Rezultate
Rezultate 08.07

Disertatie 2021

Anunt inscriere examen disertatie (download PDF)

Hotarari ale Senatului UPB referitoare la organizarea si verificarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul 2020-2021:

– (HS 180/26.03.2020) poate fi accesat aici.
– (HS 198/26.03.2020) poate fi accesat aici.

SpecializareSecretar comisie examen disertațieAdresa mail
IMSETŞ.l.dr.ing. Adina GHEORGHIANadina.gheorghian@upb.ro
SHPAŞ.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘmbontos@upb.ro
ICMIPŞ. l. dr. ing Georgiana Luminita ENĂCHESCUgeorgiana.enachescu@upb.ro
ERSIEPAs.dr.ing Georgeta ROMANgeorgeta.urse@upb.ro
MPSMAs.dr.ing Edgar MORARedgar.moraru@upb.ro
MASl. dr. ing.  Mircea Iulian NISTORmircea.nistor@ upb.ro
AIAs.drd.ing. Andrei CĂLINandrei.calin@upb.ro
CIIMŞ.l.dr.ing. Petrică TURTOIpetrica.turtoi@upb.ro
DPIIȘ.l.dr.arh. Delia Alexandra PRISECARUdelia.prisecaru@upb.ro
MASTER SpecializareaComisiaDataLink Moodle/ Teams / Programare/ Rezultate
ANTREPRENORIAT  INDUSTRIALProf.dr.ing. Alexandru Valentin RĂDULESCU – preşedinte Prof.dr.ing. Petre Lucian SEICIU – membru
Conf.dr.ing. Irina RĂDULESCU – membru
Ș.l.dr.ing. Georgiana Ionela PĂDURARU – membru
Ș.l.dr.ing. Nicolae Alexandru STOICA – membru
As.drd.ing. Andrei CĂLIN – secretar. 
13.09.2021
Ora 9 :00
Moodle Teams
Rezultate
CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIE MECANICĂProf.dr.ing. Traian CICONE – preşedinte Prof.dr.ing. Adrian PREDESCU – membru Conf.dr.ing. Daniel BESNEA – membru
Conf.dr.ing. Andrei DRAGOMIRESCU – membru
Conf.dr.ing. Victor Gabriel MARIAN – membru
Ş.l.dr.ing. Petrică TURTOI – secretar.
15.09.2021
Ora 9 :00
Moodle Teams
Programare
Rezultate
DESIGN DE PRODUS ȘI INGINERIE INOVATIVĂProf.dr.ing. Gina Florica STOICA – preşedinte
Prof.dr.ing. Alexandru Valentin RĂDULESCU – membru
Prof.dr.ing. Petre Lucian SEICIU – membru
Ş.l.dr.ing. Marilena STOICA – membru
Ş.l.dr.ing. Nicolae Alexandru STOICA – membru
Ș.l.dr.arh. Delia Alexandra PRISECARU – secretar.
14.09.2021
Ora 13 :00
Moodle Teams
Rezultate
EVALUAREA RISCULUI SIGURANŢEI ŞI INTEGRITĂŢII ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNEConf.dr.ing. Iuliana Marlena PRODEA-presedinteConf.dr. ing. Nicoleta SPOREA-membru
Conf.dr. ing. Ion DURBACĂ- membru
Ş. l. dr. ing. Gheorghița TOMESCU-membru
Ş. l. dr. ing. Angela CHELU-membru
As. dr. ing. Georgeta ROMAN-secretar
15.09.2021
Ora 9 :00
Moodle Teams
Programare
Rezultate
INGINERIA CALITĂŢII ŞI MEDIULUI ÎN INDUSTRIILE DE PROCESProf. univ. dr. ing. Mariana-Florentina ŞTEFANESCU- președinte
Prof. univ. dr. ing. Cosmin JINESCU
Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA-membru
Conf. dr. ing. Iuliana – Marlena PRODEA-membru
Conf. dr. ing. Ion DURBACA- membru
Ş. l. dr. ing. Georgiana Luminița ENACHESCU-secretar  
13.09.2021
Ora 9 :00
Moodle Teams
Rezultate
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR TERMICEConf.dr.ing. POP Horațiu – presedinte
Prof.dr. ing. PÎȘĂ Ionel- membru
Prof.dr. ing. RACOVITZA Alexandru- membru
Ş. l. dr. ing. STOICA Marilena-membru
Ş. l. dr. ing. CERNAT Alexandru-membru
Ş. l. dr. ing. GHEORGHIAN Adina-secretar
15.09.2021
Ora 9 :00
Moodle Teams
Programare
Rezultate
MECATRONICĂ AVANSATĂProf.dr.ing. Mihai AVRAM – preşedinte
Prof.dr.ing. Daniel COMEAGĂ – membru
Conf.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU – membru
Conf.dr.ing. Alina Rodica SPÂNU – membru
S.l.dr.ing. Victor CONSTANTIN – membru
S.l.dr.ing. Mircea NISTOR  – secretar
14,15.09.2021
Ora 8 :30
Moodle Teams
Rezultate
MECANICA DE PRECIZIE PENTRU SISTEME MECATRONICEProf.dr.ing. Octavian DONȚU – preşedinte Conf. dr.ing. Lucian BOGATU – membruŞ.l.dr.ing. Dana RIZESCU – membru
S.l.dr.ing. Adrian CARTAL – membru
S.l.dr.ing. Viorel GHEORGHE -membru As.dr.ing. Edgar MORARU – secretar
14,15.09.2021
Ora 8 :30
Moodle Teams
Rezultate
SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE AVANSATEProf.dr.ing. Daniela VASILIU – preşedinte;
Prof.dr.ing. Adrian CIOCANEA – membru;
Prof.dr.ing. Emil BRUJAN– membru;
Conf.dr.ing. Sanda BUDEA – membru; Ș.l.dr.ing. Constantin DRAGOI – membru;
Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – secretar.
14.09.2021
Ora 11 :00
Moodle Teams
Rezultate