May 2020

Uncategorised
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

BeneficiarulFacultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru […]

Read more
Uncategorised
Cerere specializare

Până la sfârşitul sesiunii de vară, studenţii anului II, domeniul INGINERIE MECANICĂ ( seria A) , vor depune pe adresa georgiana.enache81@upb.ro  cerere (model aici) pentru înscrierea în anul III la una din specializările: SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE; MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE; ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE; MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII . ÎN CERERE SE […]

Read more
Uncategorised
Informatii importante legate de desfasurarea activitatilor in perioada urmatoare!

1.     Termenul limită pentru depunerea Declarației privind accesul la cursurile organizate de UPB în format online (Anexa 1 .PDF, Anexa 1 .DOC) la adresa secretariat.fimm@upb.ro – 09.05.2020. 2.     În perioada 4 mai – 21 iunie 2020, TOATE activitățile didactice de predare – învățare (curs/seminar/laborator/proiect) prevăzute în planurile de învățământ se desfășoară online, pe baza materialelor […]

Read more