Cerere specializare

Până la sfârşitul sesiunii de vară, studenţii anului II, domeniul INGINERIE MECANICĂ ( seria A) , vor depune pe adresa georgiana.enache81@upb.ro  cerere (model aici) pentru înscrierea în anul III la una din specializările:

  1. SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE;
  2. MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE;
  3. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE;
  4. MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII .
  • ÎN CERERE SE VOR TRECE TOATE SPECIALIZĂRILE, ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR;
  • REPARTIȚIA SE VA FACE ÎN URMA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SFÂRȘITUL ANULUI II .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *