Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 2. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020, pentru fiecare membru de familie și al studentului;
 3. Adeverință de la administrația financiară, fiecare membru de familie și a studentului;
 4. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 5. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare ;
 6. Taloanele de pensie pe lunile noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020;
 7. Adeverință de la administrația financiară, pentru fiecare membru de familie;
 8. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (inclusiv dovada de la administrația financiară că nu realizează venituri și declarație notarială);
 9. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după certificatele de deces ale părinţilor ;
 10. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după certificatul de deces al părintelui și cupoane de pensie de urmaș însoțite după caz de actele de venituri ale celuilalt părinte
 11. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 12. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 13. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii ( zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului.Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 14. Dovadă primire alocații (de orice tip).
  Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.346 de ron pe lună.
  Bursa de ajutor social se acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul semestrului I an universitar 2019/2020 au obţinut media 5 şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .
  DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE.

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR : 17.02 – 03.03.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *