Anunt burse 08.11.2022

Toate dosarele depuse pentru Bursa socială care s-au încadrat în venitul minim net pe economie de 1.524 de ron pe lună/membru de familie au fost APROBATE!

Bursele de Merit  Gr. I s-au atribuit studenților din anii II-IV licență și master II cu media ≥ 9,50.
Bursele de Merit Gr. II s-au atribuit după cum urmează :
Anul I Anul IV licență – pentru studenții cu media ≥ 8,94
Anul  I master – pentru studenții cu media ≥ 9,72.
Anul II master – pentru studenții cu media ≥ 9,72

Pentru studenții din anul I Master, conform Deciziei B.E.F. al F.I.M.M,  media a fost calculată ca medie aritmetică între media de admitere la ciclul de Masterat și media anilor de studiu (ciclul de Licență).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *