Workshop autentificare UPB

Joi, 4 noiembrie, in intervalul 10-11 va avea loc un Workshop Online
despre autentificarea in 2 pasi (2fa). Acest workshop are menirea de a
prezenta utilitatea 2fa in autentificare si modalitati de a realiza acest
lucru. Linkul de conectare Teams este:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a91df48aa9c0d497c9356010b882cd57e%40thread.tacv2/1635744732244?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%2263512a9a-5426-4519-a68e-6e5e560535c1%22%7d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *