Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Noutăți

Home Noutăți

Home Noutăți

INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

Download pachet documente program postuniversitar

!IMPORTANT! – Pe durata starii de urgenta inscrierile se vor face online, prin e-mail. Documentele scanate la rezolutie buna pot fi transmise la adresele: georgetaudrea@yahoo.fr    gabriela.optometrie@yahoo.com

Ulterior documentele vor putea fi transmise prin Fan Courier sau predate personal

Candidații vor trimite prin FAN COURIER sau prin E-MAIL, următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • – Declarație de consimțământ  
 • – Cu acordul meu și pe proprie răspundere, depun copie legalizată după
 • Diploma universitară, foaia matricolă/suplimentul de diplomă
 • – Cererea de eșalonare de plată
 • – Certificat de naștere – copie
 • – Carte de identitate – copie
 • – Contractul persoană fizică sau contract persoană  juridică (după caz), în două exemplare, semnat

Plata se va face prin virament bancar (sau prin mandat poștal) în contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 6. Pe OP la explicații  se va scrie: plata curs postuniversitar  C60-CCDM, ……………….. (numele cursantului/ei).

DUPA FIECARE PLATA, SCANATI OP-UL SI TRANSMITETI-L PRIN E-MAIL georgetaudrea@yahoo.fr;  sau gabriela.optometrie@yahoo.com

Denumire program:  POSTUNIVERSITAR  DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE INIŢIERE    ”INIȚIERE ÎN OPTOMETRIE

Cursul de initiere se adreseaza tuturor absolventilor cu diploma de licenta, CARE NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE IN DOMENIU.

Inscrierile pentru crusul de initiere au loc in perioada 10 februarie – 26 aprilie 2020

Cursul de initiere  incepe in data de 5 mai 2020 si se desfasoara pe platforma Moodle.

Dupa absolvirea cursului de initiere (plan invatamint atasat), pentru obtinerea certificatului si suplimentului de diploma (optometriststudii superioare), trebuie sa urmati si sa finalizati unul dintre cursurile:

 • PROGRAM POSTUNIVERSITAR: DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR”OPTOMETRIE TESTARE SI PRESCRIPȚIE” (plan invatamant atasat)
 • PROGRAM POSTUNIVERSITAR: DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A  ADULŢILOR  ”TESTARE OPTOMETRICĂ ŞI MANAGEMENTUL PACIENTULUI” (plan invatamint atasat)

Cursul incepe in data de 2 iunie 2020, dureaza 6 luni (5 luni activitate de predare si examene, o luna pentru elaborarea lucrarii de absolvire) si  se desfasoara pe platforma moodle

Lucrarea de absolvire va avea loc pe data de 5 decembrie 2020. Activitatile practice se desfasoara,  la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Departamentul de Mecatronica si Mecanica de Precizie, corp CH.

 DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Fisa inscriere
 • Diploma licenta – copie legalizate
 • Supliment diploma – copie legalizata
 • Certificat nastere – copie xerox
 • Certificat casatorie – copie simpla
 • Carte de identitate – copie xerox

Costul total al cursului este de 4000 lei care se vor achita total sau esalonat in  contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX . La explicatiile din OP sau mandat postal scrieti:  plata reprezinta taxa curs postuniv.OM,-  C60-CCDM, cursant………)  deschis la Trezoreria Statului Sector 6.

 Dupa efectuarea platii scanati OP-ul sau mandatul postal si il transmiteti prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr

 1. Inscrierea se poate face NUMAI PRIN FAN COURIER SAU ON LINE (documentele legalizate urmand a fi aduse/transmise ulterior, dar nu mia tarziu de 10 iulie 2020)
 2. Adresa la care puteti trimite actele prin FANCOURIER: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Spl.Independetei 313, sector 6, Registratura UPB Spl.Independetei 313, sector 6,  In atentia doamnei Udrea Tel.0745892384

In format electronic documentele necesare inscrierii se pot descarca si de pe site-ul departamentului de Mecatronica si Mecanica de Precizie: www.optometrie.pub.ro

Coordonator program:   Prof.dr.ing.Mariana-Florentina Stefănescu

Pentru informatii si clarificari :

Responsabil curs: Gabriela Georgeta Udrea 0745892384/0214029115/        e-mail:georgetaudrea@yahoo.fr

Mesaj catre comunitatea academica UPB

O știm deja cu toții: noi, oamenii, suntem puși în aceste zile, la nivel mondial, la încercare.

Nu există cuvinte îndeajuns de puternice pentru a exprima sentimentul de anxietate pe care îl trăim, pentru îngrijorarea firească ce (poate) ne-a cuprins, pentru senzația de nesiguranță pe care ne-o dă pandemia de SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – Sindrom Sever Respirator Acut Coronavirus 2).

Cu aceste gânduri în minte și pentru că sunt pe deplin conștient de rolul ce îmi revine în calitate de Rector al Universității POLITEHNICA din București, doresc să vă dau câteva informații cu privire la pașii concreți realizați, acțiunile întreprinse, deciziile luate, angajamentele asumate și, nu în ultimul rând, la resursele alocate pentru punerea în aplicare a deciziilor luate.

Toate referitoare la ultima perioadă. Toate pentru a apăra și a reprezenta interesele întregii Comunități UPB și, mai ales, sănătatea membrilor săi.

Îmi permit să împărtășesc cu Dumneavoastră acest gând: Nu a fost deloc ușor! A fost necesar să gândim la nivel de individ, la nivel de instituție, dar și la nivel de societate și umanitate. A fost necesar să gândim în termeni de sănătate a individului – concept superior, cu un larg orizont, ce nu poate fi separat nicidecum de realitățile sociale și economice – dar și de sănătate publică.În termeni de apărare a intereselor persoanei, dar și a priorităților instituționale. În termeni de responsabilitate și legalitate.

Astfel, în toată această perioadă, am fost în contact permanent cu toate autoritățile naționale și locale responsabile de gestionarea acestei crize, solicitând totodată instituțiilor guvernamentale competente luarea unei decizii cu privire la suspendarea activității universităților din România.

Am purtat corespondență instituțională și am avut întâlniri
cu oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului
Sănătății și ai Ministerului Educației și Cercetării.
 Am fost în strânsă legătură cu factori de decizie din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (C.N.S.S.U) – structură specială a Guvernului României, abilitată pentru gestionarea crizelor – și din Grupul de suport tehnico-științific (organism de suport al C.N.S.S.U).

Dialogul purtat cu autoritățile naționale s-a finalizat doar cu recomandări adresate universităților.

Însă, pentru că în tot acest timp, am avut în vedere implicațiile
directe asupra sănătății și vieții oamenilor și, deci, necesitatea de a
lua decizii în timp real, chiar în aceeași zi în care am primit
, de la autoritățile naționale responsabile, recomandarea de a analiza oportunitatea suspendării activităților didactice pentru o perioadă determinată, Consiliul de Administrație al UPB a hotărât înlocuirea, în perioada 11 – 31 martie 2020, a activităților didactice (desfășurate în mod standard în regim „față în față”) cu activități didactice desfășurate în regim on-line.

În paralel cu dialogul constant cu autoritățile, am contribuit la mobilizarea, la nivel de Rectori, a comunității academice din București și din România, susținând necesitatea adoptării, de către Guvernul României, a unei decizii ferme, concrete, referitoare la măsurile ce trebuie instituite în instituțiile de învățământ superior pentru combaterea SARS-CoV-2 (așa cum a procedat de altfel Guvernul în ceea ce privește învățământul preuniversitar). Totodată, am solicitat o decizie comună a Consiliului Național al Rectorilor referitoare
la această criză fără precedent. Decizia a fost adoptată, soluția fiind
aceea de a suspenda, pe o perioadă determinată, activitățile didactice
care se desfășoară prin contact direct între cadrele didactice și
studenți.

În ultimele zile, am intensificat și dialogul cu întreaga comunitate academică UPB, studenți și cadre didactice deopotrivă, și am
organizat ședințe zilnice ale Consiliului de Administrație al UPB la
care au participat toate structurile administrative ale universității, 
cu intenția fermă de a lua măsurile necesare de prevenție, de a acționa în mod informat, pe baze legale, luând în calcul toate consecințele posibile, pe toate planurile, ale deciziilor ce urmau a fi luate.

Am implementat rapid un sistem pentru analizarea, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie SARS-CoV-2 în universitate. Pentru ca studenții și cadrele didactice să ne poată contacta oricând, la orice oră, am dedicat acestei comunicări, atât de necesară în aceste zile, un număr de telefon apelabil 24h/24 și o adresă de mail special creată în acest sens. Iar acolo unde au existat suspiciuni privind posibila infectare, cu SARS-CoV-2, a unor membri ai Comunității UPB (studenți, cadre didactice, etc.), am răspuns ,,Prezent” și am acordat tot sprijinul necesar, de la contactarea instituțiilor medicale aflate în prima linie de luptă împotriva virusului, până la dialogul permanent cu medicii și cu familia persoanei în cauză.

Mă bucur să reamintesc aici faptul că, până în acest moment, în comunitatea noastră, toate suspiciunile de infectare cu SARS-CoV-2 au fost infirmate.

Nu în ultimul rând, pentru a separa managementul acestei crize de toate celelalte activităţi ale universității (didactice, administrative, etc.), a fost decisă înființarea Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență al UPB (CSSU – UPB).

Nu vreau să închei acest mesaj decât într-o notă pozitivă. Am ferma convingere că, împreună – dând dovadă de mult calm, informându-ne din surse oficiale, credibile, comunicând permanent și învățând în timp real din această experiență
tristă, pe care o trăim toți deopotrivă, fiecare în modul său unic,
aparte – vom reuși să învingem și în această luptă, 
așa cum am făcut-o și în alte dăți, în contexte diferite.

Invoc aici, în fața Dumneavoastră, întocmai acele calități care fac, din fiecare dintre noi, un bun inginer: gândirea rațională, analitică și logicăabilitățile excelente de comunicarecapacitatea de adaptare și de soluționare a problemelor (uneori în timp record), priceperea de a munci în echipă.Nu în ultimul rând: empatia. Căci, fără empatie, fără a cunoaște și a înțelege nevoile semenilor lor, cum ar putea fi inginerii ,,responsabili” pentru cele mai mari invenții și tehnologii din lume?

Reiterez acum, aici, când este atâta nevoie de acest lucru, angajamentul meu total în a-i sprijini în continuare pe toți membrii comunității noastre academice, Comunitatea UPB, apărându-i și reprezentându-le interesele pe toate planurile, așa cum am făcut-o de altfel dintotdeauna.

Mă voi folosi pentru aceasta de toate abilitățile, capacitățile și puterile mele de om, de manager, de coleg și prieten și, nu în ultimul rând, de părinte.

În următoarele 24 de ore, voi reveni către Dumneavoastră cu informații referitoare atât la măsurile concrete ce trebuie implementate – în Universitatea POLITEHNICA din București, pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2 sau infectarea cu acesta – cât și la procedurile de lucru privind activitățile didactice on-line.

Cu cele mai calde urări de sănătate, cu cea mai aleasă prețuire și mereu alături de Dumneavoastră,

Mihnea Costoiu
Rector
Universitatea Politehnica din București

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

 

 1. Spălați-vă mâinile de multe ori

 

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul.

 

 1. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

 

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

 

 1. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

 

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

 

 1. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

 

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

 

 1. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

 

 1. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

 

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

 

 1. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

 

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

 

 1. Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

 

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

 

 1. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

 1. -Animalele de companie nu transmit coronavirus

 

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie

 

INSCRIERI PENTRU PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

 1. Denumire program:  POSTUNIVERSITAR  DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE INIŢIERE    ”INIȚIERE ÎN OPTOMETRIE

Cursul de
initiere se adreseaza tuturor absolventilor cu diploma de licenta, CARE NU AU PREGATIRE DE SPECIALITATE
IN DOMENIU.

Inscrierile pentru cursul de initiere au loc in perioada 10 februarie – 10 aprilie 2020

Cursul
de initiere  incepe in data de 27 aprilie
2020 si se desfasoara pe platforma moodle.

Dupa
absolvirea cursului de initiere
(plan invatamint atasat), pentru
obtinerea certificatului si suplimentului de diploma (optometrist
studii
superioare),
trebuie sa urmati si sa finalizati unul dintre cursurile:

 • PROGRAM POSTUNIVERSITAR:  DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE
  PROFESIONALĂ A ADULŢILOR”OPTOMETRIE TESTARE SI PRESCRIPȚIE
  ” (plan
  invatamant atasat)

 • (plan invatamint atasat)

PENTRU ABSOLVENTII CU STUDII DE
SPECIALITATE (INGINERI)

INSCRIERILE 
AU LOC IN PERIOADA 10 FEBRUARIE – 10 MAI 2020

Cursul incepe in data de 2 iunie 2020, dureaza 6 luni (5 luni activitate
de predare si examene, o luna pentru elaborarea lucrarii de absolvire). Lucrarea
de absolvire va avea loc pe data de 5 decembrie 2020.Cursul se desfasoara pe
platforma moodle. Lucrarile de laborator se desfasoara la Universitatea
Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica,
Departamentul de Mecatronica si Mecanica de Precizie, corp CH.

DOCUMENTELE NECESARE
ÎNSCRIERII:

 1. Fisa inscrie
 2. Diploma licenta – copie
  legalizate
 3. Supliment diploma – copie
  legalizata
 4. Certificat nastere – copie
  xerox
 5. Certificat casatorie – copie
  simpla
 6. Carte de identitate – copie
  xerox

Taxa de scolarizare (contul Universității POLITEHNICA din București, Cod
fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX ) la explicatii din OP sau mandat
postal scrieti:  plata reprezinta taxa
curs postuniv.OM,-  C60-CCDM,
cursant………)  deschis la Trezoreria
Statului Sector 6. Dupa efectuarea platii scanati OP-ul sau mandatul postal si
il transmiteti prin e-mail pe adresa: georgetaudrea@yahoo.fr

 • Inscrierea se poate face  personal la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica,  corp CH et.1, sala 104 Spl.Independetei 313, sector 6,

 Sau prin FAN COURIER

Registratura UPB, Spl.Independetei 313, sector 6,  In atentia doamnei Udrea, Tel.0745892384

In format electronic
documentele necesare inscrierii se pot descarca de pe site-ul:

          Site-ul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică:                                                 http://www.mecanica.pub.ro

          Site-ul departamentului de Mecatronica si Mecanica de
Precizie:                       http://www.optometrie.pub.ro

Coordonator program: Prof.dr.ing.Mariana-Florentina Stefănescu

   Responsabil curs :   Udrea Georgeta

0745892384 / 0214029115

e-mail:georgetaudrea@yahoo.fr

               

                

                  

                  

                  

Rezultatele selectiei Programului DiscoverEU2019

DiscoverEU este o initiativa a Uniunii Europene care da posibilitatea tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si indeplinesc o serie de conditii specifice de a descoperi tarile Uniunii Europene, prin intermediul unor experiente inedite.

Tinerii participanti sunt invitati sa verifice daca au fost selectati pentru a primi permisele de calatorie prin accesarea adresei https://europa.eu/youth/discovereu/awards_ro

Informatii suplimentare, inclusiv despre urmatoarea runda de selectie pot fi accesate la https://europa.eu/youth/discovereu_ro

Echipa ECRIDA UPB la REXUS/BEXUS

In perioada 9 – 15 Februarie 2020, echipa ECRIDA din cadrul Universității POLITEHNICA din București a fost prezenta la evenimentul organizat de Agenția Spatiala Europeana(ESA), Agentia Spatiala a Suediei(SNSA) si Agentia Spatiala a Germaniei(DLR) pentru proiectul REXUS/BEXUS. Evenimentul a avut loc in Suedia, in cercul polar, la ESRANGE Space Center. Echipa a sustinut o prezentare in fata unei comisii formate din 20 de ingineri din cadrul agentiilor spatiale participante. Studentii prezenti au primit atat feedback in legatura cu stadiul curent al experimentul pe care urmeaza sa il lanseze in luna Martie 2021, cat si training pentru a dezvolta cunostiintele lor de mecanica, electronica, software si team managment.

Urmatorul review pe care echipa Romaniei urmeaza sa-l primeasca este programat in luna Iunie, la centrul Agentiei Spatiale a Germaniei(DLR) din Oberpfaffenhofen.

CADET-NAV 2020

In perioada 9-11 Aprilie 2020 Academia Navala “Mircea cel Batran” organizeaza la Constanta cea de 42-a editie a Conferintei Internationale a Studentilor CADET-NAV 2020. La eveniment vor participa numerosi studenti ai unor institutii similiare din tara si strainatate, care au ales sa disemineze materiale stiintifice valoroase din domeniul stiintelor militare, al navigatiei si transportului maritim.

Mai multe informatii despre conferinta sunt disponibile aici.