Cerere specializare

În intervalul 05.06.2021-13.09.2021studenţii anului IIdomeniul INGINERIE MECANICĂ ( seria A) , vor depune pe adresa de e-mail elena_anda.zamfir@upb.ro  o cerere (model aici)  pentru înscrierea în anul III la una din specializările:

  1. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
  2. MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE
  3. MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
  4. SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE

ÎN CERERE SE VOR TRECE TOATE SPECIALIZĂRILE, ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR.

REPARTIȚIA SE VA FACE ÎN URMA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SFÂRȘITUL ANULUI II .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *