INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

  1. Denumire program:  POSTUNIVERSITAR  DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE INIŢIERE    ”INIȚIERE ÎN OPTOMETRIE

Cursul de initiere se adreseaza tuturor absolventilor cu diploma de licenta, CARE NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE IN DOMENIU.

Inscrierile pentru cursul de initiere au loc in perioada 10 februarie – 10 aprilie 2020

Cursul de initiere  incepe in data de 27 aprilie 2020 si se desfasoara pe platforma moodle.

Dupa absolvirea cursului de initiere (plan invatamint atasat), pentru obtinerea certificatului si suplimentului de diploma (optometriststudii superioare), trebuie sa urmati si sa finalizati unul dintre cursurile:

  • PROGRAM POSTUNIVERSITAR:  DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR”OPTOMETRIE TESTARE SI PRESCRIPȚIE” (plan invatamant atasat)
  • ” (plan invatamint atasat)

PENTRU ABSOLVENTII CU STUDII DE SPECIALITATE (INGINERI)

INSCRIERILE  AU LOC IN PERIOADA 10 FEBRUARIE – 10 MAI 2020

Cursul incepe in data de 2 iunie 2020, dureaza 6 luni (5 luni activitate de predare si examene, o luna pentru elaborarea lucrarii de absolvire). Lucrarea de absolvire va avea loc pe data de 5 decembrie 2020.Cursul se desfasoara pe platforma moodle. Lucrarile de laborator se desfasoara la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Departamentul de Mecatronica si Mecanica de Precizie, corp CH.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

  1. Fisa inscrie
  2. Diploma licenta – copie legalizate
  3. Supliment diploma – copie legalizata
  4. Certificat nastere – copie xerox
  5. Certificat casatorie – copie simpla
  6. Carte de identitate – copie xerox

Taxa de scolarizare (contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX ) la explicatii din OP sau mandat postal scrieti:  plata reprezinta taxa curs postuniv.OM,-  C60-CCDM, cursant………)  deschis la Trezoreria Statului Sector 6. Dupa efectuarea platii scanati OP-ul sau mandatul postal si il transmiteti prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr

  • Inscrierea se poate face  personal la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica,  corp CH et.1, sala 104 Spl.Independetei 313, sector 6,

 Sau prin FAN COURIER

Registratura UPB, Spl.Independetei 313, sector 6,  In atentia doamnei Udrea, Tel.0745892384

In format electronic documentele necesare inscrierii se pot descarca de pe site-ul:

          Site-ul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică:                                                 http://www.mecanica.pub.ro

          Site-ul departamentului de Mecatronica si Mecanica de Precizie:                       http://www.optometrie.pub.ro

Coordonator program: Prof.dr.ing.Mariana-Florentina Stefănescu

   Responsabil curs :   Udrea Georgeta

0745892384 / 0214029115

e-mail:georgetaudrea@yahoo.fr


               

                

                  

                  

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *