November 2021

Uncategorised
Lansare REMLAB – UPB – FIMM

Proiectul de infrastructură de cercetare REMLAB este un proiect emergent obținut prin competiție în acest an, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică din UPB. Proiectul a fost propus și va fi coordonat de domnul prof.dr.ing. Lucian SEICIU (Departamentul Organe de Mașini și Tribologie). Proiectul, în valoare de 2,5 milioane de euro, se va […]

Read more
Uncategorised
Workshop autentificare UPB

Joi, 4 noiembrie, in intervalul 10-11 va avea loc un Workshop Online despre autentificarea in 2 pasi (2fa). Acest workshop are menirea de aprezenta utilitatea 2fa in autentificare si modalitati de a realiza acestlucru. Linkul de conectare Teams este: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a91df48aa9c0d497c9356010b882cd57e%40thread.tacv2/1635744732244?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%2263512a9a-5426-4519-a68e-6e5e560535c1%22%7d

Read more