Lansare ANTREPRENORIAT COMPETENT ÎN RÂNDUL TINERILOR – ÎNVĂȚĂMÂNT INOVATIV PENTRU VIITOR – ACTIV

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea “Valahia” din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, implementează, începând cu luna iunie 2019, proiectul Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învâțământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune  compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura  activa pentru creșterea participarii  studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta – Regiuni mai putin dezvoltate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc pe data de 24 iulie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Coordonator partener P2 UPB

Ș.l.dr.ing. CARTAL Laurențiu Adrian

adrian.cartal@upb.ro

Responsabil informare, consiliere și orientare profesională

UDREA Georgeta

georgetaudrea@yahoo.fr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *