INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Denumirea Sarcinii: Consultant student

Referinţa: Servicii de consultanţă – consultanţi studenţi – 8 persoane

Introducere

În baza Acordului de Grant nr. AG363/SGU/S5/III, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 709,815  Lei pentru implementarea subproiectului „Cresterea ratei de implicare a studentilor din anul I licență din Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica – UPB”, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri prin angajarea unor studenți consultanți care să sprijine desfăşurarea activităţilor din proiect:

A3 – Organizarea şi desfăşurarea activităților de îndrumare și sprijin-tutorat pentru studenţii din grupul țintă;

A4 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de dezvoltare a competențelor socio – emoționale pentru studenţii din grupul țintă;

A5 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de coaching şi dezvoltare personală pentru studenţii din grupul țintă;

A6 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de consiliere profesională şi orientare în carieră pentru studenţii din grupul țintă;

A7 – Organizarea şi desfăşurarea activităţilor remediale pentru studenţii din grupul țintă;

A8-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaționale practice (work-shop-uri şi ateliere de lucru) în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din GT;

A9 -Organizarea şi desfăşurarea vizitelor la companii în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din grupul țintă).

            Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI invită consultanți eligibili să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor.

Vor fi selectaţi opt Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi Necompetitive pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

 Criterii de Calificare și Selecție

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

  • Student al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică în cadrul ciclului de studii universitare de licenţă (anul 2, 3 sau 4) din domenii de specializare diverse, medie >8;
  • Implicare Activităţi extraşcolare sau în acţiuni de voluntariat în folosul studenţilor în cadrul facultăţii sau universităţii;

Candidatii care obţin punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, vor fi invitati pentru negocierea contractului.

 CRITERIIPUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1.Calificări Generale (Student FIMM an II,III sau IV, medie >7.5)20 puncte
2.Calificări şi abilităţi specifice (A desfăşurat activităţi extracurriculare, a participat la concursuri organizate în cadrul UPB, etc)30 puncte
3.Implicare in activitati de voluntariat30 puncte
3Motivaţie şi dinamism20 puncte
 Punctaj maxim  total100 puncte

Conflict de interese

În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI împotriva oricărui risc ce-îi poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

Prezentarea Scrisorilor de interes

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după diplome şi certificate care să ateste implicarea în activităţi extraşcolare sau de voluntariat) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Documentele de mai sus se vor transmite electronic, prin e-mail, semnate pe fiecare pagina la adresa victor.constantin@upb.ro pana la data de 20.11.2020, ora 12:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa victor.constantin@upb.ro.

Denumire achizitor: Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI

În atenția: Victor Constantin, Director Grant

Adresă: UPB-FIMM, corpul CH  cam.203

E-mail: victor.constantin@upb.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *