Workshop MAP la UPB

Prezentarea activitatii de calibrare ( MAP-mise au point) in cadrul grupului Renault Romania

Context :

În cei peste 100 de ani de existenţă, automobilul, una din cele mai populare creaţii ale geniului uman s-a dezvoltat şi perfecţionat continuu. Actualmente, domeniul automobilelor constituie cea mai importantă activitate economică din întreaga lume. Se constată, însă, că pe lângă numeroasele sale influenţe benefice aduse omului, automobilul reprezintă şi o ameninţare pentru mediu pe tot parcursul existenţei sale. Efectele poluante al automobilului se manifestă atât direct, prin emisiile produse nemijlocit în timpul funcţionării (poluarea chimică şi poluarea fonică), cât şi indirect, prin intermediul deşeurilor, rezultate în toate etapele ciclului lui de viaţă (fabricare, exploatare, întreţinere, scoatere definitivă din uz). Automobilul constituie una din principalele surse de poluare ale mediului înconjurător, contribuţia la poluarea globală fiind cuprinsă între 20% şi 30% în ţările industrializate. Nu în ultimul rând, epuizarea rezervelor de petrol constituie un alt motiv pentru care automobilul a devenit o preocupare socială, realizarea unor motoare economice destinate tracţiunii rutiere constituind o preocupare de prim rang. Societatea a înţeles că ,,un prieten nociv” trebuie transformat în unul mai puţin nociv, iar, în final într-unul lipsit de nocivitate, mai prietenos cu omul şi cu mediul, în general. Drept urmare, diminuarea impactului automobil–mediu constituie actualmente o preocupare importantă a tuturor specialiştilor care activează în acest domeniu. Niciodată inginerii nu s-au aflat sub o presiune atât de mare, determinată de armonizarea unor cerinţe atât de contradictorii cum sunt: poluarea chimică si sonoră, consumul de combustibil, siguranţa deplasării, confortul, costurile, integrarea în sistemele de transport, performanţele şi plăcerea de a conduce, pretenţiile clienţilor.Toate acestea constituie obstacole greu de depăşit şi impun cheltuieli materiale însemnate si eforturi intelectuale deosebite.
 

Avantajele stagiarilor Renault:

  • Bursă lunară progresivă în valoare de 1.200 lei. Dacă ţi-a plăcut primul stagiu şi ne-ai convins cu pasiunea și dorința ta de a continua să inovezi, vei beneficia de 1.400 lei la următorul stagiu desfăşurat alături de noi.
  • Posibilitatea realizării lucrării de licenţă sub îndrumarea unui tutore care te va ghida şi îţi va oferi suportul necesar.
  • Program flexibil şi acces la cele mai noi informaţii din industria auto.
  • Mediu de lucru multicultural şi acces la spaţii de dezvoltare precum Creative Lab. (North Gate).
  • Participarea la ateliere de inserţie profesională care îţi vor fi utile în orientarea planurilor tale de carieră.
  • Întâietate în vederea angajării: odată ce ţi-ai desfăşurat stagiul în cadrul companiei noastre şi ai primit evaluare pozitivă din partea tutorelui, sunt şanse mari să devenim colegi.

Joi 06.12.2018:

·         14h-15h30 prezentare

·         15h45-16 h45 test

·         17h-18h : planificare interviuri

Vineri 07.12.2018:

·         9 h-18 h : interviuri.

Mai multe informatii aici.

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Anexa 5.2.2 – Invitația de participare (SCI)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități

Beneficiar: Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI

Titlul subproiectului:  Prevenirea abandonului în anul I de studii în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, PRO-FIMM

Acord de grant nr. 50/SGU/NC/I

16.11.2018, Bucureşti

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Denumirea Sarcinii: Consultant student

Referinţa: Servicii de consultanţă – consultanţi studenţi – 2 persoane

 

Introducere

În baza Acordului de Grant nr. 50/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 679 288  Lei pentru implementarea subproiectului Prevenirea abandonului în anul I de studii în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, PRO-FIMM și intenționează să utilizeze o parte din fonduri prin angajarea unor studenți consultanți care să sprijine desfăşurarea activităţilor A3-A9 din proiect (A3 – Organizarea şi desfăşurarea activităților de îndrumare și sprijin-tutorat pentru studenţii din grupul țintă; A4 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de dezvoltare a competențelor socio – emoționale pentru studenţii din grupul țintă; A5 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de coaching şi dezvoltare personală pentru studenţii din grupul țintă; A6 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de consiliere profesională şi orientare în carieră pentru studenţii din grupul țintă; A7 – Organizarea şi desfăşurarea activităţilor remediale pentru studenţii din grupul țintă; A8-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaționale practice (work-shop-uri şi ateliere de lucru) în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din GT; A9-Organizarea şi desfăşurarea vizitelor la companii în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din grupul țintă).

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI invită consultanți eligibili să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Vor fi selectaţi doi Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi Necompetitive pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

  • Student al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică în cadrul ciclului de studii universitare de licenţă (anul 2, 3) din domenii de specializare diverse, integralist, medie >8;
  • Implicare Activităţi extraşcolare sau în acţiuni de voluntariat în folosul studenţilor în cadrul facultăţii sau universităţii;

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru negocierea contractului.

 

  CRITERII PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1. Calificări Generale (Student FIMM, integralist an II sau III, medie >8) 50 puncte
2. Calificări şi abilităţi specifice (A desfăşurat activităţi extracurriculare, a desfăşurat activităţi de voluntariat, a participat la concursuri organizate în cadrul UPB, etc) 40 puncte
3 Motivaţie şi dinamism 10 puncte
  Punctaj maxim  total 100 puncte

 

Conflict de interese

În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI împotriva oricărui risc ce-îi poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

 

Prezentarea Scrisorilor de interes

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după diplome şi certificate care să ateste implicarea în activităţi extraşcolare sau de voluntariat) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se depun in format hartie la Secretariatul Facultății FIMM, la d-na Secretar Sef Zahiu Maria, si se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa elena.pop@upb.ro până la data de 26.11.2017, ora 12:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 9:00 – 16:00.

Denumire achizitor: Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI

În atenția:  POP Elena, Director Grant

Adresă: UPB-FIMM, corpul FA cam.105

Tel: 0721865051/0752064124

E-mail: elena.pop@upb.ro

[1] Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul Consultantului”.

Salonul International de Inventii IWIS 2018

Colegii LUCIAN SEICIU, MIHAI BERTEANU si VALENTIN BARBU au participat din partea UPB – FIMM la “The 16th. International Warsaw Invention Show IWIS”, Universitatea Politehnica din Varșovia, cu invențiile:

1.         Sistem rabatabil vibrator pentru reabilitare medicală – A00700/2018;

2.         Dispozitiv de injectare ghidată a toxinei botulinice pentru tratamentul spasticității – A01168/2017.

            Ambele invenții au fost premiate cu următoarele:

1.         Medalii de aur și Diplome pentru participare;

2.         Diplome de excelentă acordate de către Global Exhibitions, EAU;

3.         Diploma de excelentă acordată de către Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Canada.

UPB Mobility Days

In perioada 12-14 noiembrie 2018, universitatea va organiza evenimentul Zilele internationale ale mobilitatilor.

In cadrul evenimentului va avea loc un targ educațional care va aduce la un loc universitati internationale si studenti care sa descopere, intr-un singur loc, o oferta educationala completa.

Evenimentul este la prima editie si este dedicat studentilor si cadrelor didactice din cadrul UPB. In acest context, au fost lansate invitatii către reprezentantii universitatilor europene cu care UPB a dezvoltat parteneriate in scopul internationalizarii universitatii.

Mai multe informatii aici.