OPTIUNI anul IV Mecatronica 2021-2022

In anul universitar 2021-2021, în semestrul 2, studentii specializarii Mecatronica pot opta pentru unul din doua pachete de studiu, denumite generic Grup 1 și Grup 2.

GRUP  1  12 PC 

Roboți Mobili   4PC
Sisteme flexibile de asamblare si control 4PC
Software pentru sisteme mecatronice 4PC

GRUP 2  12 PC (15 locuri)

Echipamente pentru controlul mediului 4PC
Mecatronica automobilului 4PC
Mecatronica clădirilor inteligente 4PC

Pentru opțiune se va adresa o cerere la secretara de an, cu termen până la sfârșitul sesiunii din toamnă. Download cerere.

NOTA: pentru Grupul 2 există 15 locuri, iar numărul acestora nu poate fi depășit. Dacă există mai multe solicitări, departajarea se va face prin media generală din anul 3. Daca nu exista cerere, repartizarea se va face din oficiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *