Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Noutăți

Home Noutăți

Home Noutăți

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE

Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 2. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020, pentru fiecare membru de familie și al studentului;
 3. Adeverință de la administrația financiară, fiecare membru de familie și a studentului;
 4. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 5. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare ;
 6. Taloanele de pensie pe lunile noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020;
 7. Adeverință de la administrația financiară, pentru fiecare membru de familie;
 8. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (inclusiv dovada de la administrația financiară că nu realizează venituri și declarație notarială);
 9. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după certificatele de deces ale părinţilor ;
 10. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după certificatul de deces al părintelui și cupoane de pensie de urmaș însoțite după caz de actele de venituri ale celuilalt părinte
 11. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 12. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 13. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii ( zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului.Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 14. Dovadă primire alocații (de orice tip).
  Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.346 de ron pe lună.
  Bursa de ajutor social se acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul semestrului I an universitar 2019/2020 au obţinut media 5 şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .
  DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE.

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR : 17.02 – 03.03.2020

„Miele – mini washing machine” (MMWM)

„Miele – mini washing machine” (MMWM)

Atelierul practic „Miele – mini washing machine” se adresează studenților de an II si III a fost conceput pentru voi studenții, ca oportunitate de exprimare, inovație, având flexibilitatea de a ajusta ceea ce învățați și modul în care învățați.
Veți lua contact cu tehnologia Embedded folosită în Miele, veți dezvolta noi abilități de programare și veți lucra pe task-uri cu complexitate progresivă.
Mașina de spalat este extensibilă și poate fi adaptată pentru a suplimenta aproape orice conținut teoretic software și electronic și orice obiectiv de învățare.
Aveți astfel posibilitatea să aplicați cunoștințele teoretice într-un mod practic, conectând diferite subiecte din curricula școlară. Abordarea este una de tip experiențial, “learning by doing”.
Veți lucra în echipe de câte 2, într-o formă interactivă, veți colabora și analiza task-uri cu grad progresiv de complexitate care trebuie rezolvate în timp definit pentru a ajunge la o soluție/ rezultat de calitate.

Miele – Premium brand de peste 120 de ani în domeniul electrocasnicelor

Compania este prezentă în România – Brașov de 10 ani, cu o fabrică de producție și un departament de Dezvoltare Software.
În cadrul departamentului de Dezvoltare Software, în cadrul echipelor de Mobile App, HMI si Embedded sunt realizate programe software pentru o gamă variată de electrocasnice și produse profesionale Miele.
Aria de producție asigură necesarul de componente electronice și subansambluri pentru unitățile de control ale aparatelor electrocasnice inteligente Miele.

Detalii privind participarea la workshop:

• Înscrierea la workshop se face completând quiz-ul: https://forms.gle/PWQPo46d336hQyGZ7
Termen limită pentru completare: Luni, 17 februarie 2020
• Selectie:
În urma rezultatelor obținute, primii 20 clasați vor participa la workshop (în funcție de data selectată)
Răspunsul va fi transmis tuturor pe email-ul înregistrat la quiz.
• Altele: Informațiile utile necesare participării (tehnice și organizatorice) vor fi transmise celor selectați prin email înaintea evenimentului.

Echipa Miele Brașov
Coordonatori dpdv tehnic:
Bratu Dragos – Senior Software Development engineer
Secarea Marian – Software Development engineer
Ilinoiu Stefan – Junior Software engineer

Coordonator proiect (HR):
Caluian Daniela- Training&Development/ Communication & Employer Branding specialist
Belehuz Angelica- HR Business partner for Software department

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa: daniela.caluian@miele.com

Rezultat ocupare functie decan

Ca urmare a validării în Senatul Universității noastre a rezultatelor concursurilor publice de ocupare a funcției de decan, vă facem cunoscut rezultatul final în cazul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică: pentru mandatul 2020-2024 facultatea va avea ca decan pe doamna prof.dr.ing. Mariana-Florentina ȘTEFĂNESCU.

Conducerea Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică

EXAMENE DE FINALIZARE DE STUDII (DIPLOMA/ DISERTATIE) – SESIUNEA Februarie 2020

PROCEDURA PENTRU COMPLETAREA CHESTIONARULUI de ANGAJABILITATE cuprinde urmatorii pasi:

– Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl conduce la chestionarul pe care trebuie să îl completeze;
– După completarea chestionarului și salvarea răspunsurilor, platforma generează automat un Certificat datat privind completarea chestionarului de angajabilitate;
– Studentul imprimă acest certificat (este dovada completarii chestionarului) și îl adaugă la dosarul de înscriere, pe lângă celelalte documente pe care trebuie să le conțină acesta.

In cazul absolvenților din promoțiile anterioare, cărora în profilul personal de pe platforma https://studenti.pub.ro/ nu le apare Chestionarul de Angajabilitate, li se va înmâna chestionarul în varianta printabilă pentru completare.

Exemplu chestionar corect licenta

Exemplu chestionar corect master

Tinerii pentru viitorul Europei: înregistrați-vă pentru EYE2020

La fiecare doi ani, mii de tineri europeni se reunesc la Strasbourg în cadrul Evenimentului tineretului european (EYE) pentru a-și împărtăși ideile pentru viitorul Europei. EYE oferă tinerilor o șansă de a-și face vocea auzită în democrația europeană. Aproape 9.000 de europeni cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani își vor împărtăși ideile despre viitorul Europei și le vor dezbate cu eurodeputații.

Anul acesta va avea loc a patra ediție a evenimentului, pe 29-30 mai, la Strasbourg. Tema e „Viitorul este acum”, iar în program se află clima, migrația, Brexit, educația, tehnologia și sănătatea. Programul va include activități sportive și un eveniment special pentru tinerii jurnaliști.

Termenul limita pentru inscrierea studentilor este 29 februarie a.c.

Mai multe informatii aici.

Premiul Internațional Charlemagne

Începând din 2008, Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită în fiecare an tineri din toate statele membre ale Uniunii Europene să prezinte proiecte realizate de tineri pentru tineri care să demonstreze o participare activă la dezvoltarea Europei.

Toți tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, din orice stat membru al UE, pot prezenta proiecte pentru Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni. 

Proiectele pot fi prezentate individual sau, de preferință, în grupuri. Acestea ar trebui să promoveze înțelegerea europeană și internațională, să favorizeze dezvoltarea unui sentiment comun al identității și al integrării europene, să asigure modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și să ofere exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități.

Termenul limita pentru transmiterea cadidaturilor este pana la data de 31 ianuarie a.c.

Echipa ECRIDA UPB – FIMM

Echipa ECRIDA din cadrul Universității POLITEHNICA din București va reprezenta România în cadrul programului REXUS/BEXUS (Rocket/Balloon Experiments for University Students) al Agenției Spațiale Europene. Programul Rexus/Bexus le permite studenților din universitățile europene să desfășoare experimente cu rachete și baloane de cercetare. Echipa romanească, formata din studenti ai Facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Automatică și Inginerie Aerospațială își propue testarea fezabilității și avantajelor tehnologiei de printare 3D prin fotopolimerizare în condiții de microgravitație. Membrii acesteia vor dezvolta un sistem de printare 3D ce poate fi folosit pe orbită. Proiectul se va încheia în Martie 2021 cu lansarea rachetei REXUS29 la bordul careia se va desfășura experimentul. Probele obținute vor fi supuse testelor de laborator necesare determinării proprietaților fizice și mecanice.

Mai multe detalii privind proiectul ECRIDA gasiti accesand urmatorul link: https://www.facebook.com/projectecrida/

 

 

Program de mobilitati de scurta durata Athens Network (14 – 22 Martie 2020)

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studentii sa parcurga etapele de mai jos:

– Accesarea site-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care studentii doresc sa le urmeze http://athensnetwork.eu/


Descarcarea formularului de inregistrare si a formularului Student
Commitment, pe care trebuie sa le prezinte la Directia Relatii
Internationale (cladirea Rectorat, et. 3, camera 310) pana la data de 28
Ianuarie 2020;

– Nivel minim de cunoastere a limbii engleze B2.

Prelungire termen depunere Programe de vară de tip punte

Termenul limită de depunere a aplicațiilor pentru proiectele aferente Schemei de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte a fost prelungit până la data de februarie 2020.

Totodată, vă menționăm faptul că aplicațiile de proiect pot fi încărcate în Sistemul Informatic de Management, la adresa https://rose.pmu.ro/rmis/login?0

Invitatie evenimente Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” are plăcerea de a vă
invita să participați la următoarele trei evenimente:


– a XXV-a Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu
participare internațională „SECOSAFT 2020” și cea de-a V-a ediție a
Salonului Internațional al Inovării și Cercetării Științifice
Studențești „Cadet INOVA’20”, ce se vor desfășura în perioada 26-28
martie 2020;


– a XXVI-a Conferință stiințifică internațională – Organizația bazată
pe cunoaștere –  KBO 2020, ce se va desfășura în perioada 11-13 iunie
2020;Vă rugăm să găsiți atașate invitația și pliantele care conțin toate
informațiile necesare cu privire la conferințe.


Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să nu ezitați să ne
contactați la adresa de e-mail: conference@armyacademy.ro.

Invitatie SECOSAFT 2020

Invitatie KBO 2020

Invitatie Cadet INOVA 2020