Programul EURO 200

Programul EURO 200 are ca obiectiv stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competențelor de utilizare a mijloacelor IT & C.

Beneficiarii acestui program sunt studenții în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie. 

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

a) pentru desktop: procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz, HDD minimum 500 GB sau SSD minim 240 GB, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1920 x 1080, tastatură, mouse optic, cameră WEB;

b) pentru laptop sau notebook, ultrabook sau dispozitive echivalente: procesor cu minimum 2 nuclee, RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB, HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240GB, diagonală minimum 14“, rezoluție minimum 1.366 x 768, cameră WEB.

Calendarul pentru anul 2024 poate fi consultat aici https://www.edu.ro/sites/default/files/OM_4138-2024.pdf

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, a Legii 269/2004. Cererea va fi însoțită de următoarele documente (cererea se poate descărca de aici): DOWNLOAD

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 (500 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard (precizată mai sus).

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

g) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.

Documentele menționate anterior se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original.

Detalii privind programul EURO 200 se pot obține la adresa: Euro 200 | Ministerul Educației

 Dosarele cu actele menționate anterior se depun la Secretariatul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, până la data de 30 mai 2024, conform calendarului de mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *