INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

BeneficiarulFacultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

  • 1.Kit student-Tablete – 34 buc
Download INVITATIE

Cerere specializare

Până la sfârşitul sesiunii de vară, studenţii anului II, domeniul INGINERIE MECANICĂ ( seria A) , vor depune pe adresa georgiana.enache81@upb.ro  cerere (model aici) pentru înscrierea în anul III la una din specializările:

  1. SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE;
  2. MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE;
  3. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE;
  4. MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII .
  • ÎN CERERE SE VOR TRECE TOATE SPECIALIZĂRILE, ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR;
  • REPARTIȚIA SE VA FACE ÎN URMA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SFÂRȘITUL ANULUI II .

Informatii importante legate de desfasurarea activitatilor in perioada urmatoare!

1.     Termenul limită pentru depunerea Declarației privind accesul la cursurile organizate de UPB în format online (Anexa 1 .PDF, Anexa 1 .DOC) la adresa secretariat.fimm@upb.ro – 09.05.2020.

2.     În perioada 4 mai – 21 iunie 2020, TOATE activitățile didactice de predare – învățare (curs/seminar/laborator/proiect) prevăzute în planurile de învățământ se desfășoară online, pe baza materialelor suport asigurate și încărcate de către titularii de disciplină pe platforma www.mecanica.curs.pub.ro/2019.

3.     Probele de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, precum și restanțele se vor desfășura în regim online, pentru toate disciplinele înscrise în planurile de învățământ ale ciclurilor de învățământ de licență, respectiv de masterat.

4.       Recuperare în regim online, pentru activități neefectuate în perioada 11 martie 03 mai 2020 se va efectua intre 04 22 mai 2020, cu planificarea recuperărilor astfel încât să nu perturbe orarul curent al studenților.

Orarul afișat este valabil pentru săptămâna 4 mai 2020 – 24 mai 2020.
Pentru săptămânile următoare, orarul recuperărilor la activitățile de laborator va fi afișat în timp util.

Orar recuperari 4-24 Mai 2020
An 1Serie ASerie B+C
Serie D+E
 
An 2Serie ASerie B+C
Serie D+E
 
An 3Serie ASerie B+CSerie D+E 
An 4Serie ASerie B+CSerie D+E 


5.     Probele de evaluare finală, de tip Verificare, care necesită recuperări, pentru studenții anilor I, II și III licență și anul I master se vor desfasura in perioada 11 mai – 21 iunie.

6.     Sesiunea de examene „deschisă”: 23 mai – 21 iunie 2020 va cuprinde urmatoarele tipuri de activități online (Programarea examenelor va fi postata in curand):

         a) Recuperarea a orelor de laborator care nu au putut fi efectuate online în perioada 11 martie – 03 mai 2020;

         b) Examinarea a studenților.

7.     Șeful fiecărei grupe transmite datele de examen (la adresa secretariat.fimm@upb.ro ) până cel târziu 13 mai 2020.

8.     Proba de evaluare (examinarea) pentru studenții de la cele 3 (trei) cicluri universitare (licență, masterat și doctorat) va fi efectuată, în regim online, pe platforma www.mecanica.curs.pub.ro/2019 .

9.     În condițiile în care se va utiliza o altă platformă online, proba de evaluare (examinarea) va fi înregistrată, iar link-ul va fi încărcat pe platforma www.mecanica.curs.pub.ro/2019 .

10.     Sesiunea de restanțe aferentă anului IV licență și anului II master: 23 mai – 05 iunie 2020. Termen limită de depunere a cererilor la adresa secretariat.fimm@upb.ro 14 mai 2020. (Programarea restanțelor va fi postata in curand)

11.     Sesiunea pentru susținerea disertației: 22 iunie – 26 iunie 2020.

12.     Sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă: 29 iunie 2020 – 03 iulie 2020.

13.    Informatii legate de desfasurarea practicii pot fi accesate aici.