Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Noutăți

PRELUNGIRE PERIOADĂ INSCRIERE CANDIDAȚI GT-Studenți 07-08 octombrie 2019

Proiect PISA

PRELUNGIRE PERIOADĂ INSCRIERE CANDIDAȚI GT-Studenți
07-08 octombrie 2019

Universitatea POLITEHNICA din București anunță prelungirea perioadei de înscriere a candidaților pentru GT-Studenți, în proiectul PISA, până pe data de 08.10.2019.

Programul de depunere a dosarelor candidaților pentru GT-Studenți,
 la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică este următorul:

Luni, 07.10.2019 – interval orar: 12-14, sala CI 005;


Marți, 08.10.2019 – interval orar: 15-17, sala CI 005.


Alte informații privind calendarul procesului de selecție a candidaților STUDENȚI  sunt disponibile la adresa: https://pisa.upb.ro/calendar/


CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR pentru GRUPUL ȚINTĂ- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA)

IN ATENTIA STUDENTILOR FIMM din anii II si III LICENTA

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR pentru
GRUPUL ȚINTĂ- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA)

 

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din Pitești (UPIT), a lansat începând cu data de 10 iulie 2019 implementarea proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”, conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019  încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (reprezentând Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman).

Calendarul de înscriere și selecție a candidaților pentru Grupul Țintă – STUDENȚI, modalitatea de înscriere a candidaților, documentele necesare pentru înscriere, criteriile de eligibilitate și evaluare a candidaților sunt disponibile mai jos:

PISA Calendar selectie studenti

PISA Fisa aplicantului student

Studenții participanți în proiect vor beneficia în ultimile 3 semestre de studii de licență și de un sprijin financiar – bursa Student Antreprenor (suma forfetară lunară de 300 lei). Acordarea acestei burse va fi condiționată de realizarea lunară a activităților specifice proiectului (programe antreprenoriale, remediale, de orientare și consiliere profesională).

Demarare PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI!(PISA)

 Dragi studenți,

Vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI!(PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educatie si competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate. Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB).

Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitesti (UPIT) și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la educația universitară, precum și creșterea atractivității ofertelor educationale la nivelul universităților partenere, prin: furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți (340 de la UPB și 80 de la UPIT) din medii dezavantajate; îmbunătațirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din UPIT; dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii; activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

Cei 340 de studenți ai UPB (din care 25-30 studenți înmatriculați în anii II și III la programele de studii de licență din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică) vor fi selectați în urma exprimării intenției acestora de a face parte din grupul țintă, pe baza principiului “primul venit-primul servit”, având prioritate studenții vulnerabili care au domiciliul/reședința în mediul rural, diferența fiind constituită din studenți netradiționali, CES, de etnie romă și din alte categorii vulnerabile, cu condiția ca acestia să aibă domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României și să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență în ani terminali.

Studenții participanți în proiect vor beneficia în ultimile 3 semestre de studii de licență și de un sprijin financiar – bursa Student Antreprenor (suma forfetară lunară de 300 lei). Acordarea acestei burse va fi condiționată de realizarea lunară de către aceștia a activităților specifice proiectului (programe antreprenoriale, remediale, de orientare și consiliere profesională).

Până la sfârsitul lunii august 2019, pe pagina web a facultății va fi disponibil calendarul selecției grupului țință.

Pentru alte informaţii privind proiectul „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”,vă rugăm să accesați următorul link: https://upb.ro/anunt-demarare-proiect-pisa/

Vă așteptăm să vă inscrieți in grupul țintă al proiectului!

Facebook Developer Circles: 3D Printing Workshop

*LIMITED SEATS AVAILABLE*

Event: 3D Printing Workshop
Date & Time: 8 August, 7.00 P.M.
Location: TechHub Bucharest
Entrence Fee: FREE (event fully supported by Facebook through their Developer Circles: Bucharest programme)
RSVP (register form): http://bit.ly/CLICK-TO-REGISTER
Trainers: Ionuț Moldovanu & Mihai Toma

***************

Welcome to the 3D Printing Workshop! This event was designed to help you immerse in the fascinating world of technology that is 3D printing. This event will highlight the key features and will help you understand the main concepts of this TRILLION DOLLAR Industry.

Are you an entrepreneur or businessman looking to start a business in this domain? Or maybe you’re thinking about revolutionising the medical industry by designing a fully functional 3D organ. Oh, you’re just curious and enthusiastic about 3D Printing? Perfect! This is the place to be.

What will you gain by attending this workshop? Think about this technology as something like Computers about 20 years ago – we think that says it all.

FACEBOOK DEVELOPER CIRCLES: BUCHAREST group -> https://www.facebook.com/groups/404861796744703/

Campania #WeAreNATO

Cu ocazia împlinirii în anul 2019 a 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice, Ministerul Apărării Naţionale, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, sub umbrela campaniei de informare publică #WeAreNATO, lansează campania “România – 15 ani în NATO. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice”. Concursul de lucrări licenţă/disertaţie/eseu cu tema – România în NATO – 15 ani face parte din această campanie care are ca scop promovarea valorilor fundamentale ale statului, Armatei României şi ale NATO.

Mai multe informatii aici.

BOSCH FUTURE MOBILITY DAY 18-19 MAI 2019 (https://www.boschfuturemobility.com)

În perioada sus menționată, studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, înscriși  la programul de studii MECATRONICĂ, au participat la CLUJ – NAPOCA la concursul organizat de compania BOSCH, și anume Bosch Future Mobility Day.  Tematica concursului: dezvoltarea unui sistem mobil capabil de conducere autonomă

Obiectul concursului: echipele au primit câte un sașiu de mașină la scara 1/10, pe care a trebuit să îl înzestreze cu tot ce este necesar pentru ca mașina să poată evolua pe un traseu stabilit de organizator, să recunoască semnele de circulație, să parcheze in locul special amenajat, să ocolească obstacole. Mașinile au fost identice ca și structură mecanică pentru toate echipele. Însă, fiecare echipă și-a putut personaliza mașina din punctul de vedere al controlului, elementelor senzoriale, programelor.

Universitatea POLITEHNICA din București a fost reprezentată de 2 echipe de studenți, ambele de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică (FIMM), specializarea Mecatronică:

Anul II – Program de studiu MECATRONICĂ, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie;

Macovei Dragoș Nicolae, Sîrbu Cătălina Georgiana; Rusu Dan; Minuț Cristina; Popa Rareș

Anul III – Program de studiu MECATRONICĂ, Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie;

Vasile Alexandru Cătălin; Manea Iulian Dan; Cioboată Mihai Adrian; Ciocan Răzvan Petronel; Hanganu Vlad

În concurs au fost înscrise, la START, 32 de echipe din țară. Au urmat mai multe etape de selecție bazate pe interviu, elaborarea și respectarea unor etape de lucru, discuții prin Skype cu organizatorii. Ziua de 18 mai 2019 ne-a găsit la Cluj- Napoca alături de alte 13 echipe (total: 15 echipe rămase in concurs, inclusiv cele două ale UPB – FIMM).

În urma demonstrațiilor și a prezentării tehnice din 18 mai, ambele noastre echipe s-au clasat în primele 8, calificându-se în finală.

Finala, desfășurată în ziua de 19 mai 2019, a avut ca rezultat clasarea pe locul 3 a echipei THE PELICANS, care a obținut și PREMIUL de POPULARITATE. Mașina a evoluat foarte bine, echipa  promițând să fie printre favorite în anul următor.

FELICITĂRI studenților și cadrelor didactice coordonatoare!