Decontare abonamente STB

În perioada 01 februarie – 13 februarie 2023 se pot depune documentele pentru decontarea bonurile STB achiziționate până la data depunerii. Depunerea documentelor se face la secretariatul FIMM.

În vederea decontării abonamentelor STB aveți nevoie de :

  • Cerere scrisă adresată Domnului/Doamnei Decan;
  • Extras de cont (Copie IBAN);
  • Copie Card STB;
  • Borderou documente justificative- Anexa I – (download model);
  • Bon fiscal în original(ștampilat).

Nu se decontează abonamentele din timpul vacanțelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *